3
Nu, Paul, nakwutuma ka Te Pabe'e Jesus-koobatoo, nu ka mumme gi Jew numu nanesootuhibu tuneyooena. Mu mooasoo e sopedakwatoo soo Te Naa e sootuhipu, ka Te Naa pudu tunetammapu mu-toogoo besa'hoo mumme e tunedyooe tuunguna. 3-5 O'nosoo esoo na'unnepu gi haga oo nakadu ka gi numu natuukwe. Meno'o soo Te Naa Besa Pooha umu oo yadooawabe tuukwe ka pudu na'unnepu. u tuwazoo oo pooha nosepu ekow na'unnepu Te Pabe'e-witu. Meno'o yise mu oo nakasopedakwadookwu ka Te Pabe'e-witu, mu ka mu-matoo e tubona mesoo neana. Nu oo bo'o ka Te Naa nuka netamma-kwa'nesoo. Meno'o soo Te Naa no'obatusoo Te Pabe'e naka'oedyukudu besa matugu namekoosoo mu Jew numu, mu gi Jew numu tuwazoo.
Oosoo te sootuha'e, tu dooamu te mayugwese no'oko sumu-kwa'nesoo te matabuedooa tamme ka Te Pabe'e-toohakwi'yoona. 7-9 Soo Te Naa e sootuhipu tooe gi e maawa'nekoo sapa no'oko tu doodooamu-nagatu. Oosoo e pooha-maka ka besa tu unnepu mumme gi Jew numu e tunedyooe tuunguna. Nu no'oko numu ooka nakasopedakwadoo mayugwekena soo Te Pabe'e yise mu sootuha'e. Soo tamme oo sootuhina no'oko tooe hemma tooe numu tusooyugwena ooonakwa besa'yoo. Nu ka besa na'unnedu ka Te Pabe'e gi mobekwakwukoo gwetzoibu mu tuukwe. 10-11 Soo te matabuepu no'oko numu e tuukwe tuungu. Te Manumudoopu uga mu numu gi oogow tuukwepu pana meno'o oosoo te tuukwe. Nagutza mooe ugasoo hemma-kobenasoo soo Te Naa mooasoo meeoo tusooyugwepu oosoo ka mu toha kakasa-gakoo meno'o tzapoonnekukwu ka unu besa tamme-too tu tusooyugwena soo Te Pabe'e no'okosoo sumusoo te mayugwekwu. Tamme mu tzapoonnekute soo Te Pabe'e Jesus ka Te Naa unnepu togesapa mayugweke, tamme ooka naka'oedyukudu-nagatu. 12 Meno'o tamme ka Te Naa mesoo nanetzakwiya'ena gi hemma-ma nasoosui ka Te Pabe'e-ma nasoonatzina. 13 Tooe nu mu-koobatoo nakwutumase sapa mu sakwa gi nasootookepana. O'no mu mesoo natummatzikwu.
14 Ooonne'yoona nu yaa nanesootuha'e ka Te Naa-matoo mee unnena. 15 “U No'obatusoo Numu Naa ka yaa teepu-koobatu nokosoo ebe tamme-koobakwitu tooe. 16 U sakwa ne pewu-kwitu sootuhi U Besa Pooha-ma. 17 U Ne Pabe'e ooosapa numme-koobatu, umu sakwa ookow naka'oedyuku. O'no yise umu ooosapa nana'unusoo nanasoobedyakwu. 18 Numme yise no'oko mu tunaka'oedyukudu-no oo nakasopedakwadookwu ka no'oko numme unu besa u soobedya. 19 U tubetse unu ne soobedya. Numme gi hownnekoo oo nakasopedakwadoo petu ka numme besa u soobedyana. U tubetse unu besa'yoo. U sakwa besa ne mayugweke nawa'nesoo.
20 U tubetse unu besa'yoo. U, Ne Naa, u Besa Pooha-ma besa ne tuyugwekute ka ne nanesootuhi, tooetoo ne tusooyugwena ooonakwa besasoo. 21 No'yoona numme u naka'oedyukudu oo sopedakwadoo u tubetse besa'yoo. Ooosapa yise no'yoona numme Ne Pabe'e-toohakwidu nanesootuhidu mee unnekwu, ‘Soo Te Naa unu besa'yoo,’ oosoo ka Tu Pooha-ma besa ne mayugwena.”