Soo Paul ka Mu Ephesus-witu-matoo Tubona
1
Ka Paul-makoo mumme Te Pabe'e Jesus-wi tunaka'oedyukudu-matoo nabopu. Soo Te Pabe'e nuka netutzea ka besa tu unnepu mu numu e tuukwe tuunguna, ka Te Naa pumme meeoo netamma. Nu ka Te Naa noko Te Pabe'e-matoo mu nanesootuhikute umuoo mu sootuhina mu magwetzoikwu. Soo Te Naa tubetse besa'yoo. Tamme ka Te Pabe'e-tuna oosoo no'oko hemma bebesow-ma te sootuha'e. 4-9 O'nosoo gisoo ka Te Naa ka teepu matabue oosoo te netutzease, mee tamme-witu netamma, “E Besaa Tooa'a saa'a Mu Pabe'e Jesus manedooa. Oosoo numu-koobatoo nabatsakwu. Nu saa'a gi mu tuma'emukwa-kwi mu neyugwedooa, soo E Tooa'a unu e soobedyana mu-koobatoo nabatsadooa. Nu saa'a yise mu tuma'emukwana soomu'wadooa. Nu mumme e dooamu e mayugwekwuna besa soobedya. Nu tubetse unu mu soobedyana besa mu sootuhikwu. Nu o'nosoo e tusoohanena gi mu numu tuukwe, pana meno'o nu ooka mu nakasopedakwadookwuna petzape, nu nobatu-ma mu sootuhikwu ka Nuga Besaa Tooa mu 'oedyukute. Umu saa'a ka nu'matoo e nanesootuhina mee unnedooa, ‘Tubetse besa'yoo soo Te Naa tusooyugwena, soo Te Naa besa te sootuhikwu.’ ” 10 Soo Te Naa meeoo mooasoo tusoohanepa, ka teepu atasoo manikwuna oe manepetuse, oosoo no'oko hemma nanano tuunoyugwe mayugwekwu yaa ka teepu-kooba manipetuse noko ka teepu pa'anakwatu tuwazoo soo Te Pabe'e yise no'oko hemma nemadabuepunnedooa. 11 No'yoona soo Te Naa tusooyugwena ooosapa kaaheno manekena. Mooasoo soo Te Naa tunetutzeapu no'obatusoo numu tu dooamu tu mayugwegena ka Te Pabe'e mu naka'oedyukute. 12 Soo Te Naa meeoo tusooyugwe, “Nu e dooamu mu mayugwekwu. O'no yise no'yoona numu e tubetse besa'yoona sopedakwadookwu.” Mooe'ugasoo numme ka Te Pabe'e naka'oedyukute. 13 Mu saa'a ka ne tubetse unnepu nakase o'no, yise mu Te Pabe'e naka'oedyukukwu soo Te Naa mu magwetzoikwutu o. Oosoo yise tu Besa Pooha-ma mu sootuhi, oo-ma mu kopokwu pummetusoo mu mayugwekwu tu unne-kwa'nesoo. 14 Soo Te Naa ka tu Besa Pooha-ma te sootuhikwu, te tzapoonnekuna oosoo saa'a besa te magwetzoidooa yise tu besa dooamu te mayugwedooa. O'no yise no'yoona numu, ka Te Naa tubetse besa'yoona sopedakwadookwu.
15 Nu meeoo tuwazoo unakwe soo Te Naa tookwa tubetse besa'yoo nu nanabesa mu-kwitu nakapunne mu ka Te Pabe'e naka'oedyukuna, no'oko mu tunaka'oedyukudu soobedya. 16-17 Nu yise ooosapa ka Te Naa-matoo mu nanesootuhikute, mee'e nu unneyakwe, “U, Ne Naa ka Ne Pabe'e Jesus tubetse Naa. U tubetse naduyadu. U ka mu numu otuoo besa sootuhiyakwe. Mu yise besa nasootuhiyakwe. O'no umu besa u-kwitu nakasopedakwadookwu. 18 Umu u soo'oedyukukwu besa oo nakasopedakwadookwu, u, Ne Naa, numme netuseapu yise saa'a numme besa tunaka'oedyukudu sootuhidooa, numme u tuukwe-kwa'nesoo. 19 Umu oo sopedakwadookwu u, Ne Naa, unu pooha-gana ne magwetzoikwu, numme ka u naka'oedyukuna. 20 U, Ne Naa, ka u pooha-ma Ne Pabe'e mayoda ka oo nabatsa-kwikoo. U, Ne Naa, nabaatoo oo bise, nawa'nesoo oo matabue.” 21 Meno'o manakwana soo Te Naa no'obatusoo poohabe mu numu-no ka Te Pabe'e-toohakwi manepunne mayugwe. 22 Te Pabe'e yise ka no'okosoo poohabe putooha ka Te Naa neyugwese oosoo yise ka mu tunaka'oedyukudu moohekwu. 23 Soo Te Naa ka mu tunaka'oedyukudu-no nawa'nesoo manepunne. Soo Te Pabe'e no'oko hemma nanemamakwuna nanemadabuena oo-toogoo te moohe.