5
Akristofɔ Atsiábi
Ɩ́nɩá Bulu abí ánɩ́ ɔtɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ mlɩgyí sʋ á, mlɩtsia mʋ atsiábi. Mlɩdwɛ aba ɔkpagyíɔkpasʋ, fɛ́ alɩá Kristo lɔ́dwɛ anɩ, tsúlá bɔmɔ mʋ anɩ sʋ. Ɔlɔpʋ mʋ ɩwɩ bwɛ́ atɔ hahɛ́ pʋ́ afɔdɩɛ-abɔtɔ́á ɩbʋ ɔfan fánfáánfán há Bulu, ilegyi mʋ ansɩ́.
Bulu latɩn mlɩ ɩwɩ. Mʋ́ sʋ mlɩmáwa atsɩ mʋ́a ayin asʋ́n, wá hakpan, ntɛ́ɛ ɔnsɩ́pɛ. Mʋ́ ɔma a, ɩma alɛá mlɛ́blɩ́ asʋ́n ánɩ́ ɩbʋ pɛ́lɩ pʋ́ mʋ́á ɩma anulɛ́, ntɛ́ɛ wá ɔplɔɩkpan. Mboún mlɩda Bulu ɩpán brégyíbrɛ́. Ɩwánkɩ mlɩ ánɩ́ mbʋa ɔtɔpʋ́, ɔhakpan ntɛ́ɛ ɔnsɩ́pɛ ɔwapʋ́ ɔkʋkʋ méenya ogyíkpá Kristo mʋa Bulu iwíegyí ámʋtɔ. (Tsúfɛ́ ɔnsɩ́pɛ ɔwapʋ́ gyí fɛ́ ɔkpɩ ɔtswɛ́pʋ).
Mlɩmáha ɔkpa ɔhaa ɔpʋ́ʋ asʋ́n ánɩ́ ɩma labi kʋkʋ mlɛ́ mlɩ. Tsúfɛ́ tsiátɔ́ laláhɛ anfɩ odu sʋ́ Bulu tenyá ɔblɔ́ bɩ́tɩ́ ahá ánɩ́ bʋbʋ asʋtɔ-ɔnlɩn ɩsʋ nɩ́. Mʋ́ sʋ mlɩmápʋ amʋ́ gyi mba. Brɛ́ ámʋ a, oklúntɔ mlɩtsie mlɩdɛ́ lakpan bwɛ, támɛ séi á, mlɩa anɩ Wíenyɔ mlɩlabwɛ́ ɩkʋlɛ. Mʋ́ sʋ mlɩtsie wankɩtɔ. Ɩ́nɩ sʋ mlɩ tsiátɔ́ isúna ánɩ́ mlɩtsie wankɩtɔ. Tsúfɛ́ ɔhá ánɩ́ ɔbʋ wankɩtɔ tɔbwɛ́ yilé. Mʋ asʋ́n da ɔkpa, ɔbʋ ɔnɔkwalɩ. 10 Mʋ́ sʋ mlɩbɔ mbɔ́dɩ́ amlɩkasɩ tɔ́á Bulu tekle. 11 Mlɩmágyi mba. Labi kʋkʋ ɩma mʋ́tɔ́. Mboún mlɩlɛ amʋ́ bwɛhɛ́ ɔwan. 12 Ɩhɩ́ɛ́ bʋ pɛ́lɩ ánɩ́ bɛ́blɩ́ ntobíá ahá bʋtɔbwɛ́ ŋáintɔ ɩwɩ asʋ́n kʋ́ráá. 13 Támɛ nɩ́ ɩtɔ wankɩ́hɛ́ ɩwánkɩ́ wʋ́lɩ́ tɔ́á ɩbʋ oklúntɔsʋ á, itemlí itowunhɛ. 14 Tsúfɛ́ atɔ wankɩ́hɛ́ tɛlɛ́ tógyítɔ́ ɔwan. Mʋ́ sʋ́ bɛblɩ́ bɛɛ,
“Ɔdɩdɩ́pʋ́, tsinki.
Kʋsʋ tsu afúlitɔ,
Kristo ɔwankɩ wʋlɩ fʋ́sʋ́.” nɩ.
15 Ɩ́nɩ sʋ mlɩkɩ mlɩ tsiátɔ́ wankláán. Mlɩmátsiá nkpa fɛ́ aha mimláhɛ, mboún mlɩtsia fɛ́ atɩansɩpʋ. 16 Nɩ́ mlenyá brɛ́á mlɔ́pʋbwɛ́ ɩtɔ wankláán á, mlɩmáyintá mʋ́. Tsúfɛ́ lalahɛbwɛ lamóní alɩ brɛ́ ánfɩtɔ. 17 Mʋ́ sʋ mlɩmábwɛ mimlála. Mboún mlɩbɔ mbɔ́dɩ́ amlɩbɩ tɔ́á anɩ Wíe tekle, amlɩbwɛ mʋ́.
18 Mlɩmánu ntá bʋ́, tsúfɛ́ iteyíntá ɔha. Mboún mlɩha Ɔŋɛ́ Wankɩ́hɛ́ amʋ ɔbʋla mlɩ brégyíbrɛ́. 19 Mlɩpʋ Bulu asʋ́n wá ɩlʋ, amlɩwa ɩlʋá Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ lɔ́pʋwá mlɩ klʋntɔ pʋtɔɩ kpla aba; amlɩwa ɩlʋ ɛ́ tsu mlɩ klʋntɔ kanfʋ anɩ Wíe. 20 Mlɩda anɩ Sɩ́ Bulu ɩpán tógyítɔ́tɔ́ brégyíbrɛ́, anɩ Wíe Yesu Kristo ɩdátɔ́.
Akristofɔ Akúlu Mʋ́a Aká Tsiátɔ́
21 Mlɩba ɩwɩasɩ ha aba fɛ́ alɩá mlɩtɛba ɩwɩasɩ há Kristo.
22 Ɔtsɩ, ba ɩwɩasɩ ha fʋ́ kúlu fɛ́ alɩá fʋtɛba ɩwɩasɩ há Kristo. 23 Tsúfɛ́ okúlu bʋ túmi mʋ kasʋ, fɛ́ alɩá Kristo bʋ túmi ɔpasua ámʋsʋ. Ɔpasua ámʋ gyí mʋ ɔyʋlʋ́ʋ, Kristo amʋ onutó gyí mʋ́ Ɔlɛpʋ́. 24 Alɩ ámʋ́ʋ́ ɔpasua ámʋ tɛba ɩwɩasɩ há Kristo amʋ a, alɩ́ kɛ́n ɔká ɛ́ ɔbá ɩwɩasɩ ha mʋ kulu tógyítɔ́tɔ́ nɩ.
25 Akúlu, mlɩdwɛ mlɩ aká fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ Kristo lɔ́dwɛ ɔpasua ámʋ, tsúlá bɔmɔ mʋ mʋ́ sʋ ámʋ. 26 Kristo lótsulá bɔmɔ mʋ pʋ́tɩn ɔpasua ámʋ ɩwɩ há Bulu. Olebie ɔpasua ámʋ ntsu, pʋ́ mʋ asʋ́n ámʋ gyʋ́ra mʋ́ ɩwɩ. 27 Omekleá ifin pʋ́ asʋansʋ bétsiá ɔpasua ámʋ ɩwɩ, ntɛ́ɛ mʋ́ ɔtɩnɛkʋ ɩbɔ́kpʋkpʋ́ʋ tɩá, mɛ́nɩ ɩbɔ́wa mʋ onutó ámʋ akɩ́lɛ fɛ́ obitebí, ɔbɛ́kpa mʋ ba mʋ ɩwɩ wá. 28 Alɩ kɛ́n lehián ánɩ́ oyin ɔbɔ́dwɛ mʋ ka fɛ́ mʋ ɩwɩ nɩ́. Oyin ánɩ́ ɔtɔdwɛ́ mʋ ka tɔdwɛ́ mʋ onutó ɩwɩ. 29 Tsúfɛ́ ɔhaa tamalú mʋ ɩwɩ, bʋlá ɔtɛbʋ́lá mʋ ɩwɩ, kɩ mʋ ɩwɩsʋ wankláán fɛ́ alɩá Kristo ɛ́ tɔbwɛ́ há ɔpasua ámʋ. 30 Tsúfɛ́ anɩ fɛ́ɛ́ anɩgyí Kristo ɔyʋlʋ́ʋ ɩwɩ ntobí. 31 Fɛ́ alɩá bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ bɛɛ, “Ɩ́nɩ sʋ oyin ɔbɛ́natɩ́ sí mʋ sɩ mʋa mʋ yin, yɛ́mantá mʋ kasʋ. Fówun amʋ́ abanyɔ́ ámʋ bɔ́bwɛ ɔyʋlʋ́ʋ kʋlɛ” nɩ. 32 Ɔnɔkwalɩ, Bulu asʋ́n ŋaínhɛ́ anfɩtɔ bʋ odwin. Ndɛkɩ́ɩ mbɛ́ɛ, Kristo mʋa ɔpasua ámʋ ɩwɩ asʋ́n igyi. 33 Mlɩ ɛ́ mlɩ asʋ́n igyi. Mʋ́ sʋ ntráa ndɛ mlɩ bláa mbɛ́ɛ, oyingyíoyin ɔdwɛ́ɛ mʋ ka fɛ́ mʋ onutó ɩwɩ, ɔtsɩ ɛ́ obu mʋ kulu.