3
Á lòrì Yɩɩ, á pa nəba
(Romə tɩ̀án 15.30-32)
Nə nubɩa-ba, kʋ tə, nə nə wá swɩ̀n nə ma gúrí, á dàń lòrì Yɩɩ á pa nəba. Á lòrì Yɩɩ, sə *Yuu-Tiu sʋgʋ tə wànɩ́ kʋ sú tɩa tə mama, sə kʋ na dun, ndə kʋ nə jə dun á con nətʋ. Á tə lòrì Yɩɩ, á pa nəba, sə ʋ jon nəba ləzwənkʋkwɩnan, də ləzwənwʋlʋnyɩna ba jɩ̀àn wa. Kʋ cɩ́gá mama wa, kʋ tà lɩ̀à tə mama, nə ken ba waa Zwezi nə. Yuu-Tiu mʋ̀ yɩ pùə́ nədʋ tíú. Ʋ mʋ̀ nə wá pa á zɩgɩ dɩ̀àn, ʋ ga cɩ̀ á nə də *Sɩtana. Á fwa kʋ tə, nə nə pɩn aba nii, sə á fwa, á ga tə wá fwa kʋ. Yuu-Tiu pɩn nə jə á dɩ̀àn kʋ yoo tə wa. Nə Yuu-Tiu nə wá pa á sóní Yɩɩ á bɩcanɩ wa, sə á pɩ́nɩ́ á dàn Zwezi-*Kərisə.
Ka tʋn tʋtʋŋɩ nə ziən yoo
(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 2.9-10; 4.11-12)
Nə nubɩa-ba, nə pɩn aba nii kʋ tə də nə *Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə yɩrɩ tə. Á pwɩ̀á á tɩ̀àn á ya yɩŋʋnɩ də lìù tə mama, ʋ nə yɩ nə nubiu Kərisə yɩrɩ, ʋ nə ya yayɩnyiən, ʋ nə ba kàrà tə, nə nə bɩrɩ aba, nii zìlí. Á tətə yə̀ə́ nətʋ tə, á nə mɛ, sə á fwa, sə á ma ya ndə nə nə. Á yə̀ə́ də, nə nə yɩn də aba, nə wà yayɩnyɩna yɩn. Nə wà lìù wodiu dí tʋtʋ. Nə tʋn nə gwàrɩ̀, nə tʋn tɩtɩn də yɩcaʋ mɛ, sə nə dàn ká ya á lìù mama yuu zɩlɩ. Nə nə fwa kʋ nətʋ tə, kʋ ba pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, nə yà ba cwəŋə jə, sə á san nəba. Kʋ ya nə pɩ̀à nə bɩrɩ aba nətʋ tə, á nə mɛ, sə á fwa, sə á twá kʋ nə. 10 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, máŋá tə wa, nə nə yɩn á con, nə swɩ̀n á con, nə wʋ́: «Də lìù nə ba pɩ̀à, sə ʋ tʋn, sə kʋ tíú dàn ká də́ wodiu də!»
11 Nə nə̀ń də, á wa lɩ̀à duən ya yayɩnyɩna. Ba ba won tʋŋa, də kʋ nə tà, sə ba kə ba tɩ̀àn lɩ̀à duən yìə̀n wa. 12 Nə kwè ba lɩ̀à təntə, nə ga pɩn ba nii kʋ tə də Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə yɩrɩ tə. Nə swɩ̀n ba con, sə ba tʋn ba tʋtʋnan máŋá mama sənbwen, sə ba ma na ba nii wodiu.
13 Nə nubɩa-ba, á mʋ̀ dànà ká gwàrɩ̀, də ka fwa zəni. 14 Də lìù nə ba kʋ tə, nə nə swɩ̀n sagɩ kʋ tə wa, nii zìlí, sə á ja kʋ tíú yoo á pubʋŋa wa. Á pwɩ̀á á tɩ̀àn də wá, sə kʋ pa cavɩra ja wá. 15 Á dànà ká fwa wá ndə á dʋŋʋ nə. Kʋ mɛ, sə á kwè kʋ tíú, ndə á nubiu nə.
Sagɩ tə yígúrə́ sʋ̀ràn
16 *Yuu-Tiu tə, ʋ nə pɩn bɩcan sìə́ tə, nə wá pa aba bɩcan sìə́. Yuu-Tiu Zwezi nə wá ya də á mama, máŋá mama wa, yoo yiri mama wa. 17 Kʋ tə ya à tətə Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ də à jɩɩn, à wʋ́: «Polə jʋ̀nɩ̀ aba». Á nəŋə nətʋ tə, à nə yàá tún à jɩ̀àn à saga tə mama wa, də nətʋ, à nə pʋ́pʋ́nɩ́: 18 Nə Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə wá fwa pubwanʋ á yɩra.