2
Tsú Nkpa Dadatɔ Ba Pɔ́pwɛtɔ
Asa mlɩlémlí Akristofɔ á, asʋtɔ-ɔnlɩn mʋ́a lakpanbwɛ sʋ mlɩgyí ɔŋɛ́tɔ́ aha wuhɛ́. Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, mlɩlétsiá ɔmátɔ́fɔ atsiábi. Mlɩlóbuo ɔŋɛ laláhɛ fɛ́ɛ́ owíe Ɔbʋnsám. Mʋgyí ɔŋɛ laláhɛ ánɩ́ ɩdɛ agyʋ́má yɔ ahá ámʋ́ʋ́ bʋtamabú Bulu ámʋtɔ nɩ́. Lɛ́lɛ́ mʋ́ á, anɩ fɛ́ɛ́ anɩlétsiá amʋ́ atsiábi, bwɛ́ lalahɛá anɩ ɔwɔ́lɩ léklé. Anɩlóbuo tɔ́á anɩ ɔyʋlʋ́ʋ pʋ́ anɩ agywɩɩn létsiá súná anɩ. Tsiátɔ́ anfɩ sʋ́ tɛkɩ Bulu ɔbɛ́bɩtɩ́ anɩ ɩsʋ fɛ́ aha atráhɛ nɩ.
4-5 Támɛ ɩ́nɩá Bulu nwewúun ɩtsɔ, ɔtɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ anɩ sʋ á, ɔlɔtsʋn anɩa Kristonyɔ ɩkʋlɛbwɛsʋ há anɩ nkpa, brɛ́ ámʋ́ʋ́ anɩgyí aha wuhɛ́ Bulu ansɩ́tɔ́ anɩ lakpan sʋ ámʋ. Mʋ awɩtɔlɛ sʋ́ ɔlɔhɔ anɩ nkpa. Anɩa Kristo Yesunyɔ ɩkʋlɛbwɛ ánfɩ sʋ Bulu lakʋ́sʋ́a anɩa mʋnyɔ tsú lowutɔ, alahá anɩ otsiákpá Kristo wá. Anɩa mʋnyɔ abégyi iwíe ɔsʋ́sʋ́. Bulu lɛ́lɛ mʋ awɩtɔlɛ kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ánfɩ súná anɩ tsʋn Kristo Yesusʋ, mɛ́nɩ ahá ánɩ́ bɛ́trá lɩn fɛ́ɛ́ bówun ánɩ́ mʋ awɩtɔlɛ lomoní dʋn tógyítɔ́. Bulu awɩtɔlɛ pʋ́ mlɩ Kristo hógyisʋ Bulu lɔ́tsʋn hɔ mlɩ nkpa. Ɩ́nɩ motsú mlɩ, Bulu atokiehɛ́ igyi. Megyí mlɩ bwɛhɛ́ wankláán kʋkʋ sʋ, mɛ́nɩ mlɩtɔ ɔkʋkʋ mɔ́ɔpʋ ɩbɩ sí kántɔ́. 10 Bulu lábwɛ́ anɩ alɩ ánfɩ anɩgyí. Alabwɛ́ anɩ aha pɔpwɛ tsʋn anɩa Kristo Yesunyɔ ɩkʋlɛbwɛsʋ, mɛ́nɩ abɔ́bwɛ yilé ánɩ́ mʋ onutó ɔlɛla yáɩ́ há anɩ ɔbɛ́ɛ abwɛ́ɛ.
Kristotɔ Ɩkʋlɛbwɛ
11 Mʋ́ sʋ mlɩkaɩn ánɩ́ tɛkɩ ɔmátɔ́fɔ mlɩgyí. Brɛ́ ámʋ a, Yudafɔ bʋtɛtɩ́ mlɩ bɛɛ, “Ahá ánɩ́ bʋmɛtɩn keté,” bʋ́tɛtɩ́ amʋ́ ɩwɩ keté atɩ́npʋ. (Támɛ ketétɩ́ɩn amʋ ó á, nyankpʋsa ɔyʋlʋ́sʋ pʋ́ ɩbɩ ɔnɔ́ atɔ́ igyi.) 12 Mlɩkaɩn ánɩ́ alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, mlɩméyín Kristo. Afɔɔ́ mlɩgyí. Mlɩmégyí Yudafɔ ɔkpagyíɔkpasʋ. Mlɩmá ogyíkpá Bulu nhɩhɩɛ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɛka mʋ́ ɩwɩ ntam há Yudafɔ ámʋtɔ. Mʋ́á ɩdʋn kʋ́ráá á, mlɩ ansɩ́ mɛdɩ́n tɔtɔsʋ, mlɩméyín mʋ ɛ́. 13 Támɛ séi á, mlɩa Kristo Yesunyɔ mlɩlabwɛ́ kʋlɛ. Ɩ́nɩ sʋ Kristo latsʋn mʋ obugya amʋ́ʋ́ ɔlɛtsɛɩ́ wʋ́lɩ́ há anɩa mlɩnyɔ ámʋsʋ, kpá mlɩ ahá ánfɩ tɛkɩ mlɩbʋ ɩfɔ́ ánfɩ ba Bulu wá. 14 Tsúfɛ́ Kristo onutó lapʋ́ iwilwii wá Yudafɔ pʋ́ ɔmá bámbásʋ́fɔ nsɩnɛ́, bwɛ́ anɩ afʋnka anyɔ ámʋ fɛ́ɛ́ kʋlɛ. Alalɛ́ olu ámʋ́ʋ́ ɩlɔbwɛ buntíi wá anɩ nsɩnɛ́ ámʋ. 15 Ɔlɛka Yudafɔ mbla pʋ́ amʋ́ amándɩ́ɛ́tɔ́, mɛ́nɩ afʋnka anyɔ amʋ́ bɔ́bwɛ ɔpasua pɔpwɛ ɩkʋlɛ mʋtɔ. Fówun mʋa amʋ́nyɔ bɔ́bwɛ kʋlɛ, iwilwii bétsiá amʋ́ nsɩnɛ́. 16 Ɔlɔtsʋn mʋ oyikpalíhɛsʋ lowu ámʋsʋ lɛ́ olu lɛ́ amʋ́ nsɩnɛ́. Oyikpalíhɛ amʋsʋ ɔlɔtsʋn tswɩ amʋ́a Bulunyɔ ɔnɔ́ ntsu. 17 Brɛ́á Kristo lɛ́bá a, ɔlɛda Bulu iwilwii asʋ́n ámʋ ɔkan há ahá fɛ́ɛ́. Mlɩ ɔmátɔ́fɔ ánɩ́ mlɩa Bulunyɔ nsɩnɛ́ bʋ ɩfɔ́ pʋ́ Yudafɔ ánɩ́ amʋ́a Bulunyɔ nsɩnɛ́ ma ɩfɔ́ fɛ́ɛ́tɔ́. 18 Kristo sʋ ɔkpa latíí há anɩ afʋnka anyɔ ámʋ fɛ́ɛ́. Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ ámʋ sʋ abɛ́talɩ́ ba anɩ Sɩ́ Bulu ansɩ́tɔ́.
19 Ɩ́nɩ sʋ mlɩtráa mlɩmégyí afɔɔ́. Mlɩa Bulu ahá mlɩlabwɛ́ ɩkʋlɛ, mlɩgyí Bulu wóyí abí. 20 Mlɩgyí fɛ́ obuá bayi. Yesu sumbí ayɔpʋ́ ámʋ pʋ́ Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ gyí mʋ́ nkpabí. Kristo Yesu onutó gyí obu ámʋ ɔtan. 21 Mʋ sʋ obu ámʋ ɩtsa aba hógyitɔ. Mʋtɛ́há mʋ́ itomóní bwɛ́ Bulu ɔtswɛ́kpa obu wankɩ́hɛ́. 22 Ɩ́nɩá mlɩa Kristonyɔ mlɩlabwɛ́ ɩkʋlɛ sʋ á, ɔdɛ mlɩa Yudafɔ ámʋ pʋtsá abasʋ, ɔdɛ obu ánɩ́ Bulu obétsiá mʋ́tɔ́ ɔŋɛ́tɔ́ yíi.