11
Te̱ngagihu̱ ma mꞌu̱i ngu di te̱mbaga ár mꞌu̱i ar tsi Hmu Hesukristo.
Hanja da ñhoka ya ꞌbe̱hñö
Tsi kuhu̱, di esꞌa ri nsuhu̱, ngetho hinxka pumhnigihu̱, ne gi te̱nthu̱ nuya ntꞌuti da tsokꞌahu̱.
Di ne gi pöhu̱ nꞌehe, ar tsi Hmu Hesukristo gehnu̱ ár ñöxhmu gatho ya ñꞌo̱ho̱, ha nunar ñꞌo̱ho̱ ár ñöxhmu ár ꞌbe̱hñö, ngu Jö gehnu̱ ár ñöxhmu ar tsi Hmu Hesukristo.
Jange nuꞌmu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ koꞌma ár ñö da matꞌa Jö, wa da mömba ár mhö Jö, hingi numansu togo ár ñöxhmu.
Ha gatho nuya ꞌbe̱hñö matꞌa Jö, wa mönga ya mhö umba Jö, ne hingi koꞌma ár ñö, hingi numansu ár ñöxhmu, jangutho nuꞌmu̱ da ꞌñöxtꞌa ár ñö.
Ngetho nuꞌmu̱ ar ꞌbe̱hñö hingi ne da goꞌma ár ñö, dá ñꞌöxtꞌmu̱. Ha nuꞌmu̱ nꞌar mꞌe̱tsa̱ da ñꞌöxi wa da ꞌñöxtꞌa ár ñö, dá goꞌma ꞌmu̱.
Nu ar ñꞌo̱ho̱ hingi ho da goꞌma ár ñö, ngetho di hñöxa Jö, ne ka nhekinu̱ ár nsundaꞌö, ha nu ar ꞌbe̱hñö ka nhekinu̱ ár nsu ar ñꞌo̱ho̱.
Ngetho nunar ñꞌo̱ho̱ hinxpa e har ꞌbe̱hñö. Nunar ꞌbe̱hñö xpa e har ñꞌo̱ho̱.
Nunar ñꞌo̱ho̱ himbi thoki ngetho mi honga ar ꞌbe̱hñö, nunar ꞌbe̱hñö hö, bi thoki ngetho mi honga ar ñꞌo̱ho̱.
10 Jange ar ꞌbe̱hñö mahyoni da goꞌma ár ñö, ne da nheki numansu ár ñöxhmu, ngetho handa ya e̱nxe̱.
11 Ha nuya xta jamfihu̱ ar tsi Hmu, hingi tsa̱ ga eñhu̱, nunar ñꞌo̱ho̱ hingi honga ar ꞌbe̱hñö, wa ga eñhu̱ ar ꞌbe̱hñö hingi japa ar ꞌbe̱di ar ñꞌo̱ho̱.
12 Ngetho jangu ar ꞌbe̱hñö ba po̱nga har ñꞌo̱ho̱, ar ñꞌo̱ho̱ mꞌu̱ har ꞌbe̱hñö nuya payu̱. Mödi Jö go umba ár te gatho.
13 Bense̱hu̱, hage xiñho hinda goꞌma ár ñö ar ꞌbe̱hñö núꞌmu̱ ñöwi Jö.
14 Gi pöhu̱ xiñho, njanu̱ bi hyogagihu̱ Jö, ngetho nꞌar mꞌe̱tsa̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ da hye̱ ár xtö da te xi ma.
15 Ha nu ar ꞌbe̱hñö nza̱tho nuꞌmu̱ da hye̱gi da te ár xtö, ngetho xi tꞌumba ár xtö ngu ar njöxañö.
16 Ha nuꞌmu̱ ja togo ne da ntsa̱ñhöki, nuje hindi te̱ñhe manꞌar ntꞌumbi, ne njapꞌu̱ nu maꞌra ya gamfi.
Nöꞌö hingi ho da tꞌo̱tꞌa hár tꞌoxi ar tsi Hmu
17 Nupya ja tema ga xiꞌahu̱ nꞌehe, ne hinga ma ga esꞌahu̱ ri nsuhu̱, ngetho hingi mhunsu̱ gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö xiñho, gi o̱thu̱ nöꞌö hingi ho.
18 Mꞌe̱tꞌo ma ga xiꞌahu̱, enö núꞌmu̱ gi o̱thu̱ ri mhuntsꞌihu̱ har nijö, di o̱de jar ñhege, ne di beni hö njapꞌu̱ nꞌa tsi tu̱i.
19 Ngetho mahyoni da njapꞌu̱, ne da nheki togo majöni ma da de̱mba ár ꞌñu ar tsi Hmu.
20 Jange núꞌmu̱ gi o̱thu̱ ri mhuntsꞌihu̱, nöꞌö gi tsihu̱ hingár tꞌoxi ar tsi Hmu.
21 Ngetho núꞌmu̱ gi ntꞌoxihu̱, nꞌa ngu nꞌa ꞌbe̱tꞌo da zise̱ ár ñhuni. Njapꞌu̱ ꞌra kotho tunthu, ha maꞌra thotho nöꞌö xi zi.
22 Hage hinte gi pe̱ꞌsu̱ ri nguhu̱ habu̱ gi ñuñhu̱ ne gi ntsithehu̱. Wa hinte gi nuthwu̱ ár nijö Jö, ne gi ne gi ꞌbe̱thwu̱ yá tsa̱ nuꞌu̱ hinte pe̱tsꞌi. Te ga xiꞌahu̱. Nuwa hö, hinga esꞌahu̱ ri nsuhu̱.
Ár tꞌoxi ar tsi Hmu
(Mt. 26:26‑29; Mr. 14:22‑25; Lk. 22:14‑20)
23 Ngetho nuga xta utꞌahu̱ nöꞌö xi utkagi ar tsi Hmu nꞌehe: Nöꞌö ar pa bi nda̱ ar tsi Hmu Hesu, nor nxuiꞌö bi gu̱ ar thuhme.
24 Ne mi wadi bi unga njamödi, bi hyeke ne bi ꞌñenö: Hñöñhu̱ gi tsihu̱, gehnu̱ ma ndoꞌyo ma da theni da gutꞌa ri tsꞌokihu̱. ꞌYo̱thu̱ njanu̱ gi bengagihu̱.
25 Nu mi wadi bi ntꞌoxi, bi gu̱ ar tꞌe̱ni ne bi ꞌñenö: Nunar tꞌe̱ninu̱ jangu nꞌar ꞌraꞌyo nkohi ma da zokꞌahu̱ Jö xta nhöꞌma ma ji. ꞌYo̱thu̱ njanu̱ núꞌmu̱ gi tsihu̱ gi bengagihu̱.
26 Jange núꞌmu̱ gi tsihu̱ ar thuhme ne gi tsihu̱ te po nunar tꞌe̱ninu̱, gi da̱hu̱ majöni ár ndöte ar tsi Hmu Hesukristo. Gi jahu̱pꞌu̱ gi to̱ꞌmhu̱ ar pa da zo̱ho̱.
Nuꞌu̱ hingi tsipa ár tꞌoxi ar tsi Hmu ngu di ꞌñepi
27 Nuꞌmu̱ nꞌa togo da zi nunar thuhmenu̱ ne nunar tꞌe̱ninu̱, ne hingi o̱tꞌa ngu di ꞌñepi, ma da tho̱xa ár ji bi nhöꞌmbabi ar tsi Hmu, ne ár ndoꞌyo bi tsꞌu̱tꞌwabi.
28 Jange tsa̱se̱hu̱ nꞌa ngu nꞌa tengu gi ꞌbu̱hu̱, ne tsihu̱ nunar thuhmenu̱ ne nunar tꞌe̱ninu̱.
29 Ngetho nöꞌö togo tsi ar thuhme ne tsi ar tꞌafi po har tꞌe̱ni, ne hingi japamasu tema di bo̱nga ár ndoꞌyo ar tsi Hmu, ntsꞌokse̱ njapꞌu̱.
30 Jange nze̱ye̱ gi hñeñhu̱, ne xi wentꞌahu̱, maꞌra xi hyoñꞌahu̱ Jö.
31 Nuꞌmu̱ ga tsa̱se̱hu̱ tengu di ꞌbu̱hu̱, hinte da tho̱xkagihu̱.
32 Ha nuꞌmu̱ da thimgagihu̱ xta ntsꞌoju̱, ar tsi Hmu ꞌraju̱ ma nju̱tguhu̱, ne njapꞌu̱ hinga möhu̱ har tsibi mahye̱giwi nu maꞌra ya meximha̱i.
33 Jange di xiꞌahu̱ tsi kuhu̱, núꞌmu̱ gi mhunsu̱ gi ntꞌoxihu̱, to̱ꞌmhu̱ nꞌa ngu nꞌa ri ñꞌohu̱.
34 Nuꞌmu̱ gi tunthuhu̱, ñuñhu̱ ha ri nguhu̱, hinte di ja te da tho̱xꞌahu̱ núꞌmu̱ gi kwathu̱ har mhuntsꞌi. Nu maꞌra ya ntꞌa̱ni ga ꞌya̱ngagihu̱, ga xiꞌahu̱ xka ñöhu̱ mꞌe̱fa xka mapꞌu̱.