Bələ nii sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Tɛsalonikə
Kərisə lɩ̀à tə nə
Tɛsalonikə tɩ̀án bələ nii sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ.
Lɩ̀à tə nə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́
Sagɩ kʋ tə yɩ bələ nii sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa *Kərisə lɩ̀à tə nə, ba nə wulə Tɛsalonikə nə.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Polə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ sagɩ kʋ tə, sə ʋ ma kàrà Tɛsalonikə Kərisə lɩ̀à tə.
Ʋ təntən ʋ kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e, ba pùə́ nə yɩ nədʋ də Yɩɩ ba ga swə duən tə yɩrɩ. Ʋ kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e, ba nə jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ, ba ga zɩga dɩ̀àn Yɩɩ tʋtʋŋɩ tə wa yɩrɩ. Ʋ dàń kàrɩ̀ ba Zwezi-*Kərisə túrí tə nə mɛ, sə kʋ ya nətʋ. Polə kàrɩ̀ Kərisə lɩ̀à tə, sə ba zɩgɩ dɩ̀àn Yɩɩ cwəŋə tə wa, də cʋna nə swə tə pùlì lʋʋ wa zənzən, nə à yə̀ə́ càn nə yí ba. Ʋ bɩrɩ ba, sə ba jʋn Yɩɩ máŋá mama. Ba wa lɩ̀à duən də yà ba tʋtʋŋɩ pɩ̀à kʋ pa ba tʋŋa yokʋkwɩnan. Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə swɩ̀n də, Yuu-Tiu wá pìí ʋ bà sɩ́ʋ́n sɩ́ʋ́n. Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, ka tʋn tʋtʋŋɩ kʋ́ʋ̀ ba də̀ń ja. Ʋ caga yayɩnyɩna ba nii nə, sə ba tʋn ba ma na nii wodiu, ndə ʋ mʋ̀ Polə də lɩ̀à tə duən tə, ba nə tʋn Yɩɩ tʋtʋŋɩ tə, nə tʋn kʋ nətʋ.
1
Polə jʋ̀nɩ̀ Kərisə lɩ̀à tə Tɛsalonikə nə
À mʋ̀ Polə də Siləvɛn də Timote nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə. Nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ, nə pɩn *Kərisə lɩ̀à púlí tə nə, kʋ nə wulə Tɛsalonikə nə. Kʋ púlí təntə də nə nyɩna Yɩɩ də *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə vwə duən nə. Nə nyɩna Yɩɩ də Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, ba ga pa aba bɩcan sìə́.
Yuu-Tiu wá bà, ʋ bʋ̀rɩ̀ lʋʋ bʋ̀rà
(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 1.3-7; Filipə tɩ̀án 1.3-6, 27-30; Matiə 13.40-43; 25.31-46)
3-4 Nə nubɩa-ba, á keni á waa Zwezi nə wuuu, á ga tə kəni á waa ʋ nə á súrí wuuu. Yá sonu tə, á nə swə duən tə, də yɩ kʋ súrí wuuu. Á wulə càn də wʋwalʋ wa, á ga tə jə pɩ́nʋ́ wuuu, á dànà ká pìí á kə á kwa. Kʋ nətʋ dàń pɩn, nə jə á yoo, nə ma bwɩ nə tɩ̀àn nə, *Kərisə lɩ̀à púlə́ tə wa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə mɛ, sə nə kə Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e máŋá mama wuuu, á yuu yɩrɩ.
Kʋ càn təntə bɩrɩ də, Yɩɩ bʋ̀rà tə yɩ cɩ́gá nə ʋ twá, ʋ ma bʋ̀rɩ̀ ka. Tə mʋ̀ nə wá pa á ya lɩ̀à tə, á nə mɛ, sə á zʋ Yɩɩ pàrɩ̀ tə wa. Mə kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, á dí càn tə. Yɩɩ mʋ̀ wá twá də cɩ́gá, ʋ ma kə càn lɩ̀à tə nə, ba nə kəni càn á nə. Yá ʋ dàń wá pa sìə́, á mʋ̀ lɩ̀à tə nə, á nə də́ càn tə. Nə mʋ̀ də á mʋ̀, nə wá na sìə́ təntə, máŋá tə wa, *Yuu-Tiu Zwezi nə wá pìí, ʋ nan Yɩɩ *sàń ʋ bà də *malɩkɛ, tə nə jə dɩ̀àn. Ʋ wá ya mənvoo tətəŋi wa, ʋ ma bà, sə ʋ ma kə càn lɩ̀à tə nə, ba nə yə̀rì Yɩɩ, də ba tə, ba nə ba nə Yuu-Tiu Zwezi sʋywáŋʋ́ tə də nii zìlí. Ba càn tə, tə nə wá yí ba, tə mʋ̀ nə mɛ də ba, tə ga wá cʋ̀gʋ̀ ba mɩ́ámɩ́án, kʋ ja vələ máŋá mama wuuu, kʋ nə ba zwɛ̀e. Ba bwálɩ́ wá ya ŋʋ́nɩ́ də Yuu-Tiu, ba ga wá ya ŋʋ́nɩ́ də ʋ dun tə, tə nə bɩrɩ ʋ dɩ̀àn tə. 10 Tə mʋ̀ yìə̀n təntə wá tʋn Zwezi-Kərisə túrí dɩɩn təntə nə. Ʋ dàń wá pa lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ ʋ mʋ̀ nə tɩ, pa wá dun. Ba tə mama, ba nə keni ba waa ʋ nə, wá balʋ wá. Á də wá ya kʋ lɩ̀à təntə wa, á nə pɩn cɩ́gá kàrà tə nə, nə nə kàrɩ̀ nə bɩrɩ aba tə yɩrɩ.
11 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ, máŋá mama wuuu, nə pɩn aba. Nə yàá lòrì Yɩɩ, sə ʋ pa, á ya lɩ̀à tə, á cɩ́gá nə mɛ, sə ʋ kúrí aba, sə á ya ʋ lɩ̀à. Nə yàá lòrì wá, sə ʋ twá də ʋ dɩ̀àn tə, ʋ pa á tʋn kʋ tə nə ziən. Nə lòrì Yɩɩ, sə ʋ pa á tʋn yozəŋə tə, á nə tʋŋa, sə tə va yáá wuuu, á nə keni á waa ʋ nə wuuu tə yɩrɩ. 12 Kʋ mʋ̀ nə wá pa, nə Yuu-Tiu Zwezi yɩrɩ tə na dun, kʋ twá də aba. Yá ʋ də ga wá pa, á də na dun. Kʋ nətʋ tə wá twá də pubwanʋ tə, nə nyɩna Yɩɩ də nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá fwa á yɩra.