2
Tamme sakwa no'oko tooe hownnekoo tooe numu nanesootuhiku soo Te Naa sakwa mu sootuhi, tamme yise Te Naa oowetoo netubetse'a. No'obatusoo mu numu moohedu tamme sakwa nanesootuhiku tuwazoo. O'no yise umu gi te wohonena tamme ka besa podo gi namatzamana mesoo meadabekwu. Tamme ka mu numu moohedu nanesootuhikuna, o'no yise Te Naa ookow besa'yookute. Mu numu sakwa no'yoona ka Te Naa-witu besa nakasopedakwatoo, Te Naa no'oko numu soomagwetzoa'e. 5-6 Soo Te Naa suu'mu pumatoo te nanesootuhina. Soo Te Pabe'e Jesus tubetse numu mane. Tamme-kooba nabatsase te magwetzoi. Soo Te Pabe'e te naamookwi manepunne. O'no soo Te Pabe'e suu'mu ka tamme Te Naa noko nanapua'amu mayugwedooa. Soo Te Naa meeoo mu numu tuukwe. Soo Te Naa nuka yise netutzeapu mu gi Jew numu tunesootabue mee unnena. Mu naana tooe hanotu tooe sakwa Te Naa-matoo nanesootuhi. Umu sakwa gi sutapana, gi nanahapana ka nanesootuhina. Ka suda tu manena nematzagase o'no besa ka Te Naa-matoo nanesootuhina.
Mu momoko'ne sakwa punno'o besa tunaka'oedyukuna besa nanesootuhi-no. Umu sakwa gi tu nagwe a tubua-ma mu numu nasootza'mekupana, gi how tuwazoo tu tzopuhu-ma namadabue-ma nasootza'mepana gi ka besa tatabuadu-ma namasooapana tuwazoo. 10 Mu momoko'ne sakwa besa mu tumatugukugena, o'no mu numu mu posopedakwadoona, umu tookwa tubetse tunaka'oedyukudu mee mu sooyugwe. 11 No'yoona mu momoko'ne sakwa oo nakapunne ka pummetu tunedyoo'e. Gi pummesoo tusooyugwena wahapana. 12 Gi sakwa mu momoko'ne ka mu naana puu tunemadabueku, tuwazoo gi mu naana tunedyooe. Umuoo momoko'ne sakwa gi unnepana. 13 Soo nana, Adam mee naneadu mooe namanumudoopu, o'no yise soo mogo'ne Eve mee naneadu oobenakwatu namadabue. 14 Soo Adam gi nanemooagapu pana soo Eve yise nanemooagase suda mooe tumatugupu. 15 Ka 'yoo manena mu momoko'ne namagwetzoi umu yise ka oe tunaka'oedyukuna ka tooa'adoona gi no'osoo nummabodona besa oo-toogoo tsebooenokwu yise ka Te Naa besa podo meadabenokwu.