Soo James ka Mu Jew Numu-matoo Tubo
1
Nu yow James eka tubope mu tunaka'oedykudu-matoo noko mu Jew numu-nagatu tooe hanotu tooe tubo. Nu James ka Te Naa noko Te Pabe'e Jesus-wi tunakabetseadu tubona.
E nanesootuhi nanumu, tamme ka no'obatusoo he-kwi suda manepunnena, tamme gi sakwa suda oo sokwamakupana. Tamme ka gi ka sutakoo nakabetseanona unu natzoo'e, ka Te Pabe'e-ma nasootamana, o'no oosoo natzooe te mayugwekwu ka te tubetse tunaka'oedyuku-kwi. O'no yise tamme ooosapa ka Te Naa besa podo meadabekwu. Tamme ka ooosapa Te Naa podo meadabena, tamme ka saa'a oo moobegwana petugase, onona tamme besow nasootuhibu nasootuhikwu.
Tamme ka gi sooname tumapua'ana, tamme sakwa nanesootuhi Te Naa-matoo, oosoo sakwa ka tu besa yadooape-matoo besa te sokwamatuguse te sootuhi, oosoo besa sooname ka no'oko te sootuhina. Soo Te Naa gi numu netsagwikudu ka pumme nanesootuhina hemma pumme tu nanetsakwiya'e. Ka nanesootuhina, tamme sakwa tubetse unu ka Te Naa-wi tunaka'oedyuku. Tamme sakwa gi wahaba tusooyugwepana. Tamme ka gi tubetse tunaka'oedyukuna, tamme waha-tamme tusooyugwe, hukwapu-wa'nekoo sooname-ga'yoo. Soo hukwapu puu waha-tamme hukwadu. O'no yise soo Te Naa gi te sootuhi-wa'ne'yoo. Tamme ka wahaba tusooyugwena gi hemma mamakwu-wa'ne'yoo.
Ka mu numu tamme tutuha manedu gi paba nenaka sapa, o'no tamme sakwa besa sokwama soo Te Naa puu paba te sooyugwe. 10-11 Mu ewow hee-ga'yoo numu sakwa oo nakasoopedakwadoo, umu pudusoo yabesoo gadoo manegakwu ka hemma tonegeabu-wa'nesoo oosoo puu yabesoo tonesaweyakwe. Ka taba udutupunne soo wahabu puu pasayakwe yise soo hemma tonegeana puu saweyakwe yise gi besa tabuayakwe. Soo ewow hee-ga'yoo numu sakwa gi ka hemma tu heega-ma nasoonatzipana ka Te Naa-ma nasoonatzina o'no suu'mu umu besa sokwamakwu.
12 Tamme ka tooe how tooe maneyipana ka Te Naa besa podo meadabena, tamme besa sokwamakwu ka Te Naa tamme sootuha'e ka unu pumme te soobedya. 13 Tamme sakwa ka suda tusooyugwena gi, “Ka Te Naa oe neyugwepana,” mee. Oosoo Te Naa gi suda manedu. 14 Oosoo tammesoo suda tusooyukwena suda te wuyukwe. 15 Tamme ka ooosapa suda tusooyugwena, pudusoo tamme gi besa manegeakwu. Tamme ka ooosapa suda manetabena oosoo Suta'yoo te goekwu. 16 Gi ka Suta-ma nanemooagapana.
17 Soo Te Naa ka besow suu'mu te sootuha'e. Soo Te Naa ka taba noko ka paatoozooba besa matabuepuna, umu ooosapa ooonne'yoo. Soo Te Naa ooosapa besa'yoo. Soo Te Naa ooonne'yoo sapa, gi atasoo naneyukwe-wa'ne'yoo. 18 Soo Te Naa oetu soohanese tu doodooamu te mayugwe ka togekoo tu yadooapu-wa'nesoo tamme yise o besa doodooamu mane.
19 E nanesootuhi nanumu, no'yoona sakwa tamme besa oo nakapunne, gi sakwa tamme ooosapa apegeagonopana. Tamme sakwa gi etzaga nidyanapana. 20 Tamme nidyanana gi besa manakwe, gi ka Te Naa tamme sooyukwe-wa'ne. 21 Tamme sakwa besa-tamme meadabe. Tamme sakwa ka suda te manena ma'wu. Tamme sakwa ka Te Naa unena nakapunnena oo nakabetsea tamme tu tuukwepu. Ookow unena te magwetzoikwu.
22 Tamme sakwa gi tammesoo nanemooagapana. Tamme sakwa gi Te Naa unnepu sukwe nakapunnepana, tamme sakwa oo mayohotooe. 23 Tamme ka Te Naa unena nakase, yabesoo oo soomu'wase, 24 tammesoo nabonne'e-wikoo nabonnese, ka meahoose te tabuana soomu'wahookadu-wa'ne manepunne. 25 Soo Te Naa te sootuhikwu tamme ka besa oo unnepu nakabetseana gi oo soomu'wapana oo tumayohokuna, soo suta'yoo gi te matzooekute. Tamme gi oo soomu'wa-wa'ne'yoo.
26 Tamme ka meeoo unena, “Nu ka Te Naa-matoo ooosapa nanesootuhidu pana tamme ka ooosapa sutakoo unegana tamme tammesoo nanemoo'aka soo Te Naa gi te sootuhi-kwa'ne'yoo. 27 Umu Te Naa-matoo nanesootuhidu puu yooonne'yoo: Umu puu mu gi koomamu-gakoo pepeawabe tumatza'e, ka gi naanapua'amu-gakoo tooe hownnekoo tooe suta-kwi mu manepunne tuwazoo. O'no saa'a umu gi ka sutakoo po nagekwu.