2
Yuu-Tiu túrí tə yoo
(1 Zwan 2.18; 4.1-3; Matiə 24.23-44)
Nə nubɩa-ba, nə *Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə wá pìí ʋ bà. Yá nə dàń wá kun duən nə ʋ səpuni nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə lòrì aba, á dànà ká sɛ̀e, á pa ba gugurə á pubʋŋa tə. Á dànà ká pa fən ja aba də, á nə nì də, Yuu-Tiu túrí dɩɩn tə yí. Lìù nə swɩ̀n á con də, Yɩɩ-*Siŋu tə nə bɩrɩ wá kʋ yoo təntə, á dànà ká sɛ̀e kʋ. Nə à yə̀ə́, ʋ nə swɩ̀n á con də, kʋ yɩ nə mʋ̀ nii sʋgʋ nə, á dànà ká sɛ̀e kʋ. Nə à yə̀ə́ tətə ba nə pɩn aba sagɩ, ba ga bɩrɩ də, kʋ sagɩ təntə nan nə mʋ̀ con, á dànà ká sɛ̀e kʋ. Á dànà ká sɛ̀e, sə lìù mama twá yoo nədʋ tətə nə, ʋ ma gɩgarɩ aba ʋ dʋgʋ. Máŋá tə, kʋ dɩɩn təntə nə bɩ̀àn, sə kʋ yí, kʋ mɛ, sə lɩ̀à zənzən ba nə ken nii nədʋ, ba vɩ Yɩɩ *nii ya lʋʋ wa. Yá cʋna lìù wá bɩrɩ ʋ tɩ̀àn lʋʋ wa. Mə ʋ mʋ̀ cʋna lìù təntə nə, Yɩɩ lɩ ʋ tún vàn nə, sə ʋ cʋ̀gʋ̀. Kʋ bɛɛ təntə nə wá zɩgɩ won tə mama nə, ləzoni nə boŋə ‹Yɩɩ›, nə à yə̀ə́ ba nə pɩn dun kʋ. Ʋ wá bʋ́n də, ʋ dwə tə mama. Yá ʋ wá zʋ Yɩɩ *dìə̀ tə tətə wa, ʋ jə̀ń lá. Ʋ ja ʋ tɩ̀àn, ʋ ma jì Yɩɩ.
Á lie á tɩ̀àn də, à dí yáá à swɩ̀n kʋ yoo təntə á con, máŋá tə wa, à nə yɩn də aba. Sɩ́ʋ́n nə, á yə̀ə́ kʋ tə nə cɩ̀gà yìə̀n təntə yáá nə, sə tə tʋn. Tə wá tʋn, də tə máŋá nə yí. Cʋna lìù tə mʋ̀ dí yáá, ʋ wulə ʋ tʋŋa dɩ̀àn tʋtʋnan, tə nə sə̀gə̀. Kʋ dàń ga, sə won tə, kʋ nə cɩ̀gà ʋ yáá nə, kɛ̀eń kʋ yá bwálɩ́ nə. Kʋ máŋá təntə wa, cʋna lìù tə dàń wá bɩrɩ ʋ tɩ̀àn. Yá Yuu-Tiu Zwezi dàń wá gʋ wá də ʋ nii voo. Ʋ wá cʋ̀gʋ̀ wá də dɩ̀àn tə, ʋ nə wá ja bà. *Sɩtana dɩ̀àn tə nə wá pa cʋna lìù tə bà. Lìù təntə wá fwa kʋnkʋn yomɩlan yiri mama, də kʋnkʋn mɩmɩnan, də kʋnkʋn yogwaran. 10 Ʋ wá twá kʋnkʋn yìə̀n nə, ʋ ma tʋn lwanɩ yiri mama. Ʋ wá ja tə, ʋ ma gɩgarɩ lɩ̀à tə, ba nə jén mɩ́ámɩ́án Yɩɩ yáá con, ba vɩga, sə ba sóní cɩ́gá tə, ka nə wá jon ba, ba cʋna tə wa yɩrɩ. 11 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ ma tʋn dɩ̀àn ba con, tə nə wá pa, ba jén, sə ba pa cɩ́gá kʋnkʋn tə nə. 12 Kʋ yɩ nətʋ, sə kʋ pa Yɩɩ bʋ̀rɩ̀ lɩ̀à tə mama bʋ̀rà, ba nə wà cɩ́gá tə sɛ̀e, ba nə sóní, sə ba tʋn kʋnkʋn yìə̀n tə, sə ʋ cʋ̀gʋ̀ ba.
Yɩɩ kúrí aba, sə ʋ jon aba á cʋna wa
(1 Piyɛrə 1.3-9; 5.10-11)
13 Nə nubɩa-ba, *Yuu-Tiu sóní á mʋ̀ zənzən. Nə mʋ̀ con nə, nə nə mɛ, sə nə kə Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e, máŋá mama á yɩrɩ. Yɩɩ nə kúrí aba, lʋʋ jɩjʋ mama wa, sə ʋ jon aba á cʋna wa. Ʋ twá ʋ *Siŋu tə nə, də á nə sɛ̀e cɩ́gá tə nə, ʋ pa á jì ʋ nyiən. 14 Mə kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, Yɩɩ twá də sʋywáŋʋ́ tə, nə nə swɩ̀n á con, ʋ ma kúrí aba. Ʋ pɩ̀à, sə á də na tori nə Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə dun tə wa.
15 Nə nubɩa-ba, kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, á zɩga dɩ̀àn, sə á ja kàrɩ̀ tə, nə nə kàrɩ̀ aba, á pa á tɩ̀àn nə. Kʋ nə yɩ kàrà tə, nə nə swɩ̀n á con də nii, nə à yə̀ə́ kàrà tə, nə nə pʋ́pʋ́nɩ́ nə pa aba, sə á ja tə mɛ. 16 Nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə tətə də nə nyɩna Yɩɩ sóní nəba. Ʋ fwa pubwanʋ nə yɩra, ʋ pa nə bɩcanɩ zùrì máŋá mama, kʋ nə ba zwɛ̀e. Yá nə ga jə yala, tə nə ziən. 17 Ba mʋ̀ nə wá zùrì á bɩcanɩ. Ba mʋ̀ nə wá pa, á zɩgɩ dɩ̀àn á ga fwa won tə mama, kʋ nə ziən, á tʋtʋnan də á sʋ̀ràn wa.