6
Kxnzrlxngiting Trnzmnclzpepwzung Mz Zmatq Ngr Alwx, A' Nzmnclzbzng Mz Gct
Mwx kzdq doa napile kx mrlz nzale-zvz-krgu alwx, murde nabatrpzle nzetunepx-zvzkr zmrlz ngr Gct kc tqmyalz. Bzkqtx pnz! Murde mz nzobqkr Gct bzpeku badr Kraes x trmnclzpekuu mz zmatq ngr alwx. Doa kx bzpe rblxbz bade nztao-krde mz nzatalzngr. X mz nqmq lcpwz, mz nzmnc-krgu mzli ka, na-apusr-lzbqku kx nrkrdrtqgu bzpe, murde bzkq vz-nqblqpeku alwx x trpengr nzmetx-krbzku bade. Nadcpx mz drtwrmu kx nzaxvctrpebzku mz Mevalu Jiszs mz nzwrkxtr-krgu, x mz nzobqkr Gct bzpeku badr mz kros. Bzpeku badr x nzyrtzmqpe-kzku badr mz nzwrkxtr-krgu, murde natwz-kzku nzlungr kxmrna kxtr, da kc tqwai Kraes mzli kc tqatulz-ngr-mop Gct Trtegu nide mz nzbzngr, mz zmatq ngrde kx myalz-esz'ngr.
X mz nzaxvctr-krbzku bade mz nzbzngr mzli ka, sa na-axvctr-zpwx-kzpzku bade Heven, mzli kc na-atulz-kzngr Gct nigu mz nzbzngr, da kc tqwaisrpe-ngrde Kraes. Murde krlzpeku kx nqmq ngr alwx kx vzo la mz nabzgu nztqlvzmitrpe Kraes mz nzodatitxpx-krbz Gct zmatq ngr alwx nzaclve-krde nigu. Delc mzli ka trmnclzpepwzkuu mz zmatq ngr alwx. Murde leplz kznike bzpe, drtqde opxpe mz nzvz-nqblq-krde kc ena zmatq ngr alwx. X mz nzbzpe-krgu lc badr Kraes, lxngitiku kx sa nalu-kzku badr. Krlzku kx mz nztulz-krm Kraes mz nzbzngr, trpengr nzbz-mou-krde, murde trmnclzpepwzu mz zmatq ngr nzbzngr. 10 Mzli kc tqbz-ngrde, nzbz-krde nzwrde esz'txu, a' nzaovxio-krde zmatq ngr alwx lc tqyc tqyc. X mzli ka mz nzlupe-krde lc, mnclz-zvzpebz mz Gct. 11 Mz nzmu-krde lcde, nalxngitiamu kx nimu leplz kxnzbzpeng, kcng rblxbz badr nzmetx-mou-krbzlr mz alwx. X nalxngiti-kzamu kx Mevalu Jiszs mncpxpem bamu mz nzokatr-krde nimu mz nzvz-nqblq-zpwx-krmu nqmq krde mz nzwztr-krbzmu mz Gct.
12 A' bzkq rlr-lzbqpe-ngrbzmu mz nzmnclz-krbzmu mz zmatq ngr alwx, murde ma tqvz-nqblqamu. *
13 Bzkq pnz rlr-ngrbzmu kzdq nrlc mz nrkrdrtqmu mz alwx, nangi dalr nzalengr da kxtrka. A' rlr-lzbq-ngrbzmu mz Gct, murde kapebzle bamu nzlungr kxmrna. X rlr-lzbq-ngrbzmu bade mz nrkrdrtqmu atwrnrngr, nangi dalr nzalengr da kxtubq. 14 Murde kxmule-esz' trmnclzpepwzmuu mz zmatq ngr Lou mz nzpipx-krde kx vz-rbramu, a' suti drtwr Gct kx bzkq taoamu mz alwx. A' namnc-nqblqamu nide murde twzpeamu zmrlz ngrde kxmyalz mz nzokatr-krde nimu mz nzvz-nqblq-krmu me pnz drtwrde.
Nawztrpzku Mz Gct
15 Mrlz. A' mwx kzdq doa napi-moule kx mrlz nzale-krgu alwx murde trmnclzpepwzkuu mz zmatq ngr Lou mz nzayrplapx-krde nigu, a' mnclzbzku mz zmatq ngr Gct mz nzokatr-krde nigu. A' bzkqtx pnz! 16 Murde nakrlzamu kx mzli kc tqrlr-lzbq-ngrbzmu mz kzdq ncblo mz nzwztr-krbzmu bade, drtwr ngrde kx nide kxetu rmu x mnclzbzmu mz zmatq ngrde. Namcpx-zpwxamu da kx nangi kxetu rmu. Nangi alwx o me pnz drtwr Gct. Nzmu namcpxamu alwx, me natutr-ngrde nzbz-alongr. A' nzmu namcpxamu me pnz drtwr Gct, me natutr-ngrde nztubq-krmu mz nzobq-krde. 17 Mzli kc ena wztrpzmu mz alwx mz nzmnclz-krbzmu mz zmatq ngrde. A' awi-ngrbo mz Gct kx mzli ka mcpxpeamu mz nabzmu atwrnrngr mz nzmnclz-krbzmu me pnz drtwrde x da kcng tzalvztr-ngrmu mzli kc kai tqlxngiti-ngrnamu Jiszs. 18 Mz nzlungr kxmrna lc, Gct aopxpebzle drtqmu mz zmatq ngr alwx, x mzli ka mcpxpeamu nzmnclz-krbzmu mz zmatq ngrde mz nzale-krmu da kxtubq. 19 Krkc tqkxmu nzycmne-dalitipx-krbo da lc bamu, murde narmu nayrplatrpz mz nzrlxngiti-krmu kc tqpobe. Mzli kc ena rlr-ngrbzmu nrkrdrtqmu atwrnrngr mz zmatq ngr da kx trtakitrdeu x da kxdrka'ngr, mz nzale-zvz-krmu da kxtrka zlwz. A' mzli ka na-aotipe drtwrmu mz nzrlr-krbzmu nrkrdrtqmu mz Gct mz nzmncngr kxtubq, murde nztrkr nzmnc-krmu naetunepx zvz.
20 Mzli kc ena tqmnclz-ngrbepzmu mz zmatq ngr alwx, traotiu drtwrmu nzale-krmu da kxtubq. 21 ?X nike mabztiamu mz nzmncngr lc tqmyapengr drtqmu? Murde trpnzngr da kxmrlz kx vzpxm elr. A' natutr-ngrde mz nzbz-alongr. 22 A' mzli ka drtqmu opxpe mz zmatq ngr alwx, x mnclzpebzmu mz zmatq ngr Gct. X natutr-ngrde mz nzmncngr kxtr x nzlungr kxboi. 23 Nzrmabztitrngr alwx, natutr-ngrde mz nzbzngr. A' Gct ka-nrbalqbzle nzlungr kxboi mz leplz kcng tzaxvctrpzng mz Kxetu rgu Mevalu Jiszs.
* 6:12 Drtwr ngrde kx nigu kxnzrlxngiting, rngiscgu zmatq ngr nzvz-nqblq-krgu Gct x nzesablqti-krgu nqmq ngr alwx.