6
Abí Mʋ́a Akwɩɩ́pʋ́
Abí, mlɩa anɩ Wíenyɔ mlɩlabwɛ́ kʋlɛ. Mʋ́ sʋ mlɩbu mlɩ akwɩɩ́pʋ́. Tsúfɛ́ mʋ́gyí tɔ́á ɩda ɔkpa ánɩ́ mlɔ́bwɛ nɩ́. Ɩ́nɩ gyí mbla ámʋtɔ gyankpapʋá ɔlɛhɩɛ oyúla mántá mʋ́sʋ́ nɩ́. “Bu fʋ́ sɩ́ mʋ́a fʋ́ yín, mɛ́nɩ ɩbɔ́wa alɛ́ há fʋ́. Fówun fɛ́dan fulí nwun fʋ́ nkpa ánfɩtɔ.”
Abí asɩ́, mlɩmátsiá wá mlɩ abí ɔblɔ́. Mboún mlɩyaɩ amʋ́, amlɩsuna amʋ́ atɔ́ alɩá anɩ Wíe tekle.
Nkpábi Pʋ́ Amʋ́ Awíe
Nkpábi, mlɩbu mlɩ awíe. Mlɩnya amʋ́ ifú, amlɩbu amʋ́ tsu mlɩ klʋntɔ fɛ́ alɩá mlɩtobú Kristo. Mlɩmábwɛ yilé amʋ́ ansɩ́tɔ́ alɩá bɛ́kanfʋ́ mlɩ sʋ. Támɛ fɛ́ Kristo nkpábi a, mlɩbwɛ atɔ́ tsu mlɩ klʋntɔ fɛ́ alɩá Bulu tekle. Mlɩlɛ ɩwɩtɔ yɔ agyʋ́má ansigyísʋ́ ha amʋ́, fɛ́ Kristo mlɩdɛ́ mʋ́ yɔ há, megyí nyankpʋsa. Mlɩdɩnka ansɩ́ ánɩ́ anɩ Wíe ɔbɛ́ka ɔhagyíɔha ɩkɔ, ɩtɔ wankláán kugyíkʋá ɔlɔbwɛ sʋ. Nɩ́ ɔkpábi fʋgyi o, fʋtsie fʋ́ ɩwɩsʋ o.
Awíé, mlɩ ɛ́ mlɩkɩta mlɩ nkpábi wankláán, fɛ́ alɩá nablɩ́ bɔtsʋn. Mlɩmábwɛ amʋ́ kpóunkpóun. Mlɩkaɩn ánɩ́ mlɩa amʋ́nyɔ fɛ́ɛ́ owíe ámʋ bʋ ɔsʋ́sʋ́. Mʋ mʋ́ ɔtamakɩ ɔhaa ansɩ́tɔ́.
Bulu Akɔtɔ́
10 Mɩ́ asʋ́n tráhɛ-tráhɛ gyí, apíó, mlɩtsʋn anɩa anɩ Wíenyɔ ɩkʋlɛbwɛsʋ amlɩha mʋ ɔwa mlɩ ɔwʋnlɩ́n tsu mʋ túmi kpɔnkpɔntɩ ámʋtɔ. 11 Mlɩdɩda ɩsá-akɔtɔ́ fɛ́ɛ́á Bulu lahá mlɩ ɔbɛ́ɛ, mlɩpʋ́kɔ Ɔbʋnsám, mɛ́nɩ mlɛ́talɩ́ lɩ́ɩ́ mʋ ɔmlɛ ámʋ ɔnɔ́. 12 Tsúfɛ́ megyí anɩa anyánkpʋ́sa dɛ́kɔ. Mboún anɩa ɔŋɛ́tɔ́ túmi laláhɛ, atúmipʋ pʋ́ ɔŋɛ laláhɛá bʋbʋ ɔyɩ́ klúnhɛ anfɩtɔ pʋ́ ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́ dɛ́kɔ. 13 Mʋ́ sʋ mlɩdɩda Bulu akɔtɔ́ ámʋ fɛ́ɛ́, mɛ́nɩ ɛkɛá lalahɛ kʋ ifwíé mlɩtɔ á, mlɩmɛ́ɛsrɩ́, mlɛ́talɩ́ lɩ́ɩ́ mʋ́ ɔnɔ́, trá nya ɔŋɛ́ wá ɔwʋnlɩ́n lɩ́ɩ́ kínkíínkín.
14 Mʋ́ sʋ mlɩkʋsʋ, amlɩda ɩwɩsʋ. Ɔnɔkwalɩwa ɩbwɛ́ɛ ɔfɛ́á ɩklɩ mlɩ osíésʋ́. Yilébwɛ ɩbwɛ mlɩ kántɔ́-atíntɔ. 15 Ɩwɩsʋda há iwilwii asʋn wankláán ámʋtɔ kɩtá pʋ́ mʋ́ blɩ́ ɩbwɛ́ɛ mlɩ ɩsátɔ́ ntʋkʋta. 16 Ɩ́nɩ fɛ́ɛ́ ɔma a, mlɩkɩta Kristo hógyi amʋtɔ brégyíbrɛ́. Ɩbwɛ́ɛ mlɩ atíntɔá mlɔ́pʋtin mlɩ ɩwɩ, mɛ́nɩ Ɔbʋnsám mbɩn pɩ́ɔ́npɩ́ɔ́n ámʋ́ʋ́ ɩdɛtsʋ́ʋn amʋtɔ kʋkʋ ɩmɔ́ɔwɔ mlɩ. 17 Mlɩpʋ Bulu nkpahɔ́ɔ amʋ bwɛ mlɩ kʋtʋpa. Mlɩkɩta Bulu asʋ́n ámʋtɔ, ɩbwɛ mlɩ ɩsátɔ́ ɔdayí ánɩ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ tɛhá mlɩ. 18 Mlɩha Bulu Ɔŋɛ́ ámʋ ɔkpa mlɩ, amlɩbɔ mpáɩ brégyíbrɛ́. Mlɩkʋlɩ Bulu, ɔtsa mlɩ ɔkpagyíɔkpasʋ. Mʋ́ sʋ mlɩdɩnka ansɩ́ ɩwɩsʋ. Mlɩmási mpáɩ bɔ há Bulu ahá fɛ́ɛ́. 19 Mlɩbɔ mpáɩ ha mɩ. Nɩ́ nobwíí ɔnɔ́ á, Bulu ɔpʋ́ʋ mʋ asʋ́n ámʋ wa mɩ́ ɔnɔ́; ɔha mɩ́ antalɩ wa klʋn blɩ asʋn ŋaínhɛ́ amʋ́ʋ́ ɩbʋ mʋ asʋn wankláán ámʋtɔ ámʋ fɛ́ɛ́. 20 Asʋ́n ámʋ ɩwɩ sumbí ɔyɔpʋ́ ngyi. Mʋ́ ɔkanda sʋ́ nda obu nɩ́. Mlɩbɔ mpáɩ mlɩaa, Bulu ɔhá mɩ́ antalɩ wa klʋn blɩ mʋ́ alɩá ilehián.
Ɩklá
21 Osúmbi ɔnɔkwalɩpʋ anɩ píó ɔdwɛpʋ́ Tihiko gyí anɩ Wíe agyʋ́má ámʋtɔ. Ɔbɛ́bláa mlɩ mɩ́ ɩwɩ asʋ́n fɛ́ɛ́, mɛ́nɩ mlɛ́bɩ alɩá ngyi pʋ́ tɔ́á ndɛbwɛ. 22 Ɩ́nɩ kóún sʋ ndɛ mʋ wa mlɩ wá nɩ́. Ndeklé mbɛ́ɛ, ɔbɛbláa mlɩ alɩá tógyítɔ́ ɩdɛ mʋ́sʋ́ yɔ nfɩ. Ɔtɔɩ kpla mlɩ pʋwa mlɩ ɔwʋnlɩ́n.
23 Ɔsɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo bʋháa mlɩ ahógyipʋ amʋ fɛ́ɛ́ iwilwii. Bʋháa amlɩtsia dwɛ aba, mlɩ ansɩ́ ɩdɩnka Bulusʋ brɛ́ fɛ́ɛ́. 24 Ogyíi ahá ánɩ́ bʋtamasí anɩ Wíe Yesu Kristo dwɛ fɛ́ɛ́ bʋalɛ.