2
Ka o'nosoo umu gi Te Naa sopedakwadoo mu ka ooosapa tuma'emukwana. Umu ka mu suda manedu numu-wa'ne'yoo yaa teepu-koobatu ooosapa gi togekoo, ka sutakoo nakabetsea. Tamme ka sutakoo podo mea ka sutakoo tookwa nakabetseana, tamme ka sutakoo besa sooyugwena. No'yoona tamme uga nanakwa'ne'yoosoo, suta te tumatuguna yise tamme-matoosoo namakodyukukwu. 4-5 Tooe tamme uga gi ka Te Naa napua'apana tamme ka ooosapa tuma'emukwana, soo Te Naa unu te soobedya. Oosoo unu tutuha te soobedyana, te sootuhi. Tooe gi ooka te mapu'apunne sapa soo Te Naa ka Te Pabe'e-koobatoo te magwetzoa'e. Soo Te Naa ka Te Pabe'e ya'ese oo mayodase oo-no soo Te Naa saa'a nabatoo te bikwu, o'no tamme tunaka'oedyukudu tuise, te mayodadooa, yise Te Naa-baatoo te bikakwu tamme yise oo-no hemma nemadunagakwu. Ooosapa yise Te Pabe'e besa te sootuhinokwu ka putoohakwi te manese soo Te Naa tu tubetse besa'yoona te tzapoonnekukwu. Tooe tamme gi ka tamme oo tunetammakuna no'oko mayohopana soo Te Naa te sootuhikwu. Oosoo te magwetzoikwu ka te tunaka'oedyukute. No'yoona tamme gi mee'e nana'unne-wa'ne'yoo, “Numme nummesoo namagwetzoa'e ka besa tumatuguna.” Soo Te Naa puusoo tamme sootuhikwu. 10 O'no oosoo gi te pudu manumudoose ka Te Pabe'e-tooha te mayugwe. Ka Te Naa tamme tunemadabuekupu ka besow podo tamme ka Te Pabe'e-no meano'okwu.
11-12 Mu gi Jew numu-nagatu-matu sakwa oo soomayu ka o'nosoo mu hownne'yoona. Mu Jew numu uga ooosapa mee mu-kwitu wahayakwe, “Umu gi Jew numu, gi. Numme Jew numu suu'mu nanetutzeapu,” mee'e umu. Ka gisoo Te Pabe'e yaa teepu-kooba petu, mu uga wakwawa'a. Soo Te Naa gisoo meeoo mumme netamma, “Nu mu sootuhikwu,” mee. Mu uga Te Naa gi sopedakwatoo, gi hownnekoo mu bi-wa'ne'yoo ka gi pumme mu sopedakwadoo. Mu uga gi Te Pabe'e-tu, soo Te Naa yise mu sukwe tsasoopedya. 13 Mu uga Te Naa-kwinga'a pana soo Te Pabe'e mu-koobatoo nabatsase, meno'o yise mu Te Naa doodooamu manepetu. 14-15 Numme ka mu gi Jew numu nabo'o'a, ka numme Jew tumayoho-too meana. Pana soo Te Pabe'e ka ne moo'a tumayohopu kadoo ne mayugweku. Oosoo ne nananenaboana kadoo mayugwekese, no'obatusoo numu sumusoo mayugweke, Jew numu yise mu gi Jew tuwazoo. Ka Te Pabe'e no'o-koosoo hekoobaatoo nabatsase. Meno'o yise tamme gi nanakwohonena, tamme nanapua'akwu. 16 Ka Te Pabe'e tamme-koobatoo nabatsase oosoo yise Te Naa pupua'amu te mayugwe, 17 Soo Te Pabe'e ka petuse no'oko te tuukwe soo Te Naa no'oko tu pupua'amu te mayugwe. 18 Ka Te Pabe'e nabatsase, o'no yise no'obatusoo numu ka tu Besa Pooha-ma sootuhi yise tamme no'yoona Te Naa-matoo nanesootuhikwu. 19 Mu meno'o gi Jew numu gi wakwawa'a manese, mu numme-wa'ne'yoosoo Te Naa doodooamu tamme no'yoona nanano ka Te Naa-baa natzepotugu.
20-22 Meno'o tamme tunaka'oedyukudu tupe-wa'ne'yoo, ka Te Naa tubetse nanesootuhi nobe pumatoo namadabue-kwa'ne'yoo. Soo Te Pabe'e puu ka nobe-matu besa'yoo. Umu Te Pabe'e yadooawabe ka nobe pukooba katu-kwa'ne'yoo yise mu punno'o ka nobe-matuoosoo namadabuepunnedusoo. Oosoo no'oko nana-ma te totsagedukwu, sumuoosoo nanesootuhi nobe te mayugwekwu. Soo Te Naa tamme-naga nobe-ga'yoo ka tu Besa Pooha-ma te sootuhise.