12
Ya hogantꞌuni unga Jö
Tsi kuhu̱, di ne gi pöhu̱ xiñho nuya hogantꞌuni unga Jö.
Ha hingi beñhu̱, núꞌmu̱ hinge ngi pöhu̱ ár mhö Jö, ngi mꞌe̱thu̱ habu̱ gatho mi tsꞌixꞌahu̱ ma ngi ndöñhu̱ ya gone tsita.
Jange di ne ga xiꞌahu̱, hinjoꞌo nꞌar jöꞌi da ꞌñenö ñö xi nzimba ár tsꞌe̱di ár Hñö Jö, ne tsanga ar tsi Hmu Hesu. Ne hinjoꞌo nꞌa da ꞌñemba ar Hesu gehnu̱ ar Hmu, nuꞌmu̱ hingi pe̱ꞌspa ár Hñö Jö.
Ma ga xiꞌahu̱ hö, ja nze̱ye̱ ya hogantꞌuni, mödi nꞌadár Hñö Jö togo uni.
Ne ja nze̱ye̱ ya ꞌbe̱fi hanja ga mpe̱hu̱, mödi nꞌadar tsi Hmu di pe̱fu̱.
Ja nze̱ye̱ hanja nheki ár tsꞌe̱di Jö, ha gese̱ꞌö togo ungar tsꞌe̱di ne o̱tꞌa gatho.
Gathogihu̱ xi nheki ha ma tehu̱ ár tsꞌe̱di ár Hñö Jö, ne njapꞌu̱ ga mfa̱xu̱ nꞌa ngu nꞌa.
Ár Hñö Jö xi umba ꞌra da me̱ꞌsa ar hoga mfödi da ñö, maꞌra xi tꞌumba nꞌar hoga mfeni da uta maꞌra. Gathoyu̱ getꞌár Hñö Jö togo uni.
Maꞌra xi tꞌumba nꞌar döta ñꞌemu̱i, maꞌra xi tꞌumba ar tsꞌe̱di da o̱the ya da̱thi. Nuyu̱ nꞌehe getꞌár Hñö Jö togo xi umbi.
10 Maꞌra xi tꞌumba ar tsꞌe̱di da ꞌyo̱tꞌa ya ntꞌudi, maꞌra da mönga ya hñö xi umba Jö. Maꞌra xi tꞌumba ar mfödi da bödi ha hömpa ár Hñö Jö nꞌa togo ñö wa hinꞌö. Maꞌra xi tꞌumbabi da ñö ya hñö nꞌañꞌo, ne maꞌra xi tꞌumbabi da bödi tema di bo̱nga nuya hñöꞌu̱.
11 Ne gatho nuya ꞌbe̱fiyu̱, nꞌase̱ togo o̱tꞌe, gehnu̱ ár Hñö Jö togo hemba nꞌa ngu nꞌa ngu neꞌö da umbabi.
12 Ngetho njangu ár ndoꞌyo nꞌar jöꞌi, mödi nze̱ye̱ yá xe̱ni, nꞌadar ndoꞌyo. Njapꞌu̱tho ár nijö ar tsi Hmu Hesukristo nꞌehe.
13 Di nꞌadar ndoꞌyohu̱, ngetho nꞌatꞌwu̱ da nxixthehu̱ gatho hár Hñö Jö, wa ya xodyo wa nuꞌu̱ hingya xodyo, ya ꞌbe̱go wa ya hmu, gatho bi tꞌakagihu̱ ga höñhu̱ nꞌadár Hñö Jö.
14 Nunar ndoꞌyo ꞌmu̱, hingi nꞌadar xe̱ni, nze̱ye̱.
15 Nuꞌmu̱ da ꞌñenga ar wa: Nuga hingár me̱tigi ar ndoꞌyo ngetho hindar ꞌye̱. Hage njapꞌu̱ hingár me̱ti ar ndoꞌyo ꞌmu̱.
16 Wa nuꞌmu̱ da ꞌñenga ar gu: Hingár me̱tigi ar ndoꞌyo ngetho hindar da̱. Hage hingár me̱ti ar ndoꞌyo njapꞌu̱ ꞌmu̱.
17 Nuꞌmu̱ har da̱ da nxo̱gepꞌu̱ ar ndoꞌyo, hanja nda tsa̱ nga o̱hu̱ ꞌmu̱. Wa nuꞌmu̱ har gu nda nxo̱gepꞌu̱ ar ndoꞌyo, hanja nda tsa̱ nga mpöhu̱ ꞌmu̱.
18 Ne Jö go xi tuta nꞌa ngu nꞌa ya xe̱ni har ndoꞌyo, ngu xi neꞌö.
19 Ngetho nuꞌmu̱ nꞌadar xe̱ni di jwata xo̱ge ar ndoꞌyo, hage ar ndoꞌyo njapꞌu̱ ꞌmu̱.
20 Majöni nze̱ye̱ ya xe̱ni, ha nꞌadar ndoꞌyo.
21 Nunar da̱ hingi tsa̱ da ꞌñemba ar ꞌye̱: Hindi hoñꞌi. Nunar ñö hingi tsa̱ da ꞌñemba ar wa: Hingi jaka ar ꞌbe̱di.
22 Hinꞌö, hingi njapꞌu̱. Di xiꞌahu̱, nuꞌu̱ nheki hinte pe̱ꞌsa yá tsꞌe̱di, go xa mahyoniꞌu̱.
23 Nuya xe̱ni hintsꞌu̱ pe̱ꞌsa yá nsu, go xa di japamasuhu̱ di hethu̱. Ha nuꞌu̱ ya xe̱ni hingi nza̱tho, go di hethu̱ xiñhoꞌu̱.
24 Ngetho nuꞌu̱ ya xe̱ni xi nza̱tho, hinga mahyoni da njapamasu. Jö bi to̱ka ar ndoꞌyo, ne bi umba ár nsu nuꞌu̱ mi kꞌatꞌwi.
25 Ne njapꞌu̱ hinda nja ar ñhege, ne nꞌa ngu nꞌa da ma̱xa ár ñꞌohu̱.
26 Njapꞌu̱ nuꞌmu̱ nꞌa xe̱ni tho ar u̱gi, gatho ar ndoꞌyo tsa̱mañꞌu̱. Ha nuꞌmu̱ nꞌa xe̱ni tꞌeꞌspa ár nsu, gatho ar ndoꞌyo johyawi.
27 Di njahu̱pꞌu̱ nꞌehe. Nguju̱ ár ndoꞌyogihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, ne nꞌa ngu nꞌa, nꞌa xe̱nigihu̱ di jwathwu̱ ár ndoꞌyoꞌö.
28 Ne xi ꞌñexkagihu̱ Jö har nijö: Mꞌe̱tꞌo xi ꞌñexa yá mpo̱te ar tsi Hmu, mꞌe̱fa nuꞌu̱ mönga ya hñö xi umba Jö. Ár hñu ya utate, mꞌe̱fa nuꞌu̱ o̱tꞌa ya ntꞌudi. Mꞌe̱fa nuꞌu̱ togo o̱the, ne nuꞌu̱ fa̱xte, nuꞌu̱ togo ya ndö, ne nuꞌu̱ ñö ya nꞌañꞌo hñö.
29 Hage gatho ya mpo̱te. Wa gatho mönga ya hñö xi umba Jö. Wa gatho ya utate. Wa gatho o̱tꞌa ya ntꞌudi.
30 Hage gatho xi tꞌumbabi ar tsꞌe̱di da o̱the maꞌra. Hage gatho ñö ya nꞌañꞌo hñö. Wa gatho pödi te di bo̱nga nuya hñöyu̱.
31 Umba ri mu̱ihu̱ gi pe̱ꞌsu̱ nuya hogantꞌuni töte yá nsu. Ha nuga ma ga utꞌahu̱ nꞌar ꞌñu töte ár ñho.