4
Di nꞌatꞌwihu̱ ár Hñö Jö
Nuga di owa har fa̱di ngetho di mömba ár mhö ma tsi Hmuhu̱, di a̱ꞌahu̱ gi ꞌbu̱hu̱ ngu di ꞌñepi da mꞌu̱ nuꞌu̱ togo xi tsꞌohni da mbötsi Jö.
Yo gi ñꞌexu̱, ntsꞌa̱ꞌmthohu̱. Pe̱ꞌsu̱ nꞌar hogamu̱i ne ar tsꞌe̱ti, ne gi mhöhu̱ nꞌa ngu nꞌa.
Nuꞌahu̱ gi nꞌase̱hu̱ ngetho nꞌada ár Hñö Jö ꞌbu̱ ha ri mu̱ihu̱. Jange umba ri mu̱ihu̱ gi pe̱ꞌsu̱ nꞌadar mfeni, ne gi ꞌbu̱hu̱ nꞌar hogamꞌu̱i.
Ngetho di nꞌadar ndoꞌyohu̱, nꞌadár Hñö Jö ꞌbu̱ ha ma mu̱ihu̱, jangu xi tsꞌonkagihu̱ nꞌehe ga pe̱ꞌsu̱ nꞌadar ndo̱ꞌmi.
Nꞌadar tsi Hmu di zohu̱, nꞌada ma ñꞌemu̱ihu̱, ne nꞌadar xixthe xta höñhu̱.
Nꞌadar Jö togo ma Dadahu̱ gatho nuꞌu̱ di ꞌbu̱hu̱. Ár tsꞌe̱di hexkagihu̱, ne ꞌrakagihu̱ ár mfa̱tsꞌi di gathohu̱, ne ꞌbu̱ ha ma mu̱ihu̱.
Nꞌa ngu nꞌa bi hwëgagihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo nꞌar hogantꞌuni ngu ár ntꞌe̱niꞌö.
Jange bi thogi ngu mönga ár Tꞌofo Jö habu̱ enö:
Ar tsi Hmu bi ntöte ne bi bo̱xa mhetsꞌi, bi zixa nuꞌu̱ xki döhö,
ne bi hyemba ya ntꞌuni ya jöꞌi.
Te di bo̱nga nöꞌö enö bi bo̱xa mañö mhetsꞌi. Ne da ꞌñenö, nöꞌö mi ꞌbu̱ mhetsꞌi ba kökwa har ximha̱i.
10 Nöꞌö togo ba e har ximha̱i bi mengi bi bo̱xa manꞌagi har ngöxa mhetsꞌi, ne njapꞌu̱ bi hyexta ár nsunda xo̱ge nöꞌö xi thoki.
11 Gese̱ bi ꞌñexꞌö ꞌra ngu yá mpo̱te, maꞌra yá mꞌe̱hni, maꞌra nda mömba ár hoga mhö, maꞌra da mfa̱ꞌyo ha yá nijö, maꞌra da utwa ár mhö Jö.
12 Gathoyu̱ fa̱xte da ñöxa ár ñꞌemu̱i ya ku, ne da me̱pa Jöꞌu̱ nꞌehe. Ne njapꞌu̱ da te ar nijö, gehnu̱ ár ndoꞌyo ar tsi Hmu Hesukristo.
13 Njapꞌu̱ ga jwahu̱ gatho ga pe̱ꞌsu̱ nꞌadar ñꞌemu̱i, ne ga pötwabihu̱ xiñho ár Tꞌu̱ Jö. Ga tso̱ñhu̱ ga ñhogajöꞌihu̱, ne gatho ga ñhe̱hwihu̱ ár mꞌu̱i ar tsi Hmu Hesukristo.
14 Hindi hñöxkagihu̱ ya tꞌu̱lo bötsi hingi pötetho, to gatho tsa̱ da kadi da me̱wi te̱mba yá jamfi. Nuya jöꞌiyu̱ ju̱ ar nhemhñö ne ya tsꞌomfeni japa ya ku da de̱nga nöꞌö hingi ho.
15 Nöꞌö ma ga o̱thu̱, ga te̱ñhu̱ nöꞌö majöni ne ga pe̱ꞌsu̱ ar mhöte. Njapꞌu̱ da ñöxa ma jamfihu̱, ne ga ñhe̱hwihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo togo ár ñöxhmu ar nijö.
16 Nunar nijö hömba ár tsꞌe̱di ar tsi Hmu, ne njapꞌu̱ nꞌa ngu nꞌa ya ku ꞌyo di ma̱xa maꞌra, ngu ar ꞌbe̱fi xi tꞌumbabi. Ne ꞌyo di te, ne da me̱ꞌsa yá tsꞌe̱di te̱nga ar mhöte.
Ar ꞌraꞌyo mꞌu̱i tꞌakagihu̱ ngetho di ꞌbu̱hwihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo
17 Di ꞌbe̱pꞌahu̱ hár thuhu ma tsi Hmuhu̱, gi hye̱hu̱ gi te̱mbathohu̱ yá mꞌu̱i nuꞌu̱ hinxi ñꞌemu̱i, ngetho hinte mañho beñꞌu̱.
18 Xi me yá ñö, hingi ne da hñöñꞌu̱ ar te unga Jö, ngetho hinte pöꞌu̱ ne xi gotꞌa yá mu̱i.
19 Bi ꞌbe̱ yá mfeni, bi ñꞌe̱ntꞌathoꞌu̱ bi ꞌyo̱tꞌa gatho nuꞌu̱ ya tsꞌoki mi neꞌu̱, ne gor johyaꞌu̱ da ꞌyo̱tꞌa nöꞌö xintsꞌotho.
20 Ha nuꞌahu̱ hinxi utꞌahu̱ njapꞌu̱ ar tsi Hmu Hesukristo,
21 nuꞌmu̱ xa majöni xka ꞌyo̱hu̱ nöꞌö xi möñꞌö, ne xka ꞌyo̱xu̱ nöꞌö xa majöni utꞌö.
22 Nöꞌö ar mꞌu̱i ngi pe̱ꞌsu̱ mahamꞌu̱, hye̱hu̱pꞌu̱ nꞌagitho. Ngu nꞌar ze̱ dutu kꞌothu̱ ꞌye̱ñhu̱pꞌu̱, xi zu̱ ar tsꞌoꞌyo, kate o̱tꞌa ar tsꞌoki.
23 Hye̱hu̱ da nꞌaꞌyo ri mu̱ihu̱ ne ri mfenihu̱.
24 Ne ꞌbu̱hu̱ nunar ꞌraꞌyo mꞌu̱i xi tꞌaꞌahu̱, ngu nꞌar ꞌraꞌyo he gi hyehu̱ xi thoki di hñöxa Jö, xa majöni ar hogajöꞌi ne xintꞌaxi.
25 Jange hye̱hupꞌu̱ ar nhemhñö. Möñhu̱ nöꞌö majöni núꞌmu̱ gi ñöwi ri ñꞌowihu̱, ngetho di nꞌadar ndoꞌyohu̱ nꞌa ngu nꞌa.
26 Nuꞌmu̱ da mbo̱ ri kwe̱hu̱, yo ma da hya̱ꞌahu̱ ri mfenihu̱ gi ꞌyo̱thu̱ nꞌar tsꞌoki. Ñhogamu̱ihu̱, yo gi to̱ꞌmhu̱ da tho ar pa.
27 Yo gi hofu̱ da hya̱ꞌahu̱ ar tsꞌondöhi.
28 Nöꞌö togo mar bë, dá hye̱pꞌu̱ ar mfë. Dá hyonga nꞌar hoga ꞌbe̱fi, ne njapꞌu̱ da me̱ꞌsa teme da mfa̱xkwi nöꞌö togo hinte pe̱tsꞌi.
29 Yogar tsꞌonehu̱, hyoñhu̱ hanja gi ñöhu̱ xiñho, ne njapꞌu̱ nuꞌu̱ togo da ꞌyo̱xꞌahu̱ da ma̱tsꞌi ne da numañho.
30 Ne yo gi tso̱thwu̱ ár mu̱i ár Hñö Jö. Xi thusꞌahu̱ ngu nꞌar nkohi, ne xta zo̱nga ar pa da tsꞌiñꞌahu̱, da fötho yá bötsiꞌihu̱ Jö.
31 Hye̱hu̱pꞌu̱ gatho ar ntso̱tmu̱i, ar kwe̱, ar ntꞌu̱tsa, ya mhafi, ya tsꞌate, ne gatho ya tsꞌomfeni.
32 Nöꞌö xiñho gi ꞌyo̱thu̱, ñhogajöꞌihu̱ nꞌa ngu nꞌa, mpe̱ꞌsu̱ ar nhwëki mpuñhu̱ nꞌa ngu nꞌa, ngu ar tsi Dada bi pumgagihu̱ mi unga ár te ar tsi Hmu Hesukristo.