13
In tlasojtlalistle yen okachi kuale
Tla nej nikpiani poder para nitlajtoani de nochtin tlajtoltin katlej ika tlapoaj nochtin in tlaltikpaktlakaj, iwan noijki ika intlajtol in angelestin, iwan tla amo nitetlasojtla, tonses nieni san kej se tambora katlej san tijtikuini o noso kej se platillo katlej san chajchalani. Tla nikpiani poder para nikijtos itlaj tlajtole katlej Dios nechmaka ma nikijto, iwan tla nikmomakani kuenta de nochi tlamantle de Dios katlej mach akaj kimati, iwan tla nikmatini nochi ixtlamachilistle de Dios, iwan tla nikpiani miek tlaneltokalistle iwan asta welini nikinmijkuaniani in tepemej, iwan tla amo nitetlasojtla, tonses mach itlaj nopatij. Tla niktemakani nochi tlan nikpia para ika nikintlamakani in pobrestin, iwan tla niktemakani asta notlalnakayo para ma kichichinokan, iwan tla amo nitetlasojtla, tonses nochi yon tlamantle mach itlaj nechpalewiani.
Akin tetlasojtla, kimati kinxikoa in oksekimej katlej kichiwiliaj tlan amo kuale, iwan kimati kinchiwilia tlan kuale. Akin tetlasojtla, amo kimati moxikoa intech oksekimej, iwan amo kiyejyekoa ke mach onkaj oksé ken yej, iwan nion amo moweyineki. Akin tetlasojtla, mach kitechiwilia itlaj tlan amo kuale iwan amo tzotzokatl. Amo niman kualani iwan nion mach sa kelnamiktok nijkuak itlaj kitoktiaj tlan amo kuale. Akin tetlasojtla, mach kipaktia nijkuak akaj kitetoktia itlaj mach kuale, sino yej kipaktia nijkuak akaj kichiwaj itlaj tlan melawak. Akin tetlasojtla, kimati kixikoa nochi in tlajyowilistle tlan panoa, kineltoka nochi tlan kuale tlan oksekimej kichiwaj, kichia ma mochiwa tlan kuale intech oksekimej, iwan kixikoa nochi tlan panoa.
In tlasojtlalistle mach keman tlamis. Ajsis tonale nijkuak mach ok akaj kijtos itlaj tlajtole katlej Dios kitemaka, mach ok akaj tlapoas ika oksé tlajtole katlej mach ika se tlapoa, iwan nion mach ok yetos ixtlamachilistle katlej Dios kitemaka. Axan mach miek tlan tikmatij, iwan nijkuak Dios kitemaka itlaj tlajtole para ma se kinmilwi in oksekimej, kitemaka san se tzikitzin. 10 Pero nijkuak witz katlej sa tekitl kuale ken Dios okitlalij ma yeto, ijkuakón mach ok yetos katlej axan mach miek tlan tikmatij.
11 Nijkuak nej onieka nichokotzin, onitlapoaya, onikyejyekoaya iwan onikmomakaya kuenta ken se chokotzin. Pero axan komo ya niweyi tlakatl, yonikkaj yon tlamantle ken katlej kichiwa se chokotzin. 12 Tejwan axan no ijkón tikatej, kej yeskia tikitaj in Dios itech se teskatl kan tlatleyua. Pero satepan nijkuak Yej witz, timoixtlataskej Iwan. Axan mach miek tlan tikmatij, pero nijkuak Yej witz ijkuakón nikmatis nochi tlamantle inawak Dios, ijkón ken Dios axan kuale kimati de nej. 13 Ijkón kiné, onkaj eyi tlamantle katlej moneki tikchiwaskej. Moneki tikneltokaskej in toSeñor, moneki tikchiaskej ma pano nochi tlan Dios kijta panos, iwan moneki ma titetlasojtlakan. Pero katlej okachi moneki tikchiwaskej de yinmej eyin tlamantin, moneki yen ma titetlasojtlakan.