JOÃOVA'EA OMOMBE'U CRISTO'GAREHEVA'EA PE
Primeira Carta de João
1
Joãova'ea omombe'u Jesus Cristo'ga
Jihi ko Joãoramo. Akwatija ji pe me kiro Jesus Cristo'ga mombe'gwovo tapekwaha ti ga javoji. Jesus Cristo'ga okwahavuka Tupana'ga reaporog̃ita okovo. Ga ombopyahu nhandereaporog̃ita no.
Jypya yvya apoa renonde Jesus Cristo'ga tuhẽ po rimba'e. Aerẽ ga rurame yvya koty ore henduvi ganhi'ig̃a ikwehe. Orojeakwara pyvõ ore ga repiagi no. Oropoa pyvõ ore pokogi ga rehe no. Jesus Cristo'ga ojipiuka ua yvya koty ikwehe. A'ero ore ga repiagi. Igwete ore ga mombe'ui pe me. Gaha tuhẽ po rimba'e, oro'e ore pe me. Nhanderuvete'ga pyri ga ruvi hako Tupana'ga pyri. Aerẽ ga jipiukari ore ve ua ikwehe. Oronhimbiepiaga ore imombe'ui pe me. Oronhimienduva ore imombe'ui no tapejogwereko katu ore pavẽi javo. A'ereki ore orojogwereko katu Tupana'ga pavẽi gara'yra'ga pavẽi no Jesus Cristo'ga pavẽi. Nurã ore ikwatijari pe me kiro a'ero tianderoryrory hete ti javo.
Tupana'ga ko kojahuva'ea ja
Orohendu ore Jesus Cristo'ga nhi'ig̃a ikwehe. A'ea ko ore imombe'ui pe me kiro. A'ereki ga e'i: “Tupana'ga pyry hete. Ga ko kojahuva'ea ja,” ei ga. “Ga ko ypytunahivuhua ja rũi a. A'ereki ga ndite'varuhui'i'i,” ei Jesus Cristo'ga ikwehe. Po nhande ei: “Xajogwereko katu nhande Tupana'ga pavẽi.” Po nhande rekote'varuhui nhande erame, a'ero po nhande mbero javo. Naname po nhande ndiakoi a'itituhẽva'ea rupi Tupana'ga nhi'ig̃a rupi. Okote'varuhuve'g̃a pe nhande ei reki: G̃a ko ypytunarupive'g̃a ja. A'ereki g̃a ndokwahavi okote'varuhuavo. Tupana'ga ki a'e te oko katu. Nurã nhande ei ga pe: Ga ko kojahuarupive'ga. Nhanderekokaturame Tupana'ga ja a'ero po nhande jogwerekokatui. Igwete Tupana'ga ihypavi nhanderekote'varuhua jipi Jesus'ga manoro g̃waramo. A'ereki Jesus'ga Tupana'ga ra'yra'ga omano nhande repyga g̃a garekoa heka'vogame.
Po nhande ei: “Nhande ndiakote'varuhui.” Nhande erame a'ea po nhande nhimoandyandyi javo tehe. Ndiakoi nhande a'itituhẽva'ea rupi a'ero. Po nhande imohemi nhanderekote'varuhua imombe'gwovo Tupana'ga pe, a'ero po ga imombori nhanderekote'varuhua nhande hugwi. A'ereki g̃wembi'ea rupi ga oko jipi. O'erame tamombo ti g̃a hugwi javo, a'ero ga imombori tuhẽ. A'ereki ga heaporog̃ita pyry. Ga nhande mboheaporog̃ita pyry no ihyva nhanderekote'varuhua nhande hugwi. 10 Tupana'ga e'i nhande ve: “Peko te'varuhu pa pe.” Po nhande ei: “Ndiakote'varuhuangavi nhande”, a'ero po nhande ei Tupana'ga pe: “Ga ko i'mbeve'ga.” Ndoki ganhi'ig̃a nhandeyvyteri pe a'ero. A'ereki Tupana'ga e'i: “Peko te'varuhu pa pe.”