16
Nꞌar mfa̱tsꞌi ꞌbe̱mpa ya ku
Nupya di xiꞌahu̱, nunar mfa̱tsꞌi ꞌbe̱mpa ya ku hyoya, te̱nthu̱ nunar mhö da ꞌbe̱pa ya nijö ꞌbu̱hnu̱ har ha̱i Ngalasia.
Ta̱tꞌa hñöto har ꞌbe̱tꞌo mpa, nꞌa ngu nꞌa gi ꞌweju̱ nꞌa tsi tu̱i tengu ár nze̱ye̱ xka töhu̱. Nzöñhu̱ gi kwathu̱, ne núꞌmu̱ xka tso̱mpꞌu̱, hinge ka gi ndu̱i gi johu̱.
Ne xka tso̱mpꞌu̱, ga pe̱hna nuꞌu̱ xka hwañhu̱, ne xka umfu̱ nꞌar he̱ꞌmi da hñöxa ar mfa̱tsꞌi ma da umba ya ku me Herusalen.
Ha nuꞌmu̱ xiñho ga maga nꞌehe, ga me̱ꞌbeꞌu̱.
Nuya ꞌbe̱fi beni da ꞌyo̱tꞌa ar Pablo
Ma ga mapꞌu̱ ga kꞌösꞌahu̱ nu xka jwadi ga tho har ha̱i Nmasedonia, ngetho mahyoni ga thohnu̱tho.
Di beni ga kohwihu̱ ꞌra ya tsi pa. Nuꞌmu̱ da tsa̱ ga ꞌbu̱hwihu̱ ga to̱ꞌmi da tho ya tse̱, ne mꞌe̱fa gi ꞌraju̱ nꞌar hoga ntꞌedi, ga ju̱ ma ꞌñu habu̱ gar ma.
Ngetho nupya hindi ne ga nuꞌahu̱ nhixtꞌitho. Di ne ga ꞌbu̱pꞌu̱ ꞌra ya tsi pa, nuꞌmu̱ da ꞌraka nse̱ki Jö.
Ma ga ꞌbu̱kwatho Efeso, ga to̱ꞌmi da tho ar da̱ngo Pentekoste.
Ngetho xa xi xo ar goxthi tsa̱ ga pe̱pa ar tsi Hmu. Di to̱ꞌmi ga tö nze̱ ya jöꞌi, mödi ja nze̱ye̱ togo hingi ne da hye̱gagi.
10 Núꞌmu̱ da zo̱mpꞌu̱ ar ku Timoteo, hyanthu̱ di ꞌbu̱i xiñho, ngetho nöꞌö, o̱tꞌwa ár ꞌbe̱fi Jö nguga nꞌehe.
11 Jange numansuhu̱ ne umfu̱ nꞌar hoga ntꞌedi da pengi da e da kꞌöskagi, ngetho di to̱ꞌmi da zo̱hwi nu maꞌra ya ku.
12 Ha nu ar tsi ku Apolo, da a̱pa ar möte nda me̱wi ya ku ma nda kꞌösꞌahu̱. Himbi ne bi mapya, mödi da mapꞌu̱, nu xta nja ár mpongi.
Ya ngöxanze̱ngwa
13 Zo̱tꞌa ri da̱hu̱, ze̱ta ri ñꞌemu̱ihu̱. Yo gi wenthu̱, ne xa gi no̱xju̱.
14 Gatho nöꞌö te gi ꞌyo̱thu̱, gi pe̱ꞌsu̱ ar mhöte gi ꞌyo̱thu̱.
15 Tsi kuhu̱, gi pöhu̱ ar ku Tefa ne yá mëni. Gehyu̱ ya ꞌbe̱tꞌo ku xi jamfi núnu̱ Akaya, ne xi ꞌye̱ntyá teyu̱ da ma̱xa ya gamfi.
16 Di a̱ꞌahu̱ ar möte gi ꞌyo̱thu̱ gatho nuya fa̱xte nguꞌu̱, ne nuꞌu̱ tsa̱bi mpe̱ hár ꞌbe̱fi Jö.
17 Da njohya bi zo̱ ar ku Tefa, ar Fortunato ne ar Akaiko, gehyu̱ togo po̱tꞌahu̱ ꞌbu̱kwa.
18 Ngetho bi hubga ma mu̱i ne ri mu̱ihu̱ nꞌehe, jange numañhobihu̱ nuya kuyu̱.
19 Ze̱ngwaꞌihu̱ ya ku mhuntsꞌa ha ya nijö ꞌbu̱kwa har ha̱i Asia. Ne ar Akila, ar Prisila ne ya ku mhuntsꞌa ha yá nguꞌu̱, gathoyu̱ ze̱ngwaꞌihu̱ har mhöte unga ar tsi Hmu.
20 Ze̱ngwaꞌihu̱ gatho ya ku ꞌbu̱ ingekwa. Nze̱ngwahu̱ nꞌa ngu nꞌa, ñhu̱hu̱ ngu gar kuhu̱.
21 Nuga dar Pablo, di pe̱ñꞌahu̱ nunar nze̱ngwanu̱ di otꞌase̱.
22 Nöꞌö togo hingi mö ar tsi Hmu Hesukristo, dá zu̱twa ár kwe̱ Jö. Ar tsi Hmu Hesukristo ꞌba̱pꞌu̱tho da ehe.
23 Dá hyexꞌathoꞌihu̱ ár nhwëki ar tsi Hmu Hesukristo.
24 Di möꞌahu̱ gi gathohu̱ har mhöte unga ar tsi Hmu Hesukristo. Dá njapꞌu̱.