2
Mlɩkasɩ Kristo Ɩwɩasɩbá
Mlɩa Kristonyɔ mlɩlabwɛ́ kʋlɛ. Mʋ́ sʋ alawá mlɩ atɛtɔ-ɔnlɩn. Mʋ ɔdwɛ lalwíí mlɩ klʋn. Mlɩa mʋ Ɔŋɛ́ ámʋ kʋlɛbwɛ sʋ alahá mlɩa mlɩ aba mlɩlabwɛ́ kʋlɛ, mlɩdɛ́ ɩkʋ tsu lɛ́ mlɩ aba asʋ́ntɔ́, mlɩdɛ́ aba nwɛ wúun. Mʋ́ sʋ mlɩbwɛ kʋlɛ, amlɩtsula dwɛ aba tsu mlɩ klʋntɔ. Mlɩbwɛ agywɩɩn kʋlɛ, amlɩyɔ agyʋ́má wa abatɔ pʋha mɩ́ ansigyí ɩfʋn. Mlɩmábwɛ awʋnsɩ́pʋ́. Mlɩmátsu ɩwɩ. Mboún mlɩba ɩwɩasɩ, amlɩtsu mʋ́ ánɩ́ mlɩ aba bʋdʋn mlɩ. Mlɩmádunká mlɩ nkʋlɛ klɛ́. Mlɩdunka mlɩ aba ɛ́ klɛ́. Mlɩha mlɩ agywɩɩn ɩbwɛ fɛ́ Kristo Yesu klɛ́.
Ɩ́nɩá ɔlɛlɩan Bulu ɔkpagyíɔkpasʋ ó á,
ɔmɔbwɛ agywɩɩn ánɩ́ obótsu mʋ ɩwɩ ánɩ́ mʋa Bulu bʋgyi kɛ́kɛ́ɛ.
Mboún olesi mʋ tógyítɔ́ ɔmagyáa,
bwɛ́ mʋ ɩwɩ osúmpʋ́.
Bɔkwɩɩ́ mʋ fɛ́ alɩá bɔkwɩɩ́ ɔhagyíɔha.
Mʋ nyankpʋsabwɛtɔ́ á, ɔlɛba ɩwɩasɩ.
Olobu atɔ́ alɩɩ wú oyikpalíhɛsʋ,
fɛ́ lalahɛ ɔbwɛpʋ́.
Ɩ́nɩ sʋ Bulu lótsu mʋ fʋ́á ya ɔsʋ́sʋ́ʋ́sʋ́,
há mʋ dá ánɩ́ ɩdʋn adá fɛ́ɛ́,
10 mɛ́nɩ ntobíá bʋbʋ ɔsʋ́ mʋ́a asɩ
pʋ́ ɔsʋlʋ́ʋ ayasɩ bɛ́da akpawunu há mʋ;
11 ɔhagyíɔha ɔbɛ́lɛ blɩ́ ánɩ́ “Yesu Kristo gyí Owíe!”
pʋ́wá anɩ Sɩ́ Bulu numnyam.
Mlɩwankɩ Fɛ́ Ntsrakpabi
12 Ɩ́nɩ sʋ apíó adwɛpʋ́, alɩ ámʋ́ʋ́ mlɩtobú mɩ́ brɛ́ ámʋ́ʋ́ mbʋ mlɩ wá ámʋ a, ɩ́nɩá mma mlɩ wá ó á, mlɩbɔ mbɔ́dɩ́ amlɩbwɛ mʋ́ alɩ. Mlɩpʋ ifú mʋ́a kpɩnkɩ́ yɔ mlɩ nkpahɔ́ɔ agyʋ́má ámʋ mɔ ɔnɔ́. 13 Tsúfɛ́ Bulu onutó dɛ́ agyʋ́má yɔ mlɩtɔ. Alahá mlɩlatsúlá mlɩdɛ́ mʋ apɛ́ mʋ́a tɔ́á otekle bwɛ.
14 Mlɩmátɔɩ́ ntɛ́ɛ gyi tógyítɔ́á mlɔ́bwɛ ɩwɩ nwɛ́ɛn, 15 mɛ́nɩ ɔlala méetsiá mlɩ ɩwɩ; mlɩ ɩwɩ bɛ́tɩn, fɛ́ Bulu ahá brɛ́ ánfɩ mlɩtsie lakpan kugyíkʋ abwɛpʋ́ ɔyɩ́ ánfɩtɔ. Mlɩwankɩ fɛ́ ntsrakpabi amʋ́ ansɩ́tɔ́. 16 Mlɩyɔ mʋ́sʋ́ amlɩbla ahá asʋ́n ámʋ́ʋ́ ɩtɛhá nkpa ámʋ, mɛ́nɩ mlɩ sʋ nɛ́talɩ́ pʋ́ ɩbɩ sí kántɔ́ ɛkɛá anɩ Wíe Kristo ɔbɛ́laba, ánɩ́ mɩ́ mbɔ́dɩ́ ntɛ́ɛ mɩ́ gyumagyihɛ mɔbwɛ kpaalɩ.
17 Támɛ nɩ́ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́ ánɩ́ bɔ́pʋ mɩ́ obugya wʋ́lɩ́ asɩ fɛ́ ntá mlɩ hógyi ɩwɩ afɔdɩɛ pʋ́ Bulu agyʋ́má ánɩ́ mlɩdɛ́yɔsʋ kʋ́ráá á, ɩbɔ́wa mɩ́ ɔdwɛ. Ansɩ́ bégyi mɩ́a mlɩnyɔ fɛ́ɛ́. 18 Mʋ́ sʋ ɩwá mlɩ ɔdwɛ, ansɩ́ igyi anɩ fɛ́ɛ́.
Timoteo Mʋa Epafrodito
19 Nɩ́ anɩ Wíe Yesu lótsulá á, ɩmɔ́ɔwa ɔpá nɔ́wa Timoteo mlɩ wá. Nɩ́ oyínkí bɛbláa mɩ ánɩ́ mlɩtsie wankláán á, ansɩ́ bégyi mɩ. 20 Mma ɔhá ánɩ́ olotsu ɩkʋ lɛ́ mlɩ asʋ́ntɔ́ dʋn mʋ. 21 Tsúfɛ́ atráhɛ amʋ fɛ́ɛ́ bʋdɛ amʋ́ onutó klɛ́ kɩ́ɩ, megyí Yesu Kristo klɛ́. 22 Támɛ mlɩyin alɩá Timoteo lagyi mʋ ɩwɩ adánsɩɛ wankláán. Alatsá mɩ́ anɩladá asʋn wankláán ámʋ ɔkan fɛ́ obí mʋ́a ɔsɩ́. 23 Mʋ́ sʋ ndɛ ɔkpa kɩ́ɩ ánɩ́ nɩ́ nenyá wun tɔ́á ɩbɛ́ba mɩsʋ nfɩ pɛ́ á, nɔ́wa mʋ mlɩ wá. 24 Nahogyiá anɩ Wíe ɔbɛ́kpa mɩ́, ɩmɔ́ɔwa ɔpá mɩ́ onutó nɛ́ba mlɩ wá.
25 Támɛ nɔbwɛ agywɩɩn ánɩ́ nɛ́layínkía Epafrodito sɩ́sɩ́ mlɩ. Anɩ píó ánɩ́ mɩ́a mʋnyɔ anɩdɛ́ agyʋ́má yɔ, anɩdɛ́kɔ asʋn wankláán ámʋ nwunsʋ. Mʋgyí mlɩ bí ánɩ́ mlɩlɔ́wa mlɩaa, ɔbá bɛkɩ mɩsʋ nɩ́. 26 Tsúfɛ́ ɔdɛ mlɩsʋ kaɩ́n dʋbɩ. Ɩhɩ́ɛ́ dɛ mʋ háan, tsúfɛ́ mlɩlónu mʋ ɩlɔ. 27 Lɛ́lɛ́ mʋ́ á, alalɔ́ sian wu, támɛ Bulu lówun mʋ nwɛ. Megyí mʋ nkʋlɛ, mɩ́a mʋnyɔ fɛ́ɛ́, mɛ́nɩ awɩrɛhɔ mɔ́ɔdʋn mɩ kɩtá. 28 Mʋ́ sʋ nhɩ́ɛ́ ndekléá nɔ́kɔsɩ́ wá mʋ mlɩ wá, mɛ́nɩ nɩ́ mlɛláwun mʋ a, ansɩ́ bégyi mlɩ. Mɩ́ ɛ́ mɩ́ asʋn susúhɛsʋ bɛ́kalá kúká. 29 Mlɩhɩɛ pʋ ansigyí hɔ mʋ fɛ́ mlɩ bá Okristoyin, amlɩpʋ obú ha mʋa ahá ánɩ́ bʋgyi fɛ́ mʋ. 30 Tsúfɛ́ olesi mʋ nkpa há Kristo agyʋ́má ámʋ. Olekle owu mʋ́tɔ́ brɛ́á ɔlɩɩ́ mlɩ dátɔ́, mʋ nkʋlɛ ɔdɛ tógyítɔ́á tɛkɩ nɩ́ mlɩbʋ nfɩ mlɔ́bwɛ há mɩ́ bwɛ.