3
Petro Mʋa Yohane Ɩbɔ Ɔkʋ Tsa
Ɛkɛ ɔkʋ ntʋ́pwɛ dɔsatɔ mpáɩbɔ brɛ́ á, Petro mʋa Yohane bɔyɔ Bulu ɔtswɛ́kpa amʋ wunsɩnɛ́sʋ́. Oyin ɔkʋá bɔkwɩɩ́ mʋ ɩbɔ tetsíá Bulu ɔtswɛ́kpa amʋ ɔkpa ɔnɔ́ kʋá bʋtɛtɩ́ mʋ́ “Ɔkpa ɔnɔ́ Wankláán.” Ahá bʋtotsú mʋ ba bɛyaɩ́ ɩnʋ ekekegyíɛkɛ, ɔtɔkʋ́lɩ́ ahá ánɩ́ bówie Ɔtswɛ́kpa ɩnʋ kɔ́ba. Brɛ́á ɩbɔ amʋ lówun ánɩ́ Petro mʋa Yohane bʋdebitíwíé Ɔtswɛ́kpa ɩnʋ á, ɔlɔkʋlɩ́ amʋ́ kɔ́ba. Petro mʋa Yohane besi lɩ́ɩ́ bʋdɛ mʋ kɩ́ɩ díín. Mʋ́ʋ́ Petro lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fʋ́ mʋ́ kɩ anɩ wʋlɛ.” Ɩbɔ amʋ kɩ ɔbɛ́ɛ, bɛ́ha mʋ tɔkʋ. Mʋ́ sʋ olotsu ansɩ́ fʋ́á ɔdɛ amʋ́ kɩ́ɩ. Támɛ Petro lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mma sika futútú ntɛ́ɛ pɛ́pɛ, támɛ nɛ́ha fʋ́ tɔ́á mbʋ. Kʋsʋ lɩɩ, afʋnatɩ Yesu Kristo Nasaretyin amʋ dátɔ́!” Ɩnʋ Petro lɛ́kɩtá mʋ gyɔpɩ bɩ, tsú mʋ lɩ́ɩ́, ɩnʋnʋ ɔwʋnlɩ́n lowie mʋ ayabi pʋ́ mʋ ntsakpátɔ́. Olofulí kpáyi ɔtsáwʋlɛ pɛ́, wá natɩ́ bɩ. Mʋ́ sʋ ɔlɛkplá buo Petro aná wíé Bulu ɔtswɛ́kpa wunsɩnɛ́sʋ́ ɩnʋ; ɔna odefulí kpáyi; ɔdɛ Bulu kanfʋ́. Ahá ánɩ́ bʋbʋ ɩnʋ fɛ́ɛ́ bowun mʋ ánɩ́ ɔna ɔdɛ Bulu kanfʋ́. 10 Mʋ́ sʋ brɛ́á ɩlɔwankɩ́ amʋ́ ánɩ́ ɩbɔ amʋ́ʋ́ otetsíá Ɔkpa Ɔnɔ́ Wankláán ɩnʋ kʋ́lɩ́ atɔ́ ámʋ nɩ á, ɩlɔwa amʋ́ wánwan, bwíé amʋ́ ɔnɔ́.
Petro Tɔɩ́ Bulu Ɔtswɛ́kpa Wunsɩnɛ́sʋ́
11 Oyin ámʋ pú Petro mʋa Yohane kínkíínkín Bulu ɔtswɛ́kpa wunsɩnɛ́sʋ́, ɔtɩnɛkʋá bʋtɛtɩ́ ɩnʋ Salomo Abrándaásʋ́. Mʋ ɩlɔtsa lɔwa amʋ́ wánwan. Mʋ́ sʋ bɛsrɩ́ ba amʋ́ wá ɩnʋ. 12 Brɛ́á Petro lówun amʋ́ á, ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ apíó Israelfɔ, ntogyi sʋ́ asʋ́n ánfɩ lawá mlɩ wánwan alɩ? Ntogyi sʋ́ mlɩlaba mlɩdɛ́ anɩ kɩ́ɩ alɩ? Mlɩkɩ́ mlɩaa, anɩ onutó túmi ntɛ́ɛ anɩ Bulusúm wankláán láhá sʋ oyin ánfɩ lakʋ́sʋ́ ɔna? 13 Bulu ámʋ́ʋ́ anɩ anáin Abraham, Isak pʋ́ Yakob bosúm ámʋ lɔ́wa mʋ osúmpʋ́ Yesu numnyam. Támɛ mlɩlɔ́pʋ mʋ há mlɩaa bʋmɔ́ɔ mʋ. Mlɩlékiná ɔhá ánfɩ tɛkɩ Pilato lɔ́bwɛ agywɩɩn ánɩ́ mési mʋ ɔnatɩ ánfɩ. 14 Mlɩlékiná Ɔha Wankɩ́hɛ́ pʋ́ Yilé Ɔbwɛpʋ́ ánfɩá bɔwanlɩ́n mʋ ɩwɩ asʋ́n wá Bulu asʋ́n ɔwʋlʋ́tɔ́ anfɩ, bláa Pilato mlɩaa, osíi ahá ɔmɔpʋ́ ámʋ mboún ha mlɩ. 15 Mlɩlɛ́ha bɔmɔ nkpa ɔhapʋ́ ánfɩ, támɛ Bulu lɔ́kʋsʋ́a mʋ tsú afúlitɔ. Anɩgyí mʋ́ ɩwɩ adansɩfɔ nɩ́. 16 Yesu túmi láhá ɩbɔ anfɩ́ mlɩyin yaɩ́, mlɩdɛ́kɩ́ɩ anfɩ ɩwɩ lawá mʋ ɔnlɩn. Anɩ Yesu hógyi látsá mʋ, mlɩ fɛ́ɛ́ mlɩdéwúun a.
17 “Ɩ́nɩ sʋ mɩ́ apíó, nyin ánɩ́ mábɩ́ lɛ́ha mlɩa mlɩ ahandɛ mlɩlɔ́pʋ ɩ́nɩ fɛ́ɛ́ gyi Yesu. 18 Támɛ a, Bulu lɛ́blɩ́ tsʋn mʋ ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ fɛ́ɛ́sʋ́ yáɩ́ ɔbɛ́ɛ, ‘Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ nɛda mʋ ofúli amʋ) obówun ɩwɩɔsɩn.’ Mʋ́ sʋ ɔlɛha ɩlɛba alɩ nɩ́. 19 Mʋ́ sʋ mlɩdamli klʋntɔ, amlɩyinki ba Bulu wá, mɛ́nɩ obési mlɩ lakpan fɛ́ɛ́ kíé mlɩ, wá mlɩ ɔwʋnlɩ́n pɔpwɛ, 20 lápʋ́ Yesu sɩ́sɩ́ mlɩ. Mʋ Bulu lɛ́da ofúli yáɩ́ há mlɩ nɩ́. 21 Ilehián ánɩ́ Yesu obétsiá ɔsʋ́sʋ́ ɩnʋ yɔ́fʋn brɛ́á Bulu ɔbɛ́la tógyítɔ́ bwɛ́, fɛ́ alɩá ɔlɛha mʋ ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ wankɩ́hɛ́ amʋ bɛblɩ́ tswɩ. 22 Anɩ náin Mose lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, ‘Mlɩ Wíe Bulu ɔbɛ́ha mʋ ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ ɔkʋá ogyi fɛ́ mɩ́ ɔbɛ́dalɩ tsú mlɩtɔ há mlɩ. Mlɩgyi mʋ asʋn blɩ́hɛ́ fɛ́ɛ́sʋ́. 23 Ɔhagyíɔha ánɩ́ omobu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ anfɩ á, Bulu ɔbɛ́lɛ mʋ lɛ́ mʋ ahátɔ, mɔ́ mʋ.’
24 “Tsú Samuelsʋ á, Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́á bɛba fɛ́ɛ́ bɔtɔɩ́ tsú asʋ́n ánfɩ ɩdɛbá nkɛ ánfɩtɔ ɩwɩ. 25 Mlɩgyí Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ abí-aná. Mlɩbʋ́ ɩtɔ́ ámʋ́ʋ́ Bulu lɛ́hɩɛ yáɩ́ há anɩ anáin amʋ. Tsúfɛ́ Bulu lɛ́bláa Abraham ɔbɛ́ɛ, ‘Nɔ́tsʋn fʋ́ abí-anásʋ́ yúlá ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́.’ 26 Ɩ́nɩ sʋ́ brɛ́á Bulu lɛ́lɛ mʋ osúmpʋ́ Yesu a, olegyankpá pʋ́ mʋ sɩ́sɩ́ mlɩ Israelfɔ, ɔbɛ́ɛ obóyulá mlɩ, amlɩsi lakpan bwɛ nɩ́.”