3
Ar ꞌbe̱fi bi tꞌumba ar Pablo da hñöꞌspa ar hoga mhö nuꞌu̱ hingya xodyo
Nuga ar Pablo, di owa har fa̱di ngetho di zoꞌahu̱ ár hoga mhö ar tsi Hmu Hesukristo nuꞌahu̱ hingar xodyohu̱.
Zage gi pöhu̱ bi hwëgagi Jö ar ꞌbe̱fi ga hösꞌahu̱ ar hoga mhö.
Jö bi utkagi nöꞌö hinxki fö mamꞌe̱tꞌo, ngu xta otꞌahu̱ nꞌa tsi tu̱i.
Nu xki néhu̱ ma gi pöhu̱ tengu dí pödi nöꞌö himi fö mamꞌe̱tꞌo, tema nda ꞌyo̱tꞌa ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo.
Nunar mfeninu̱ xki jwatatho, hinte ma jöꞌi xki tꞌuti, ngu xi utwabipya ár Hñö Jö yá hoga mpo̱te ne yá mꞌe̱hni Jö.
Xi tꞌutkagihe, nuꞌu̱ hingya xodyo mahye̱giwi nu maꞌra, ma da hñönga ya ñho nꞌehe, ne da nꞌadar ndoꞌyowi ya xodyo. Ne da ñhehwi yá ñhötꞌi pe̱sꞌu̱, ngetho mi ꞌyo̱ ar hoga mhö mi mhö, bi jamfi ar tsi Hmu Hesukristo.
Nunar mhöꞌö Jö bi hñuxkagi ga mö. Bi njapꞌu̱ ngetho bi hwëgagi ár ntꞌuni, ne nunár döta tsꞌe̱di bi mpe̱ ha ma mu̱i.
Xi tꞌaka nunar ꞌbe̱finu̱, mödi hinda tsa̱ ga ñhuxꞌbe nu maꞌra ya gamfi, di ko ya ha̱i. Xi nhwëgagi nunar ꞌbe̱finu̱, ga höꞌspabi nuꞌu̱ hingya xodyo ya hoga mhö no̱nga gatho ya ñho pe̱ꞌsa ar tsi Hmu Hesukristo, hingi tso xo̱ge ma mfenihu̱.
Ne ga otꞌwa ar ꞌñu gatho nöꞌö tema xki benga Jö nda ꞌyo̱tꞌe ne xki ꞌñögi, núꞌmu̱ hinxki hoktho gatho nöꞌö te japya.
10 Ne njapꞌu̱ da nheki hár nijö nuya ár nze̱ye̱ ár mfödi Jö, ne da bö nuꞌu̱ togo bi the̱ yá nsu ne nuꞌu̱ togo bi the̱ yá tsꞌe̱dinu̱ mhetsꞌi.
11 Gehnu̱ ar mfeni xki benga Jö mamꞌe̱tꞌo, mꞌe̱fa bi ꞌñu hár te ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo.
12 Ngetho di ñꞌemu̱ihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, hinga ntsuhu̱ ne hinga ntsa̱hu̱ ga kwathu̱ ga ñöwihu̱ Jö.
13 Jange di a̱ꞌahu̱, hingi tu ri mu̱ihu̱ gi hanthu̱ di tho ya ntꞌu̱tsa ngetho di hösꞌahu̱ ar hoga mhö. Njohyahu̱, gehnu̱ esꞌahu̱ ri nsuhu̱.
Nunar döta mhöte hingi tsa̱ da zo ma mfenihu̱
14 Jange di nda̱ndihmö hár nthandi ár Dada ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo.
15 Gehnu̱ ár Dada togo bi umba yá te gatho ya mꞌu̱i ꞌbu̱kwa har ximha̱i, ne gatho nuꞌu̱ ꞌbu̱hnu̱ mhetsꞌi.
16 Di a̱pabi ngu ár ntꞌe̱ni yá ñho pe̱ꞌsa hár nsunda, da ze̱tꞌa ri mu̱ihu̱ hár Hñö Jö gi ꞌbu̱hwihu̱.
17 Di a̱pabi nꞌehe da mꞌu̱ ha ri mu̱ihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, ngetho gi jamfihu̱, ne njapꞌu̱ gi mꞌa̱thu̱ xiñho hár mhöte.
18 Ne gatho nuꞌahu̱, ngu nu maꞌra ya gamfi, da tsa̱ gi pöhu̱ tengu ár nxidi, ár ma, ár ñhe ne ár ñhetsꞌi ár mhöte ar tsi Hmu Hesukristo.
19 Ne gi pöthwu̱ nunar döta mhötenu̱ hinto tsa̱ da zo xiñho hár mfeni, ne xa da ziñꞌahu̱ ár mꞌu̱i Jö.
20 Nsunda Jö togo pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱di da ꞌyo̱tꞌa gatho nöꞌö neꞌö, töta ár nze̱ye̱ nöꞌö tsa̱ da zo ma mfenihu̱ ga a̱fu̱. Gathonu̱ o̱tꞌa ár tsꞌe̱di mpe̱ ha ma mu̱ihu̱.
21 Dá nsundabi ar nijö ꞌbu̱hwi ar tsi Hmu Hesukristo hyaxꞌmu̱ ne hiñhamꞌu̱ da götsꞌi. Dá njapꞌu̱.