6
Nuya gamfi pa bi ka̱xa nuꞌu̱ hingya gamfi
Nuꞌmu̱ xka ntunkwihu̱ nꞌa ri kuhu̱, yoꞌö dama gi ka̱xu̱ nuꞌu̱ hingya gamfi, ne hingi ka̱xu̱ ya ku.
Ha hingi pöhu̱, nuju̱ dar gamfihu̱ ma ga höꞌsfu̱ majöni gatho nuꞌu̱ hingya gamfi. Nuꞌmu̱ go ma gi hñöꞌsfu̱ majöni ya meximha̱i, hage hinda tsa̱ gi hñöꞌsfu̱ majöni nꞌar tsi tꞌu̱lo hñö ꞌmu̱.
Wa hingi pöhu̱ ma ga höꞌsfu̱ majöni ya e̱nxe̱. Hage töte ár ñhembi nuya tema gi thohu̱pu̱ ꞌmu̱.
Nuꞌmu̱ gi thohu̱ nuya hñöyu̱ thokwa har ximha̱i, yoꞌö gi exu̱ da hñösꞌahu̱ majöni nuꞌu̱ hinter mꞌe̱fi har nijö.
Di ꞌbe̱tꞌa ri tsa̱hu̱ di xiꞌahu̱ njawa: Hage hinte gi ꞌñehu̱pꞌu̱ nꞌar ku di pe̱ꞌsa ar mfödi da japi da ñhanda nuya ku ntuhni.
Ngetho gi ꞌba̱hwihu̱ ri kuhu̱ ha ya tsꞌu̱tꞌwi, ne gi ñhandwihu̱ ha yá nthandi nuꞌu̱ hingya gamfi.
Nuꞌmu̱ gi ntuñhu̱ nꞌa ngu nꞌa, xka ntsꞌoju̱. Yoꞌö hingi tse̱tathohu̱ togo bi tsꞌokꞌahu̱. Xiñho gi ñhe̱thu̱ te gatho njaꞌahu̱.
Ngetho nuꞌahu̱ hingi jahu̱ njapꞌu̱. Gi tsꞌojwu̱ ne gi pëfu̱ ri kuhu̱.
Ha hingi pöhu̱, nuya tsꞌokte hinda ma da yu̱tꞌa hár tsꞌu̱tꞌwi Jö. Yo gi kase̱ ri mfenihu̱. Pöhu̱, nuꞌu̱ ꞌbe̱ngwi ya jöꞌi, nuꞌu̱ ndönga yá tsita empꞌö, nuya tsinganthöti, nuꞌu̱ togo ꞌbe̱ngwi yá mi ndo̱wi,
10 ya bë, nuꞌu̱ togo xa mö ar bojö, ya nti, ya tsꞌone, nuꞌu̱ ha̱tꞌa yá ñꞌohu̱ da hñömba ár bojö, gathoyu̱ hinda ma da yu̱tꞌa hár tsꞌu̱tꞌwi Jö.
11 ꞌRa ngi njahu̱pꞌu̱ núꞌmu̱ hinge ngi ñꞌemu̱ithohu̱. Ha nupya xi nsu̱kꞌahu̱, xi thökꞌahu̱ gatho ri tsꞌokihu̱, ne hinte ma tsꞌoki gi tuhu̱, ngetho bi gutꞌa ar tsi Hmu Hesukristo, ne ár Hñö ma tsi Dadahu̱ o̱tꞌa ar ꞌbe̱fi ha ri tehu̱.
Ga ndöñhu̱ Jö ha ma ndoꞌyohu̱
12 Nuju̱ tsa̱ ga eñhu̱, nza̱tho ga o̱thu̱ gatho nöꞌö di beñhu̱, mödi hinga gatho fa̱xkagihu̱ ga tsu̱hu̱ ar ñho. Mödi nza̱thohmö, hinga ñhe̱hu̱ da dökagihu̱.
13 Majöni nunar ñhuni bi thoki da tsꞌi da ma har mu̱i, ha nu ar mu̱i honga ar ñhuni, mödi Jö ma da jöꞌsa nꞌa ne manꞌa. Numa ndoꞌyohu̱ himbi thoki da me̱mpa ar tsꞌoki, bi thoki da me̱mpa ar tsi Hmu, ne ar tsi Hmu nda mꞌu̱ ha ma ndoꞌyohu̱.
14 Ne Jö togo bi koꞌspa ár te ar tsi Hmu Hesukristo, ma da ꞌñu ár tsꞌe̱di da koꞌska ma tehu̱ nꞌehe.
15 Wa hingi pöhu̱, nuna ri ndoꞌyohu̱ gehnu̱ nꞌa xe̱ni ár ndoꞌyo ar tsi Hmu Hesukristo. Hage ma ga hömfu̱ nꞌa xe̱ni ár ndoꞌyo, ne ga te̱thwu̱ ár ndoꞌyo nꞌar tsꞌoꞌbe̱hñö. Hinꞌö, hinga jahu̱pꞌu̱.
16 Ha hingi pöhu̱, nöꞌö togo da mꞌe̱ngwi nꞌar tsꞌoꞌbe̱hñö, da nꞌadar ndoꞌyowi. Ngetho enga har Tꞌofo: Nuya yoho da nꞌadar ndoꞌyo.
17 Ha nöꞌö togo da mꞌu̱hwi ar tsi Hmu, da nꞌatꞌwitho ár Hñö.
18 ꞌWehu̱ gi tsohu̱ yapꞌu̱ ar tsꞌoki gi ꞌbe̱ngwihu̱ ya jöꞌi. Gatho nu maꞌra ya tsꞌoki o̱tꞌa nꞌar jöꞌi, ꞌyoda nthi ár ndoꞌyo, ha nöꞌö ꞌbe̱ngwi ya jöꞌi, tsꞌokase̱ ár ndoꞌyo.
19 Ha hingi pöhu̱, nuna ri ndoꞌyohu̱ hingo ri me̱tihu̱, gehnu̱ ar ngu habu̱ ꞌbu̱ ár Hñö Jö xi tꞌaꞌahu̱.
20 Jö bi gutꞌa xi mhödi bi da̱ngagihu̱. Jange ndöñhu̱ Jö ha ri ndoꞌyohu̱ ne ha ri hñöhu̱, ngetho gatho go yá me̱tiꞌö.