Təntən sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Tɛsalonikə
Kərisə lɩ̀à tə nə
Tɛsalonikə tɩ̀án təntən sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ.
Lɩ̀à tə nə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́
Sagɩ kʋ yɩ təntən sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa *Kərisə lɩ̀à tə nə, ba nə wulə Tɛsalonikə nə. Tɛsalonikə yɩ kʋ wulə Masedwanə nagwanaa tə wa.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Nəŋə kʋ tə yɩrɩ, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ba nə: Polə nə dɩga *Kərisə lɩ̀à púlí təntə də̀ń Tɛsalonikə nə. Yá ʋ dàń yà mɛ, sə ʋ dəri ʋ jén *Zwifə-ba duən yáá nə, ba nə wà ʋ kàrà tə sɛ̀e, ba ga zɩga ʋ nə. Polə dàń pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, ʋ pa Kərisə lɩ̀à púlí tə nə, sə kʋ pa ʋ tʋtʋŋɩ tə kwɛn kʋ tʋn kʋ va yáá wuuu.
Polə pɩ̀à ʋ bɩrɩ də, ʋ pùə́ poli, yoo mama nə vəli zəni, Kərisə lɩ̀à púlí nədʋn təntə wa yɩrɩ. Polə bwɩ ba nə, ba nə vəli yáá tə yɩrɩ, ʋ dàń ga daŋa ba jɩ̀àn, sə ba tə kwɛn ba tʋn kʋ ba doni nətʋ. Ba cɩ́gá yà dànɩ̀ *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə túrí tə. Yá twara yà jə Kərisə lɩ̀à tə duən, ba duən yà nə tɩ də Yuu-Tiu tə wà twi tə yɩrɩ. Polə pɩ̀à, sə ʋ bɩrɩ ba tɩga təntə yoo nə wá ya nətə.
1
Polə jʋ̀nɩ̀ Kərisə lɩ̀à tə Tɛsalonikə nə
À mʋ̀ Polə də Siləvɛn də Timote nə pʋ́pʋ́nɩ́ nə pɩn *Kərisə lɩ̀à púlí tə nə, kʋ nə wulə Tɛsalonikə nə. Kʋ púlí təntə də nyɩna Yɩɩ də *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə vwə duən nə. Yɩɩ nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, ʋ ga pa aba bɩcan sìə́.
Nətʋ tə Tɛsalonikə lɩ̀à nə ken ba waa Zwezi nə
(Filipə tɩ̀án 1.3-6; Kolosə tɩ̀án 1.3-8; 1 Tɛsalonikə tɩ̀án 2.13-14)
Nə yɩjʋnɩ mama wa, nə yàá lòrì Yɩɩ nə pɩn aba, na ga kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e máŋá mama, á mama yɩrɩ. Nə yàá lìí á yoo máŋá mama, nə nyɩna Yɩɩ yáá con. Nə lìí nə tɩ̀àn tʋtʋŋɩ tə, á nə keni á waa Zwezi nə, wuuu á ma tʋn. Nə lìí nə tɩ̀àn də kʋ tə á sonu, tə nə tʋŋa də, á nə zɩga dɩ̀àn yala tə wa, á nə jə nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə con. Nə nubɩa-ba, nə yə̀ə́ də, Yɩɩ sóní aba. Ʋ kúrí aba, sə á ya ʋ mʋ̀ lɩ̀à. Nə swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə nə bɩrɩ aba. Kʋ tà də nii sʋ̀ràn cɩcɩ, kʋ yɩn də Yɩɩ dɩ̀àn tə də Yɩɩ-*Siŋu tə tʋtʋŋɩ tə. Yá nə yà ba bɛ̀eé də, sʋywáŋʋ́ tə yɩ cɩ́gá. Á yə̀ə́ nə nə jɩn nə tɩ̀àn nətʋ, nə ja yà á tətəŋi wa, sə nə ma san aba. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á yɩ ndə nə mʋ̀ də Yuu-Tiu nə yɩ nətʋ. Á dí càn zənzən, á ma jon Yɩɩ sʋgʋ tə. Yɩɩ-Siŋu tə nə pɩn aba pupwən. 7-8 Yuu-Tiu sʋgʋ tə zɩgɩ á con, kʋ ma yí Masedwanə nagwanaa də Akayi nagwanaa. Kʋ nətʋ dàń pɩn á jì lɩ̀à tə, Masedwanə də Akayi Kərisə lɩ̀à tə mama nə mɛ, sə ba jì ndə á nə. Kʋ tə nə súrí lá, ba swɩ̀n nətʋ tə, á nə keni á waa Yɩɩ nə, bwálɩ́ mama nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə mʋ̀ con, kʋ ba də̀ń jə, sə nə kʋ́ʋ̀ swɩ̀n ka yoo. Lɩ̀à tə mama yàá swɩ̀n nə yoo. Ba maŋa nətʋ tə, á nə sɛ̀e á ja nəba, máŋá tə wa, nə nə twi á con. Ba maŋa nətʋ tə, á nə lwàń pubʋŋɩ á bà Yɩɩ con, kʋ pa á sɛ̀e á dʋgʋ woŋwanan, sə á ga tʋn á pa Yɩɩ nə. Yɩɩ təntə nə wulə mɩɩ wa, ʋ ga yɩ cɩ́gá. 10 Yá á dàń dànɩ̀ də, ʋ bìú Zwezi tə, ʋ pìí ʋ bwin ʋ zɩ̀n tɩan wa, pìí ʋ naŋa yɩɩ ʋ bɩ̀àn. Ʋ mʋ̀ Zwezi tə nə jon nəba Yɩɩ bʋ̀rà tə wa, kʋ nə bɩ̀àn.