3
Cristo'ga rura'java
Nhiirũ, akwatija ji ikwahavuka pe me ikwehe tamboheaporog̃ita katu ti g̃a javo. A'ea rehe jitehe ji ikwatijara'javi kiro imondovouka pe me. Takwahavukara'ja ti pe me Tupana'ga nhi'ig̃a mombe'uharava'ea nhi'ig̃a pyryva'ea nhi'ig̃a. G̃wenonde ahe omombe'u mbatera hako. Takwahavukara'ja ti pe me Cristo'ga nhi'ig̃a no. Ga ko nhandepojykaharete'ga nhanembopiro'yhara'ga. Ore gamoirũharamo oromombe'u ganhi'ig̃a pe me ikwehe.
Tapekwaha na'ẽ ti a'ero g̃andurag̃wama – kiroki g̃a e'ie'iteheuhu ndura'javi po ti Cristo'ga javo tehe. Cristo'ga rura'java koty po ti g̃a nduvi javoteheuhu. Okouhu g̃a g̃wemimbotarimova'ea rehe onhimongote'varuhuavo. E'i po ti g̃a nehẽ: “Marã ga ruruhui naerũ? A'ereki Cristo'ga e'i tehe ahe ve hako ajivyra'ja ti javo,” e po ti g̃a nehẽ. “Kirẽ nhaneramonha manoi. Emo kiromo jate ko mbatera Tupana'ga rembiapoagwera jate,” e tehe po ti g̃a nehẽ.
G̃a omoka'nhy pota yvya moatymbavagwera. Ymya Tupana'ga japoi yvaga onhi'ig̃a pyvõ imongovo inog̃a yvya reheve. Yhya hugwi ga yvya mboukwahavi yhya pyvõ inog̃a. A'ea pyvõ jitehe Tupana'ga imoatymbavi yvya ymyahũva'ea imbopapava hako.
Korogweva'ea ki a'e te yvaga yvya reheve Tupana'ga onhi'ig̃a pyvõ jitehe imombytai aerẽ ti tambokai tata pyvõ javo. Omombyta ga a'ea kiro Cristo'ga ti te'i okote'varuhuve'g̃a ndeaporog̃ita pe nehẽ. A'ero po ti ga g̃a mondoi hahyva'ea ruvihava pype nehẽ.
Nhiirũ, kiro ti ji ei pe me tapemoka'nhymi ti. Ojipeji nhandekirame nhande ei um dia. He'yjuhuheteva'ea pe nhande ei mil anos. Tupana'ga ki a'e te e'i: “Ojipejiva'ea ko mil anos javijitehe ji ve.” A'ereki ga nhande atyvi. Ojipe'g̃a e'i: “Manamehũ Cristo'ga rura'javi?” ei g̃a. “Mara'ngu po ti ga ura'java nehẽ? Ndura'javi po ti ga nehẽ,” e'i tehe g̃a. Emo namanamehũi nhandepojykaharete'ga pe. Ga nomoka'nhymi o'eagwera. A'ereki ga e'i ajora'ja ti ji nehẽ javo. Nonhimbaekwahivi ga pe me tohoyme ti g̃a hahyva'ea ruvihava pype javo. “Togwerojijyi pa na'ẽ po ti g̃a gweaporog̃ita opohia okote'varuhua hugwi jihoa renonde,” ei Cristo'ga.
10 Uhu po ti Cristo'ga nehẽ imboha'uve'yma rupi nehẽ. Ehepia re ko iporomive'g̃a nduri nhande pyri ypytunimo. Xaki po nhande imboha'uve'yma. Nanime po g̃a nduri mbatera mima nhande hugwi. Imboha'uve'yma rupi jitehe po ti Cristo'ga rura'javi yvya koty nehẽ. A'ero po ti yvaga ipugi jahyheteavo. Yvagipeva'ea po ti okai pa katu katu tata pyvõ nehẽ kwara, jahya, jaytata'ia nehẽ no. Yvya na jitehe ikaipavi nehẽ yvyareheva'ea rehereheve.
11-12 Ipapavag̃wama g̃waramo nahã po pe ndekoi kiro hamo. Peko katu hete po pe Tupana'ga remimbotarimova'ea rehe pejikovo hamo Cristo'ga rura mboha'uheteavo hamo. Tupana'ga ga mbuhurame po ti yvaga japy'ui okaikatukatuavo. Yvagipeva'ea po ti oma'ema'emba tata pyvõ nehẽ. 13 Emo nhande timboha'u yvagapyahua yvyapyahua reheve. A'ereki Tupana'ga e'i hako a'ea po ti ji japoi nehẽ javo. Pevo po ti g̃a ndekopavi Tupana'ga remimbotarimova'ea rehe avuirama nehẽ.
14 Nhiirũ, pe nanongara mboha'uva g̃waramo pejirokwa ti pejikokatua rehe. Cristo'ga ti tokwaha pendeaporog̃itapyryva nehẽ. Tu katu ti pepy'a ga rurame nehẽ no.
15 Pejapyaka ti Cristo'ga nhimbaekwahive'yma rehe. A'ereki ga maname u tojiko pa na'ẽ ti g̃a ji rehe javo. A'ea jitehe ko Paulo'ga okwatijaruka imondovouka pe me no nhaneirũ'ga nhaneremimbotarimohete'ga. A'ereki Tupana'ga okwahavuka hete mbatera ga pe. 16 Nahã Paulo'ga imombe'ui jipi nanongara jitehe imombe'gwovo ikwatijarukarame. Jararamo Paulo'ga remimombe'ua onhimi nhande ve. Igwete ojipe'g̃a – kiroki g̃a ndojikokatui Cristo'ga rehe ikwahave'yma – Paulo'ga remimombe'ua atyvi g̃a imombe'ui. Na jitehe g̃a imombe'ui jara Tupana'ga rembikwatijarukaraatyviva'ea. A'ero po ti g̃a nhimondoukari hahyva'ea ruvihava pype nehẽ.
17 Nhiirũ, penhinonde pe pekwaha a'ea. Penhimboko'i ti a'ero. Tapenhimoandyandyjukari ti okote'varuhuve'g̃a pe – kiroki g̃a omombe'u Tupana'ga nhi'ig̃a atyvi. Po ti pe imbopogwei g̃anhi'ig̃a, a'ero po ti pe ndapejikokatuhetei Cristo'ga rehe nehẽ.
18 Igwaigwavete ti peko Jesus Cristo'ga remimombyryva rupi. Igwaigwavete ti pekwaha ga pejikoty'a ga pavẽi nhandepojykaharete'ga pavẽi. Ga ko nhanembopiro'yhara'ga. Timbohete ga kiro. Nane'ymi ti timbohete ga avuirama nehẽ. Na tuhẽ. Amém.