2
Nuꞌahu̱ xka mꞌe̱hmöhu̱ mamꞌe̱tꞌo ha ya tsꞌoki, ne ngi ꞌbu̱hu̱ har tsꞌomꞌu̱i, po̱ntho hinge ngi tehu̱, ha nupya Jö xi ꞌraꞌahu̱ nꞌar ꞌraꞌyo te.
Ngi ꞌbu̱hu̱ njapꞌu̱ ngetho ngi te̱mfu̱ ár mꞌu̱i ar ximha̱i. Ne ngi pe̱pabihu̱ ár ndö ya tsꞌondöhi, pe̱ꞌsa ár tsꞌe̱di har ndöhi, ne pumbyá mfeni ya me̱ꞌsku.
Mamꞌe̱tꞌo gathogihu̱ ngu ꞌbu̱ꞌu̱ nꞌehe, ndi umbabihu̱ gatho nöꞌö mi ne ma ndoꞌyohu̱, ne ndi o̱thu̱ gatho nöꞌö mi benga ma mfenihu̱. Jange nuju̱ ho̱nse̱ ár kwe̱ Jö ndi to̱ꞌmhu̱, ngu to̱ꞌma nuꞌu̱ hinxi ñꞌemu̱i.
Ha Jö xa döta ár nhwëki ne xa bi mökagihu̱.
Jange ngu bi japi bi nte manꞌagi ar tsi Hmu Hesukristo, njapꞌu̱ nuju̱ nꞌehe, bi ꞌraju̱ nꞌar ꞌraꞌyo te, ngetho xki mꞌe̱ ma tehu̱ har tsꞌoki, po̱ntho ngu xta tumhöhu̱, ne Jö bi hwëgagihu̱, bi ꞌraju̱ ar mpo̱ho̱.
Ne ngu bi gu̱xa ar tsi Hmu Hesukristo, njapꞌu̱ bi gu̱xkagihu̱ nꞌehe, ne bi ꞌñexkagihu̱ ga ꞌbu̱hwihu̱nu̱ mhetsꞌi.
Bi ꞌyo̱tkagihu̱ njapꞌu̱, mi honga nuya pa di ꞌñepꞌu̱ da födi hangu ar ñho xi hwëgagihu̱, bi ko ár mu̱i ba pe̱nkagihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.
Ngetho Jö bi hwëgagihu̱ ar mpo̱ho̱ núꞌmu̱ nda ñꞌemu̱ihu̱. Himbi po̱kagihu̱ ma tsꞌe̱dise̱hu̱, gehnu̱ nꞌár ntꞌuni Jö.
Hinto xi po̱se̱ yá hoga ꞌbe̱fi. Nuꞌmu̱ bi njapꞌu̱, tsa̱ da ꞌñexhmö ár nsu ꞌmu̱.
10 Jö go bi mengi bi hyógagihu̱ maꞌraꞌyo ngetho di nꞌatꞌwihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, ne njapꞌu̱ nga o̱thu̱ nöꞌö ar ñho xki ꞌye̱gagihu̱ Jö nga o̱thu̱.
Nunár ndöte ar tsi Hmu Hesukristo bi ꞌyo̱tꞌa ar ñhogamu̱i
11 Jange nuꞌahu̱ hingar xodyohu̱, beñhu̱ mamꞌe̱tꞌo hinge xki thusꞌahu̱ ar nse̱gi ha ri ndoꞌyohu̱ ngu pe̱ꞌsa ya xodyo. Jange mi eñꞌahu̱ ngar tsꞌoktehu̱, mödi nunar nse̱ginu̱ mi huxase̱ ya jöꞌi.
12 Mamꞌe̱tꞌo hinge ngi ꞌbu̱hwihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, ngi ꞌbu̱hu̱ yapꞌu̱. Hinge ngar menguhu̱ Israel, ne hinge ndi ꞌñepꞌahu̱ nuya ñhötꞌi xki nkohwiꞌu̱. Hinte ngi to̱ꞌmhu̱, hinge ngi pöhu̱ Jö, ngi ꞌbu̱se̱hu̱ har ximha̱i.
13 Mapaꞌö ngi ꞌbu̱hu̱ yapꞌu̱ xka hye̱hu̱ Jö. Ha nupya xka ñꞌemu̱ihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, xi jaꞌahu̱ xka kwathu̱, ngetho bi nöꞌma ár ji har pontꞌi.
14 Nuje dar xodyohe ne nuꞌahu̱ hingar xodyohu̱, núꞌmu̱ mi du ar tsi Hmu Hesukristo bi textꞌa ar jödo ntꞌu̱tsa xki ꞌwegagihu̱. Njapꞌu̱ nda za̱ ngar nꞌada ar hninihu̱ ne nga ñhogamu̱ihu̱ nꞌa ngu nꞌa.
15 Núꞌmu̱ mi tsꞌu̱twa ár ndoꞌyo har pontꞌi, geꞌmu̱ bi hwata ar ntꞌu̱tsa, ngetho bi hñökwa ár tsꞌe̱di ya ꞌbe̱pate ne gatho yá ntꞌumbi. Mi yoho ya hnini bi hyoka nꞌase̱, ngetho nꞌatꞌwu̱ te̱ñꞌö ba e ar hogamꞌu̱i.
16 Gehnu̱ har pontꞌi bi hwata ar ntꞌu̱tsa mi pe̱ꞌsa nuꞌu̱ yoho ya hniniyu̱, bi mhödi ne bi ñhogamu̱iwi Jö, ngetho bi nꞌatwi ndoꞌyoꞌu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.
17 Jange ar tsi Hmu Hesukristo ba hönkagihu̱ ar hoga mhö xta ñhogamu̱iwihu̱ Jö, nuꞌahu̱ ngi ꞌbu̱hu̱ yapꞌu̱, ne nuje ya xodyo ndi ꞌbu̱he getꞌu̱tho.
18 Ngetho bi ungár te ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo, gathogihu̱ ngu ya xodyo ne nuꞌu̱ hingya xodyo, da tsa̱ ga ku̱thu̱ habu̱ bi ꞌbu̱ Jö ma Dadahu̱, ngetho di ꞌbu̱hwihu̱ ár Hñö Jö mahye̱gi xi tꞌakagihu̱.
19 Jange nupya hingar nꞌañꞌohu̱, ne hingar nzo̱ho̱hu̱. Gar menguhu̱ ár hnini Jö ngu gatho nu maꞌra ya gamfi, ne yá bötsiꞌihu̱ nꞌehe.
20 Ne mahye̱gi di ꞌbu̱hu̱ hár nijö Jö ꞌyo di thoki. Numa tsi Hmuhu̱ Hesukristo ñhe̱hwi ar mu̱dido. Nuje yá mpo̱tegihe ne nu maꞌra yá mꞌe̱hni Jö, di janguhe ár wa ar jödo.
21 Gathogihu̱ ya gamfi di njanguhu̱ nꞌar ngu thoki, ꞌyo di hetsꞌi mahye̱tho ya do, ne da ho nꞌar nijö xintꞌaxi ngetho nꞌatꞌwi di ꞌbu̱hwihu̱ ar tsi Hmu.
22 Nguꞌahu̱ ne nguje di nꞌatꞌwihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, ne di ꞌyo di tehu̱ mahye̱gi gatho maꞌra ya gamfi, ga tso̱ñhu̱ ngu ár nijögihu̱ Jö habu̱ ꞌbu̱ ár Hñö.