4
Anɩa Kristonyɔ Ɩkʋlɛbwɛ
Ɩ́nɩ sʋ mɩ́ ánfɩ nda obu anɩ Wíe agyʋ́má yɔ sʋ ánfɩ ndɛ ɩpa bwií há mlɩ mbɛ́ɛ, mlɩtsía tsiátɔ́ oduá ɩlɛkanáa alɩá Bulu lɛ́lɛ mlɩ ɔbɛ́ɛ, mlɩbétsiá. Mlɩba ɩwɩasɩ, amlɩlwii. Mlɩnya klʋn ha aba, amlɩdwɛ aba. Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ lahá mlɩlabwɛ́ kʋlɛ. Mʋ́ sʋ mlɩbɔ mbɔ́dɩ́ amlɩtsia iwilwiitɔ, mɛ́nɩ ɩkʋlɛbwɛ ámʋ ibétsiá mlɩtɔ yɔ́. Ɔyʋlʋ́ʋ kʋlɛ ɩwɩ ntobí anɩ fɛ́ɛ́ anɩgyí. Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ kʋlɛ pɛ́ bʋ ɩnʋ. Alɩ kɛ́n Bulu lɛ́lɛ anɩ fɛ́ɛ́ ɔbɛ́ɛ, abɛ́kɩ toku kʋlɛ pɛ́ ɔkpa nɩ́. Owíe ɔkʋlɛ; hógyi kʋlɛ; asúbɔ kʋlɛ. Bulu ɔkʋlɛ. Mʋgyí anɩ fɛ́ɛ́ Ɔsɩ́. Mʋdɛ́ anɩ fɛ́ɛ́sʋ́ gyí, ɔdɛ agyʋ́má yɔ tsʋn anɩ fɛ́ɛ́sʋ́, otsie anɩ fɛ́ɛ́tɔ́.
Kristo lɔ́wa awɩtɔlɛ ye atokiehɛ́ há anɩ fɛ́ɛ́ ɔbɛ́ɛ, apʋ́yɔ mʋ agyʋ́má, fɛ́ alɩá bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ bɛɛ,
“Brɛ́á ɔlɔyɔ ɔsʋ́sʋ́ á,
ɔlɛkpa ndoun buo ɩwɩ,
kíé ahá atɔ́.”
Nɩ́ bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ bɛɛ, “Ɔlɔyɔ ɔsʋ́sʋ́” á, idesuná ánɩ́ Kristo légyankpá kplɩ́ wíé ɔsʋlʋ́tɔ. 10 Mʋ́mʋ́ idesuná ánɩ́ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɛkplɩ́ wíé ɔsʋlʋ́tɔ ámʋ kɛ́n lɔ́yɔ ɔsʋ́sʋ́, ɔtɩ́nɛ́á ɩlɔfʋá dʋn nɩ, mɛ́nɩ ɔbɔ́bʋlá ɔsʋ́ mʋ́a asɩ fɛ́ɛ́, há mʋ́ ɩfʋn. 11 Kristo onutó lɔ́bwɛ anɩtɔ akʋ mʋ sumbí ayɔpʋ́. Akʋ Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́. Akʋ mʋ asʋn wankláán ámʋ ɔkan adapʋ́. Akʋ ɛ́ akpapʋ́ pʋ́ asunápʋ́. 12 Kristo lɛ́lɛ amʋ́ alɩ, mɛ́nɩ Bulu ahá bɛ́talɩ́ yɔ́ mʋ agyʋ́má, pʋ́wá Kristo ɔyʋlʋ́ʋ ɩkʋlɛ; ígyi mʋ ɔpasua ámʋ ɔwʋnlɩ́n, 13 mɛ́nɩ anɩ fɛ́ɛ́ abɔ́bwɛ kʋlɛ hógyitɔ, bɩ́ Bulu mʋ Bi ámʋ. Fówun abɛ́dan, fʋn ɔkpagyíɔkpasʋ fɛ́ Kristo. 14 Ɩ́nɩ sʋ anɩmɛ́ɛtrá bwɛ fɛ́ nyebíá ahá ánɩ́ amʋ́ ɔnɔ́ bʋ ɔdwɛ bɛ́talɩ́ pʋ́ amʋ́ atosunáhɛ́ pɔpwɛ kugyíkʋ bɛmlɛ́, fɛ́ alɩá ntsu tɛdá ɔklʋn ya ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́á ideklé. 15 Mboún mlɩha abláa aba ɔnɔkwalɩ asʋ́n ámʋ ɔdwɛtɔ, mɛ́nɩ abɛ́dan tógyítɔ́tɔ́, bwɛ́ fɛ́ Kristo, ogyi ɔpasua ámʋ nwun. 16 Ɩna mʋsʋ ɔyʋlʋ́ʋ, igyi ɔpasua ámʋ ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́ ɩtsa aba, ɩdɛ aba wankláán. Nɩ́ nyankpʋsa-oyí ɩwɩ ntobí ámʋ fɛ́ɛ́ ɩdɛ mʋ́ agyʋ́má yɔ wankláán á, Kristo tɛhá mʋ́ ɩtɛdan ɔdwɛtɔ.
Nkpa Dada Mʋ́a Pɔ́pwɛ
17 Mʋ́ sʋ ndɛ mlɩ ɔlá da anɩ Wíe ɩdátɔ́ mbɛ́ɛ, mlɩmátrá tsiá fɛ́ ahá ánɩ́ bʋmeyín Bulu. Ɩtɔ́á mɔ́ɔwa labi há amʋ́ ɩwɩ bʋtɔgywɩ́ɩn. 18 Amʋ́ nwuntɔ lóklun. Mʋ́ sʋ bʋma nkpa pɔpwɛ amʋ́ʋ́ itsú Bulu wá ámʋ, tsúfɛ́ bʋmeyín tɔtɔ. Ɩklʋntɔ bʋ amʋ́ odwin. 19 Lalahɛbwɛ tamawá amʋ́ pɛ́lɩ, bʋtekle hakpanla kugyíkʋ bwɛ. Bʋtɔbwɛ́ lalahɛ kugyíkʋ, bʋtamatálɩ́ kɩ́tá ɩwɩ.
20 Támɛ mlɩ mʋ́ á, megyí tsiátɔ́ anfɩ odu mlɩlɛ́kasɩ́ tsú Kristo ɩwɩ. 21 Nyin ánɩ́ mlɩlanú Yesu ɩwɩ asʋ́n, basúná mlɩ ɔnɔkwalɩá ɩbʋ mʋtɔ ɛ́. 22 Mʋ́ sʋ mlɩsi mlɩ tsiátɔ́ dada amʋ́ʋ́ mlɩlétsiá ámʋ. Mlɩ ɔwɔ́lɩ laláhɛ lɛ́mlɛ́ mlɩ alɩ brɛ́ ámʋtɔ, ɩlɛha mlɩ tsiátɔ́ leyintá. 23 Mlɩha Bulu ɔbwɛ mlɩ klʋn pʋ́ mlɩ agywɩɩn pɔ́pwɛ. 24 Mlɩtsia tsiátɔ́ pɔpwɛá igyi Bulu atsiábi, mʋ́ ɩwɩ lɛtɩn, ɩna dɩ́nká ɔnɔkwalɩ ɔkpa ámʋsʋ.
25 Mʋ́ sʋ mlɩtɔ okugyíɔkʋ ɔmátrá wa afunu. Ɔhagyíɔha ɔbláa mʋ ba Okristoyin ɔnɔkwalɩ. Tsúfɛ́ anɩ fɛ́ɛ́ anɩgyí nyankpʋsa-oyí ɔkʋlɛ amʋ ɩwɩ atɔ́. 26 Ɔblɔ́ ɩkɩ́tá mlɩ á, mlɩmáha mʋ́ ɩha amlɩbwɛ lakpan. Ɩmátsiá mlɩtɔ yɔ́fʋn owi tahɛ́. 27 Mlɩmátepí há Ɔbʋnsám ɔkpa ɔmlɛ mlɩ, amlɩbwɛ lakpan. 28 Owikplu mátrá wi atɔ́. Ɔpʋ́ʋ mʋ ɩbɩ yɔ agyʋ́má, mɛ́nɩ obénya tɔkʋ kpá mʋ ɩwɩ, nyá ɩkʋ ɛ́ há ahá ánɩ́ bʋma kʋkʋ. 29 Mlɩmáha asʋn laláhɛ kʋkʋ ɩdalɩ tsu mlɩ ɔnɔ́. Mboún mʋ́á ɩbɔ́bʋá ɔha, ɩbɔ́bwɛ yilé, wá labi, wá mʋ́ anupʋ́ ɔwʋnlɩ́n. 30 Mlɩmábwɛ tɔ́á ɩbɛ́han Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ. Tsúfɛ́ mʋ Bulu lɔ́pʋhɩɛ mlɩ nsʋ, pʋ́súná ánɩ́ mʋbʋ́ mlɩ, mɔ́hɔ mlɩ nkpa ɛkɛ ámʋ nɩ. 31 Mlɩlɛ ɔnsɩpɛkpan, olu pʋ́ ɔblɔ́kpán, ɩtrɛ́, isia pʋ́ lakpan kugyíkʋ agywɩɩn lɛ mlɩtɔ. 32 Mboún mlɩwa awɩtɔlɛ ha aba. Mlɩwun aba nwɛ, amlɩsi lakpan kie aba fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ Kristo sʋ Bulu lési mlɩ klɛ́ kíé mlɩ ámʋ.