6
Bötsihu̱, ꞌyo̱thu̱ ri menguhu̱ ngetho gi ꞌbu̱hwihu̱ ar tsi Hmu. Gehnu̱ xiñhoꞌö.
ꞌYo̱thu̱ ngu mönga ár mhö Jö habu̱ enö: ꞌÑeꞌsfu̱ ár nsu ri dada ne ri nönö, gehnu̱ ar ꞌbe̱tꞌo ꞌbe̱pate ñötꞌahu̱ ar ñhötꞌi.
Nunar ñhötꞌinu̱ mö gi pe̱ꞌsa nꞌar hogamꞌu̱i ne gi ꞌbu̱kwa nze̱ye̱ ya pa har ximha̱i.
Ha nuꞌahu̱ gar dadahu̱ ne nuꞌahu̱ gar nönöhu̱, yo gi po̱mfu̱ ár kwe̱ ri bötsihu̱. Hñöjwu̱ nöꞌö hingi ho ne uthwu̱ ár ꞌñu ar tsi Hmu.
Nuꞌahu̱ gi mꞌe̱gohu̱, ꞌyo̱thu̱ ri hmuhu̱wa har ximha̱i. ꞌÑeꞌsfu̱ ár nsu, ne tsitꞌa ri mu̱i gi pe̱fu̱, to da ꞌñenö gi pe̱fu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.
Mpe̱hu̱ xiñho, hinge ho̱nse̱ núꞌmu̱ hantꞌahu̱ ri hmuhu̱ gi ne gi kohu̱ xiñho. Ngu yá ꞌbe̱goꞌihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, di tsitꞌa ri mu̱ihu̱ gi ꞌyo̱thu̱ Jö.
Xa gi nese̱hu̱ gi mpe̱hu̱, hinge jangu gi pe̱fu̱ nꞌar jöꞌi, ꞌyo̱thu̱ wande gi pe̱pabihu̱ ar tsi Hmu.
Beñhu̱, nunar tsi Hmu ma da ꞌraꞌahu̱ ar njutꞌi, ngu nöꞌö ar ñho xka ꞌyo̱thu̱ nꞌa ngu nꞌa, wa gi ꞌñehu̱ ri hmuhu̱, wa gar hmuhu̱.
Nuꞌahu̱ gar hmuhu̱, ꞌyo̱tꞌwabihu̱ ar ñho ri ꞌbe̱gohu̱, yo gi pihu̱. Beñhu̱, nuꞌahu̱ nguꞌu̱ bi ꞌbu̱ nꞌa ri Hmuhu̱ mañö mhetsꞌi, ne nöꞌö hingi hwanta ya jöꞌi.
Ga hehu̱ ar he xi ꞌraju̱ Jö ngu nꞌar ndogu
10 Nupya tsi kuhu̱, gi hömfu̱ ár döta tsꞌe̱di ar tsi Hmu, gehnu̱ da ze̱tꞌa ri mu̱ihu̱.
11 Ngu ñhoka nꞌar ndogu di ma har tuhni, njapꞌu̱ nuꞌahu̱ nꞌehe, hyehu̱ ar he xi ꞌraꞌahu̱ Jö, da ma̱xꞌahu̱ gi tse̱thwu̱ yá nhemhñö ar tsꞌondöhi.
12 Ngetho hindi ntunkwihu̱ ma mijöꞌihu̱. Di nto̱xkwihu̱ nuꞌu̱ pe̱ꞌsa yá nsu, ne pe̱ꞌsa yá tsꞌe̱di, ne ya ndö har ꞌbe̱xui nuya payu̱, ne gatho nuya tsꞌondöhi bi nsa̱nga mañö har ndöhi.
13 Jange hyehu̱ xiñho nöꞌö ar he tuhni xi ꞌraꞌahu̱ Jö, ne gi tse̱thu̱ nuya pa gi thohu̱ ya thogi. Ne xki ntötehu̱, yo ma gi ñhe̱hu̱ da hyo̱mꞌahu̱ ha̱i.
14 Jange umba ri mu̱ihu̱ gi tse̱thu̱, ne gi pe̱ꞌsu̱ nöꞌö majöni ngu nꞌar bötꞌi xka ngu̱thu̱ xiñho, ne ar hogajöꞌi ngu nꞌar hebo̱jö ta̱kꞌahu̱.
15 Ngu su yá wa nꞌar ndogu da za̱ da ñꞌo xiñho har tuhni, njapꞌu̱ nuꞌahu̱ nꞌehe, ñhoju̱ habu̱ gatho gi möhu̱ gi mömfu̱ ár mhö Jö unga ar hogamꞌu̱i.
16 Ne gi pe̱ꞌsu̱ ar jamfi, ngu nꞌar ntha̱ki gi ta̱jwu̱ gatho yá nkꞌahni ngu ya tsibi bi e̱mpꞌahu̱ ar tsꞌondöhi.
17 Gi suhu̱ ar mpo̱ho̱, ngu nꞌar fu̱ibo̱jö da da̱kꞌahu̱ ri ñöhu̱. Ne gi hñöhu̱ ár mhö Jö, ngu nꞌar ndo̱jwai ꞌraꞌahu̱ ár Hñö Jö.
18 Ne hyaxꞌmu̱ hinda za̱ꞌahu̱ gi ꞌya̱fu̱ Jö gi hömfu̱ ár tsꞌe̱di ár Hñö. Hingi tsa̱ya̱ gi to̱ꞌmthohu̱ da ma̱xꞌahu̱. Hinge ho̱nse̱ nuꞌahu̱, ꞌya̱fu̱ da ma̱xa gatho nu maꞌra ya gamfi nꞌehe.
19 ꞌYa̱pabihu̱ Jö da ma̱xkagiga nꞌehe. Núꞌmu̱ xka ñö, da tꞌaka tema ga mö. Ne hinga ntsu ga zo ya jöꞌi, ne da zo yá mfeni nunar hoga mhö hinxki fö mamꞌe̱tꞌo.
20 Jange nuga dar mꞌe̱hni di mönga ar hoga mhö, ne xi thutka nuya bo̱jöyu̱. ꞌYa̱fu̱ Jö da ma̱xkagi hinga ntsu ga mönga nunar hoga mhönu̱, ngu xiñho ga ñö.
Ya ngöxanze̱ngwa
21 Di pe̱ñꞌahu̱ ma hmöka ku Tikiko, gehnu̱ da xiꞌahu̱ tema di pe̱fi ne tengu di thokwa. Nu xta zo̱mpꞌu̱, nuhu̱ ngu nꞌár hoga ꞌbe̱go ar tsi Hmu.
22 Jange di pe̱ñꞌaꞌihu̱pꞌu̱ da metꞌahu̱ tengu di ꞌbu̱hewa, ne da hupꞌa ri mu̱ihu̱.
23 Jö ar Dada ne ar tsi Hmu Hesukristo da jöpꞌahu̱ mahye̱gi gatho nu maꞌra ya ku, gi ꞌbu̱hu̱ ter entho, gi mhöhu̱ nꞌa ngu nꞌa, di pe̱wi ar jamfi.
24 Jö da hwëkꞌahu̱ yá ñho, gatho nuꞌahu̱ gi möhu̱ ar tsi Hmu Hesukristo ha nꞌar mhöte hingi thege. Dá njapꞌu̱.