Sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Filemon
Filemon sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ. Máŋá tə wa, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, də ʋ yɩ ʋ wulə bàń dìə̀ wa *Romə nə.
Lìù tə nə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́
Sagɩ kʋ yɩ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́, ʋ pa Filemon nə. Filemon yɩ Polə nə dí yáá ʋ swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə ʋ bɩrɩ wá, kʋ pa ʋ jì *Kərisə lìù.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Nəŋə kʋ tə yɩrɩ, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ nə: Onezimə yɩ Filemon yoŋu, ʋ nə nan ʋ con ʋ dəri. Ʋ vəli Polə con, ʋ kə ʋ waa Zwezi-*Kərisə nə.
Onezimə dàń wulə ʋ saŋa Polə nə, ʋ pa ba swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə. Yá Polə dàń ken ʋ sírí, sə ʋ pa, Onezimə pìí ʋ va ʋ pa Filemon nə. Polə pɩ̀à ʋ bɩrɩ wá sagɩ kʋ tə wa də, Kərisə lɩ̀à tə mama yɩ nubɩa Kərisə yɩrɩ, də ba nə tɩ ba tɩ̀àn, nə à yə̀ə́ də ba nə yɩ ywəŋə. Ʋ dàń lòrì Filemon, sə ʋ sɛ̀e ʋ ja Onezimə ndə ʋ nubiu nə, ʋ nə swə wá zənzən.
1
Polə jʋ̀nɩ̀ Filemon
(2 Timote 1.3-5; 3 Zwan 2, 6)
À mʋ̀ Polə wulə bàń dìə̀ wa, à nə twá Zwezi-*Kərisə nə yɩrɩ. À mʋ̀ də Timote, ʋ nə yɩ nə nubiu Kərisə yɩrɩ nə, pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə. Nə pɩn kʋ n mʋ̀ Filemon nə. N yɩ nə nubiswənə, n ga yɩ nə tʋtʋndon. Nə pɩ̀à, sə sagɩ tə yí Apɩa də, ʋ nə yɩ nə nakʋa Kərisə yɩrɩ. Nə pɩ̀à, sə kʋ yí Arəswipə də, ʋ nə yɩ nə tʋtʋndon. Ʋ də saŋa nəba, ʋ jaŋa Yɩɩ tʋtʋŋɩ tə wa. Nə pɩ̀à, sə kʋ yí Kərisə lɩ̀à púlí tə də, kʋ nə wulə n mʋ̀ Filemon sàń nə. Nə nyɩna Yɩɩ də nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, ba ga pa aba bɩcan sìə́. 4-5 À nì n sonu tə yoo, ba nə swɩ̀n də, n swə lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ Kərisə nə tɩ. À ga nì n waa tə, n nə keni Yuu-Tiu Zwezi nə wuuu tə yoo, nə yɩ nətʋ. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ, à kəni à nyɩna Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e máŋá mama, yá à lìí n yoo à yɩjʋnɩ mama wa. N keni n waa Yuu-Tiu Zwezi nə. Yá kʋ dàń pɩn nə yɩ won nədʋ. À dàń lòrì Yɩɩ, sə kʋ nətʋ tə wànɩ́ kʋ pa n lwarɩ wozəŋə tə, Yɩɩ nə pɩn nəba, sə nə ma pa dun Zwezi-Kərisə nə, nə lʋʋ wulu wa. À nubiu, à pìí à na pupwən nəfarʋ, à bɩcan ga zùrì n sonu tə yɩrɩ. Kʋ twá də n mʋ̀, lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ Kərisə nə tɩ, jɩ̀àn ma dàn.
Polə lwɛ̀e Filemon nə Onezimə yɩrɩ
(Kolosə tɩ̀án 4.7-9; 1 Korɛntə tɩ̀án 13.4-7)
À mʋ̀ Polə jə yoo, à nə pɩ̀à, sə à lòrì mʋ́ kʋ yɩrɩ. N tətə yə̀ə́ də, à jə cwəŋə Zwezi-*Kərisə yɩrɩ, sə à bɩrɩ mʋ́ kʋ tə nə mɛ, sə n fwa. Yá à dàń nə pɩ̀à, sə à bɩrɩ won tə, à nə lòrì n con də sonu. À yɩ bazʋnʋ, à ga wulə bàń dìə̀ wa, à nə twá Zwezi-Kərisə nə yɩrɩ. 10 À lwɛ̀e n nə, sə n sɛ̀e Onezimə*. Ʋ ken ʋ waa Zwezi nə, máŋá tə wa, ʋ nə twi à con bàń dìə̀ tə wa. Ʋ dàń jigə à bìú Zwezi yɩrɩ. 11 Ʋ yɩ lìù tə, máŋá don wa, ʋ nə wà nywarɩ jɩn ʋ pa mʋ́. Sɩ́ʋ́n nə, ʋ dàń jə nywarɩ ʋ pa n mʋ̀ də à mʋ̀ mama nə. 12 Yá à dàń pɩn, ʋ pìí ʋ bɩ̀àn n con nə. Ʋ jigə ndə à mʋ̀ Polə tətə yɩra tə vàn don nə. 13 N yə̀ə́ də, ba vwə nə də banzala, Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə yɩrɩ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à yà sóní, sə à pa ʋ mé à con, ʋ san nə, ʋ fwa kʋ tə, n yà nə mɛ, sə n fwa. 14 À dàń yà nə wà sóní, sə à tʋn yoo mama, də n nə ba kʋ swə. À pɩ̀à, sə zəni tə mama, n nə wá fwa à yɩra, sə kʋ ya də n tətə fɩra. 15 Kʋ wàá kʋ yanɩ də, n mʋ̀ də Onezimə yà pwɛ̀e duən nə máŋá mancɩn wa, sə á pìí á ya də duən máŋá mama wuuu. 16 Máŋá tə, ʋ nə twi n con, n dàń ja wá ndə n nubiu nə, n nə swə. N kʋ́ʋ̀ dàn ká ja wá ndə yoŋu nə. À mʋ̀ swə wá zənzən. N mʋ̀ con nə, ʋ yoo dàń mɛ, sə kʋ ya càn kʋ doni. N də dàń mɛ, sə n sóní wá, ʋ nə yɩ ləzwənə, ʋ ga yɩ lìù tə, ʋ nə yɩ n nubiu *Yuu-Tiu yɩrɩ. 17 Də n cɩ́gá nə jələ nə ndə n dabɛɛ nə, sə n sɛ̀e Onezimə, ndə kʋ yɩ à tətə nə twi n con. 18 Də ʋ yà nə tʋn mʋ́ lwanɩ, nə à yə̀ə́ ʋ nə mɛ, sə ʋ ŋwɩ́n won ʋ pa mʋ́, kə tə yìə̀n təntə mama à mʋ̀ yuu wa. 19 À mʋ̀ Polə tətə nə pʋ́pʋ́nɩ́ yìə̀n tə tə də à tətə jɩɩn: À wá ŋwɩ́n mʋ́ won tə mama, Onezimə nə mɛ, sə ʋ pa mʋ́. Yá kʋ tà à mʋ̀ nə wá swɩ̀n n con də, n də tətə jə à jɩŋɩ. Kʋ mʋ̀ nə yɩ n tətə mɩɩ tə. 20 À nubiu, cɩ́gá mama, tʋn kʋ yoo təntə n pa nə, Yuu-Tiu yɩrɩ. Tʋn kʋ nətʋ n pa nə, sə à wànɩ́ à na pupwən Kərisə yɩrɩ. 21 À yə̀ə́ də, n wá zìlí à nii. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à pʋ́pʋ́nɩ́ n nə. Yá à yə̀ə́ də, kʋ tə, n nə wá fwa, kʋ wá doni kʋ tə tətə, à nə swɩ̀n n con.
22 Kʋ nə súrí lá, tanɩ dìə̀ n tún à nə. À jə yala də, á yɩjʋnɩ tə wá san nə, sə à pìí à bà á con.
Sagɩ tə yígúrə́ sʋ̀ràn
23 Epafərasə jʋ̀nɩ̀ mʋ́. À mʋ̀ də ʋ mʋ̀ mɛ, nə wulə bàń dìə̀ tə wa, Zwezi-*Kərisə yɩrɩ. 24 À mʋ̀, də Marəkə, də Arisətarəkə, də Demasə, də Likə nə tʋŋa duən nə. Ba də mama jʋ̀nɩ̀ mʋ́. 25 Nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá fwa pubwanʋ á pubʋŋa wa.
* 1:10 10 Onezimə yɩrɩ tə də̀ń nə yɩ ‹nywarɩ won›.