9
1-2 Nu ka Te Pabe'e Jesus poonne, e tuusoobedya-wikoo. Oosoo e pooha-makapu. Nu ooweoo ka Te Naa yadooawabe manepu. Nu yow Te Naa yadooawabena nu nanesootuhi mu neyugwepu. Mu nananesootuhidu e sopedakwatoo, tooe susumudu numu gi nuka sopedakwatoo sapa.
Nu ka mu numu nuka nesootze'ma mee mu netamma, “Oosoo gi hownne'yoo mu sakwa ka e makana, nu ka Te Pabe'e-witu mu tuukwena. Oosoo gi hownne'yoo nu ka umu Te Naa yadooawabe-nagetu-wa'nesoo manena. Umu ka ena momona nanesootuhipe numu tunedyooe, tu nodukwa bina onosoo namaka. Umu Te Pabe'e wanga'amu puu ooonne'yoo, Peter punno'o. Oosoo gi toge tabu'a numme ka Barnabas-no suu'mu, ka Te Naa yadooawabe-nagatu, nummesoo namabetseana.” Gi puu hanotu soyuzu puusoo tumanakana ka soyuzu-wi'yoo-wa'ne'yoo. Oosoo puu gi hownne'yoo soo numu ka wuyupooe wuta'nese, ka puusoo oo-matu tukana, oosoo ogowsoo tuuta'nena. Oosoo tuwazoo gi hownne'yoo soo bakeada'a ka kootsoo tookoo tukana, ka pummesoo mabetseapu. Nu gi mu numu sukwe unnena mu tuukwe'e. Soo Te Naa yadooawabe, Moses mee naneadu, o'nosoo tubotugupu ka Te Naa unnena,
“Gi ka mu pookoo mumme yasa tummatzidu oo-matu, matumooepana.”
Soo Te Naa gi mu pookoo suu'mu tummatzina meeoo. 10 Oosoo meeoo unakwe ka tamme tummatzina tuwazoo. Soo numu puu ka oo masuase, ka pumme tu yasa tummatzise sakwa oo-matu natumanagaku. 11 Numme mooasoo mu tummatza'e, ka Te Naa unnepu mu tuukwe. Ooonne'yoona mu sakwa ne tummatzi.
12 Susumudu ka Te Naa yadooawabe-nagatu mu natummatzi tuungu. Numme meeoo mu netamma-wa'ne tabu'a mu sakwa ne tummatzi. Pana numme gi oo manakwe. Numme meeoo sokwama, numme ka mu natummatzi tuunguna, mu sumuna gi tunaka'oedyuku manekwu, “Oosoo gi hownne'yoo numme ka nummesoo namabetseana o'no mu tunaka'oedyukukwu,” mee numme sokwamana. 13 Mu oo sopedakwatoo, soo pooha-ga'yoo, nupoodu, puu natumunagakute, ka numu mahanena. 14 Soo Te Pabe'e Jesus meeoo ne netamma, oosoo gi hownne'yoo numme sakwa ka natumunagakuna, ka nanesootuhipe numu tunedyooena.
15 Nu sakwa sukwe tzuaya'e, gi mu natummatzi tuungu ka Te Pabe'e-witu numu tunedyooena. 16 Tooe nu ka Te Naa-witu wahapana, nu besa'yoo mee nu gi unne-wa'ne'yoo. Nu 'yoo manakwe ka e pooha tuusoobedya-toohakwi, ka Te Naa nuka meeoo netamma. 17 Susumudu numu ka pumme tu tumanagakuna suu'mu soogwa'e, pana nu gi umu-wa'ne'yoo, nu ka Te Pabe'e-witu numu sukwe tuukwe. 18 Nu besa soonamme, ka besa na'unedu mu numu tuukwena, gi nu mu tunekwa'e tooe oo mane-wa'ne'yoopana.
19 Tooe nu nuusoo manegapana, nu no'oko numu ka besa'hoo nanesootuhipe tummatza'e, o'no umu oo nakasopedakwadoona, ka Te Pabe'e naka'oedyukudooa. 20 Nu ka mu Jew numu nanesootuhipe tunedyooena mu Jew numu-wa'nesoo manakwe, o'no umu Te Pabe'e-wi tunakasopedakwadoodooa. Tooe nu oo sopedakwatoopana ka mu Jew numu putoogoo tumayohona gi numu magwetzoi sapa.
21 Nu nanesootuhipe ka mu gi Jew numu tunedyooedu, ka mu Jew numu tumayohona gi nagedu. Nu umu-wa'nesoo manakwe ka Te Pabe'e-toogoo a nananesootuhi tabuana mu tunedyooekwuse. Gi nu ka Te Naa-matoo tu nananesootuhina ma'wu. 22 Nu ka umu gisoo unu tunaka'oedyukudu-baa'yoona ka hemma mu nuutumoo'e, nu punno'o umusoo nuutumoo'e, o'no yise umu gi tuma'emukwa. Nu no'obatu numu-kwa'nesoo mesoo manakwe, o'no yise umu punno'o ka Te Pabe'e-wi tunaka'oedyuku manese, namagwetzoikwu. 23 O'no yise ewa'yoo numu oo nakasopedakwadookwu, ka Te Pabe'e-witu, oosoo yise nuka magwetzoikwu tuwazoo.
24 Mu oo sopedakwadoo, tooe ewa'yoo numu tanomane nabetugu pana sumu'yoosoo oo makwuyakwe. Oo sakwa tamme ka Te Naa besa po tubetse nagena, o'no soo Te Naa te sootuhikwu. 25 Tooe haga tooe ka numu-no tu'ateakwuse ka tu tookoo mooe mabetse'a. Umu ka makwuse natumanakakute. Pana soo mu natumanakakuna gi wuna'metoo meadape. Pana soo Te Naa tamme sootuhipu tubetse besa'yoo. Oosoo ooosapa wuna'metoo meadabekwu gi moobekwa-ga'yoo. 26 Ooonne'yoona nu kaaheno ka Te Naa besa po nageno'o. Nu gi oo ma'wudu. 27 Nu ka e tookoo nuga nakabetseana mayugweno'o, o'no nu gi oo ma'wukase ka nanesootuhipe e natumanakakuna watzekute, nu ewow numu ka nanesootuhi tunedyoo'e umu yise tunaka'oedyukute mane.