4
Á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə yə̀ ywəŋə tə, á jana ba də cɩ́gá, ndə kʋ nə mɛ nətʋ. Á lie á tɩ̀àn də, á də jə Yuu-Tiu ʋ nə wulə Yɩɩ *sàń nə.
Sagɩ tə yígúrə́ sʋ̀ràn
(Efɛzə tɩ̀án 6.18-20; 5.14-17)
Á nə jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ, sə á ja pɩ́nʋ́ wuuu, á dànà ká pìí á kə á kwa. Á kənə Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e də yawala máŋá mama. Á jʋ̀ná Yɩɩ á pa nəba, sə ʋ pa nə na cwəŋə, nə ma swɩ̀n ʋ sʋgʋ tə, sə nə bɩrɩ Zwezi-*Kərisə cɩ́gá tə, ka nə sə̀gə̀, lɩ̀à nə. Mə kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, ba vwa nə də banzala. Á tə jʋ̀ná Yɩɩ á pa nə, sə à wànɩ́ à swɩ̀n ʋ sʋgʋ tə à bɩrɩ nəpon nəpon, ndə kʋ nə mɛ, sə à swɩ̀n nətʋ.
Á pɩan á ja wʋbʋŋa lɩ̀à tə, ba nə wà ba waa ken Zwezi-Kərisə nə, yáá con. Yɩɩ nə pɩn aba máŋá nəzəŋu mama, sə á tì kʋ á ma tʋn kʋ tə nə mɛ, sə á tʋn. Á pɩan á nii sʋ̀ràn ya ywánɩ́, tə ga ja fɩra máŋá mama. Ba nə bwe aba, sə á yəni á nə mɛ, sə á le nətʋ.
(Efɛzə tɩ̀án 6.21-22; Filemon 22-25)
À pɩ̀à, sə à tʋn Tiswikə, ʋ nə yɩ nə nubiswənə, á con. Ʋ yɩ lìù tə, ʋ nə tʋŋa Zwezi-Kərisə tʋtʋŋɩ tə də, də pùə́ nədʋ. À də ʋ mʋ̀ mɛ nə tʋŋa *Yuu-Tiu tʋtʋŋɩ tə duən nə. Máŋá tə, ʋ nə wá bà á con, ʋ wá bɩrɩ aba won tə mama, à nə wulə kʋ wa. Mə kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, à tʋn wá á con, sə ʋ pa á yəni, nə nə yɩ nətʋ, sə ʋ ga zùrì á bɩcanɩ də. À tʋn ʋ mʋ̀ də Onezimə, ʋ nə yɩ nə nubiswənə, sə ba kwé duən. Onezimə də yɩ lìù tə, ʋ nə twá Zwezi-Kərisə nə də pùə́ nədʋ. Ʋ yɩ á mʋ̀ wa lìù. Ba lɩ̀à bələ təntə dàń wá swɩ̀n yoo tə mama, kʋ nə wulə yəbə, ba bɩrɩ aba.
10 Arisətarəkə, à mʋ̀ də wá nə wulə bàń dìə̀ tə wa, jʋ̀nɩ̀ aba. Marəkə, ʋ nə yɩ Barənabasə nubiu tə, də jʋ̀nɩ̀ aba. À dí yáá à swɩ̀n ʋ yoo á con. Máŋá tə, ʋ dàń nə twi á con, sə á ja wá zəni. 11 Zwezi, ʋ yɩrɩ don nə yɩ Zwisətisə tə, də jʋ̀nɩ̀ aba. Mə ba mʋ̀ lɩ̀à batwa təntə cɩcɩ nə yɩ *Zwifə-ba, à mʋ̀ də ba mʋ̀ nə tʋŋa Yɩɩ pàrɩ̀ tʋtʋŋɩ tə. Ba zùrì à bɩcan zənzən. 12 Epafərasə, ʋ də nə yɩ á mʋ̀ wa lìù, jʋ̀nɩ̀ aba. Ʋ yɩ Zwezi-Kərisə tʋ̀tʋ̀nʋ̀ tə, ʋ nə jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ zənzən máŋá mama, ʋ pɩn aba. Ʋ lòrì Yɩɩ, sə ʋ pa á ya lɩ̀à tə, Yɩɩ yìə̀n tə nə bɩga á yuu wa, á ga zɩga zəni á ma tʋŋa Yɩɩ fɩra, máŋá mama. 13 À tətə wàá à bɩrɩ nətʋ tə, ʋ nə tʋŋa zənzən, ʋ pɩn á mʋ̀, də Lawodise tɩ̀án, də Yerapolisə tɩ̀án nə. 14 Nə nubiswənə dɩmʋtʋrʋ Likə də Demasə də jʋ̀nɩ̀ aba.
15 Á jʋ̀ná Kərisə lɩ̀à tə mama, ba nə wulə Lawodise nə á pa nə. Á jʋ̀ná Ninfa də Kərisə lɩ̀à tə, ba nə yàá jə́rí duən ʋ dìə̀ wa, á pa nə. 16 Máŋá tə, á nə kàrɩ̀ sagɩ kʋ tə, á zwɛ̀e, sə á pa kʋ va kʋ pa Lawodise Kərisə lɩ̀à púlí tə də nə, sə ba də kàrɩ̀ kʋ. Kʋ kwa nə, sə á də kʋ́ʋ̀ lwàń, á jon à sagɩ tə don tə Lawodise tɩ̀án con, á kàrɩ̀. 17 Á swɩ̀án Arəswipə con, sə ʋ kə ʋ yɩ́á lá, ʋ tʋn tʋtʋŋɩ tə, Yuu-Tiu nə pɩn wá, ʋ pa kʋ zwɛ̀e.
18 À mʋ̀ Polə tətə nə pʋ́pʋ́nɩ́ bwálɩ́ kʋ tə wa də à jɩɩn à ma jʋ̀nɩ̀ aba. Á dànà ká swɛ̀eé də, ba vwa nə də banzala. Yɩɩ nə wá fwa pubwanʋ á yɩra.