10
Ar ñhumamu̱i hinto da ndönga ya tsita empꞌö
Tsi kuhu̱, di ne gi pöhu̱ nꞌehe, ma palehu̱ gatho mi hexa ar gui, ne gatho bi ꞌranga ar ñho̱nthe.
Gathoyu̱ po̱ntho bi nxixthe har gui ne har ñho̱nthe, mi ñꞌowi ar Moise.
Ne gatho bi zi nꞌadar ñhuni mi pe̱hna Jö.
Ne bi zi nꞌadar dehe mi umba Jö, ngetho mi tsithe har do xki me̱hna Jö mi ñꞌowiꞌu̱, ne nunar donu̱, gehnu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.
Ha Jö himbi numañho nze̱ye̱ꞌu̱, jange yá ndoꞌyo bi nxanu̱ ha ya otꞌatꞌo̱ho̱.
Gathoyu̱ bi thogi ne da xo ma da̱hu̱, hinga hyo̱ju̱ nöꞌö hingi ho ngu bi hyo̱kꞌu̱.
Jange yo ma ga ndöñhu̱ ya tsita empꞌö, ngu bi ꞌyo̱tꞌa ꞌraꞌu̱. Njanu̱ enga har Tꞌofo: Nuya jöꞌi bi hñu ar ñhuni ne ar tsꞌithe, mꞌe̱fa bi nankꞌu̱ bi ñꞌeni.
Yo ga ꞌbe̱ngwihu̱ maꞌra ya jöꞌi ngu bi ꞌyo̱tꞌa ꞌraꞌu̱, ne nꞌapatho bi du yonthebe ya nthebe.
Hinga xaꞌsfu̱ ár kwe̱ ar tsi Hmu ngu bi ꞌyo̱tꞌa ꞌraꞌu̱, ne bi duꞌu̱ xki mu̱hna ya kꞌeñö.
10 Hinga ñömañꞌu̱hu̱ ngu bi ꞌyo̱tꞌa ꞌraꞌu̱, ne bi du bi hyo togo ba ꞌbe̱hni nda hyoꞌu̱.
11 Gathoyu̱ bi thogi ne da xo ma da̱hu̱, ne xi tꞌotꞌi da hñubga ma mu̱ihu̱ togo di ꞌbu̱hu̱ nuya ngöxapayu̱.
12 Jange nöꞌö togo beni xi nze̱ ár jamfi, dá ntsuni, yo ma da mfetsꞌe ne da da̱gi.
13 Gatho nuya tsꞌa̱ti xpa epꞌahu̱, mahye̱tho ngu tsꞌa̱ta maꞌra. Ha Jö o̱tꞌa ngu xi mö, hinda hye̱gi da zo̱pꞌahu̱ nꞌar tsꞌa̱ti hinda tsa̱ gi tse̱thu̱. Ngu xta nheki ar tsꞌa̱ti, dama da nheki hanja gi po̱ñhu̱ nꞌehe, ne gi tse̱thu̱.
14 Jange ma tsi hmöka kuhu̱, ꞌwehu̱ tsohu̱ yapꞌu̱ ar mfeni gi nthöskwihu̱ nuꞌu̱ ndönga ya tsita.
15 Di zoꞌahu̱ njapꞌu̱, ngetho di beni gi pöhu̱ tema gi pe̱hu̱, jange hyanthu̱ di njapꞌu̱ nöꞌö di mö.
16 Núꞌmu̱ di umfu̱ njamödi Jö, ne di tsihu̱ ar ntꞌe̱ni njöpi, ne da ꞌñenö di tsifu̱ ár ji ar tsi Hmu Hesukristo, ne di nꞌatꞌwihu̱ꞌö. Ha nunar thuhme di heju̱, ne da ꞌñenö di nꞌatꞌwihu̱ ár ndoꞌyoꞌö.
17 Mödi di nze̱ye̱hu̱, nꞌadar thuhme di tsihu̱, jange di nꞌadar ndoꞌyohu̱.
18 Jangu nuya xodyo te̱nda yá ntꞌumbi unga yá mꞌo̱ñho̱, ne núꞌmu̱ xta ziꞌu̱, ne da ꞌñenö nꞌatꞌwi ar mꞌo̱xmꞌo̱ñho̱.
19 Hage gi beñhu̱ di ne ga xiꞌahu̱ nuya tsita ja yá ꞌbe̱fiꞌu̱. Wa gi beñhu̱ jár ꞌbe̱fi nöꞌö te tꞌumbabiꞌu̱.
20 Hinꞌö. Nuga di beni, nuꞌu̱ togo po̱ꞌspa ar ñhuni ya tsita, go po̱ꞌspa ya tsꞌondöhi, hingo umba Jö. Ne nuga hindi ne gi ntsixkwihu̱ ya tsꞌondöhi.
21 Hingi tsa̱ gi tsifu̱ ár tꞌe̱ni ar tsi Hmu Hesukristo ne ár tꞌe̱ni ya tsꞌondöhi, ne hinda tsa̱ gi hñuxu̱ hár mexa ar tsi Hmu ne hár mexa ya tsꞌondöhi.
22 Wa xiñho ga tso̱thwu̱ ár mu̱i ar tsi Hmu. Ha gi beñhu̱ töte ma tsꞌe̱dihu̱.
Gatho nöꞌö ga o̱thu̱, ga jafu̱ da nheki ár nsunda Jö
23 Nuju̱, tsa̱ ga eñhu̱ nza̱tho ga o̱thu̱ gatho nöꞌö di beñhu̱, mödi hinga gatho fa̱xkagihu̱ ga tsu̱hu̱ ar ñho. Mödi gatho nza̱thohmö, hinga gatho fa̱xkagihu̱ da te ma ñꞌemu̱ihu̱.
24 Hinto gi hyoñhu̱ ri ñhose̱hu̱, umba ri mu̱ihu̱ gi hyomfu̱ ár ñho nu maꞌra.
25 Gatho nöꞌö ꞌba̱ har ꞌba̱ngo̱, tsihu̱, ne yo gi ñꞌa̱nihu̱ tema ngo̱ꞌö, ne hinte da zu̱ꞌa ri mfenihu̱.
26 Ngetho gor me̱ti ar tsi Hmu ar ximha̱i ne gatho nöꞌö te jawa.
27 Nuꞌmu̱ nꞌar jöꞌi hingar gamfi da zixꞌahu̱ hár ngu, ne gi ne gi möhu̱, gatho nöꞌö te da ꞌbo̱sꞌahu̱ har mexa, tsihu̱, ne yo te gi ñꞌa̱ñhu̱. Njapꞌu̱ hinte da zu̱ꞌa ri mfenihu̱.
28 Ha nuꞌmu̱ nꞌa togo da xiꞌahu̱ xi ꞌbo̱ꞌspa ya tsita, yo gi tsihu̱. Hyomfu̱ ár ñho nöꞌö togo bi xiꞌahu̱, ne hinte da ja ár tsu̱mfeni. Gehnu̱ enga har Tꞌofo: Ár me̱ti ar tsi Hmu ar ximha̱i ne gatho te jawa.
29 Nuꞌmu̱ di xiꞌahu̱ ar tsu̱mfeni, hingo ri mfenihu̱, ár me̱ti nöꞌö manꞌa. Da tsa̱ gi ꞌñeñhu̱hmö, yoꞌö hingi nhumañho ga o̱the nöꞌö di nehe, ho̱nse̱ di hoñhe hinte da zu̱pa ár mfeni nuꞌu̱ maꞌra.
30 Xiꞌmu̱ di umfe njamödi Jö ga ñuñhe, hage ma da nthengagihe hanja di o̱the ꞌmu̱.
31 Jange nuꞌmu̱ gi ñuñhu̱, gi tsithehu̱, wa te manꞌa gi pe̱hu̱, gi ꞌyo̱thu̱ gi hyoñhu̱ mꞌe̱tꞌo da tꞌeꞌspa ár nsunda Jö.
32 Yo ma gi jafu̱ da mfeꞌsa ya xodyo, nuꞌu̱ hingya xodyo, wa nuꞌu̱ togo xi ñꞌemu̱i ar tsi Dada.
33 Jangu nuga di honi hanja da ꞌñetꞌa mañho yá mu̱i gatho. Hindi honse̱ ma ñho, di homba ár ñho gatho, di ne da mpo̱ꞌu̱ nꞌehe.