8
Nzmukr Kxnzrlxngiting Dakxnzng Kx Nzkabz Mz Mqngr Drka' Kxnzlz
Rlxti-kzpa'mu bange kx nzmu takitrde kxnzrlxngiting nzmu-krdr dakxnzng kx ngi blz nzkabz mz mqngr drka' kxnzlz. Rpiamu kx Mqngrkxtr kamle bagu nzrkrlzngr amrlx kx takitrde nzngq-krgule. A' nzrkrlz-krmu lc krlzle nzbatr-krbzle nzglqpx-lzbq-krmu, nzmu trnamrlzti-kzwamuu kztemung kxnzrlxngiting. Murde nivz lc dekc tqaxplrle nzrlxngitikr lrmakxtr x nzesz'tikr drtwrdr. Leplz kcng tzrpilr kx nzkrlz-angidrlr da amrlx, trnzkrlzlru da kx myapxbz mz nzrkrlzngr. A' mz krkcng tzmrlztilr Gct, sc tqrpile kx nidr doa nedeng. X leplz lcng tzmrlzti-kzlr kztedrng x nzrkrlz-krdr tubq.
X mrlz nzaotikr drtwrmu nzalvztrngr lc mz nzmungr dakxnzng kxnzkabz mz mqngr drka' kxnzlz. Murde krlzku kx trpnz-moungr gct, a' ngi txpwz Gct angidr kc esz'txu. Leplz nzangiolr mqngr x drka' kxnzkqlung kxmule-esz' kxnzmncng mzlilxlr o mrka mz nrlc, mz nzrpi-krdr kx nidr gct rdrng x kxnzetu rdrng. A' krlzku kx Gct esz'txu, Trtegu kc tqwztrpzku bade x nou leplz x da amrlx. X Kxetu esz'txu, Jiszs Kxnzmcpx, kc tqwz-ngrde leplz x da amrlx x tqkamle bagu nzlungr mz nzaxvctr-krbzku bade.
A' kxnzrlxngiting amrlx trnzkrlzlru nzalvztrngr angidr lcng. Murde mzli kc kzdung nidr nzangiolr mqngr drka' lcng tzlz. X mz drtwrdr nzaleng alwx mzli ka mz nzmu-krdr dakxnzng kx ngi blz kx nzkabz mz mqngr drka' kxnzlz. X myapengr drtqdr nzvz-rbr-krdr lc. Nakrlzku kx nzmungr o trnzmu-ngru trtekqtrleu nzmnc-zpwx-krgu badr Gct.
A' mz nivz, aclvetio-lzbqamu, murde nzale-krmu da kxtubqbz mz drtwrmu ma tqataole mz alwx kztemung kx nzrlxngiti-krdr ngrgobe. 10 Bzkq kztem lc mcpzle nzmu-krm da mz madrka', murde ma tqngi-batrpzle bade nzale-krde da kx rpi drtwrde ngi alwx. 11 Zbz sc tqatrkatipeq nzrlxngitikr mzlem lc tqrlapx mz nzbzkr Kraes, murde aleq da kxtubqbz mz drtwrm. 12 Alwx nrgm, mz nzatrkati-krm nzrlxngitikr kztem kc tqalele da kx rpi drtwrde ngi alwx, ngi kz alwx ngr nzatrkati-krm Kraes. 13 Mz nzmu-krde lcde, trpengr nzmu-krnge dakxnzng kznike na-ataole kztenge mz alwx, murde ma tqatrkatix nzrlxngiti-krde.