Es 14. Gabiddel.
Di Aposhtla In Iconium
Nau in Iconium sinn da Paulus un da Barnabas awl zvay in di Yudda iahra gmay-haus ganga, un henn so gebreddicht es feel leit glawvich vadda sinn, funn di Yudda un aw funn di Greeyishi.
Avvah di Yudda es nett geglawbt henn, henn di Heida ufkshtatt un gmacht es si shlechti kfeelah katt henn geyyich di breedah.
Da Paulus un da Barnabas voahra en langi zeit datt geblivva un henn grawt raus, eahnshtlich kshvetzt deich da Hah. Si henn zeiknis gevva funn sei gnawdi, un zaycha un vundahra sinn gedu vadda deich iahra hend.
Avvah di leit in di shtatt henn sich fadayld. Samm voahra uf di Yudda iahra seit un samm uf di aposhtla iahra seit.
Di Heida un di Yudda, mitt iahra ivvah-saynah, henn uf aymol ausgmacht fa di aposhtla veesht yoosa un shtaynicha.
Si henn dess auskfunna un sinn shnell difunn ganga. Si sinn an di shtett funn Lystra un Derbe ganga, in di gaygend funn Lycaonia.
Un datt henn si's Effangaylium gebreddicht.
Di Aposhtla In Lystra Un In Derbe
Es hott en mann an Lystra kokt es kenn graft in sei fees katt hott. Eah voah sei gans layves-lang en gribbel un hott nett lawfa kenna.
Deah mann hott da Paulus keaht shvetza. Da Paulus hott een ohgegukt un hott fanumma es eah glawva hott fa kayld sei.
10 Da Paulus hott ksawt mitt en laudi shtimm, “Shtay uf dei fees.” Un eah is uf getshumbt un is gloffa.
11 Vo di leit ksenna henn vass da Paulus gedu hott, henn si laut kshvetzt in di shprohch funn Lycaonia, un henn ksawt, “Di gettah sinn do runnah kumma zu uns, un gukka vi mennah.”
12 Un si henn da Barnabas Jupiter kaysa, un henn da Paulus Mercurius kaysa, mitt demm es eah als es shvetzes gedu hott.
13 Da preeshtah funn Jupiter, autseit di shtatt is an's doah funn di shtatt kumma mitt oxa un blumma es zammah kflochta voahra uf rings. Eah un di leit henn vella en opfah macha.
14 Vo di aposhtla, da Barnabas un da Paulus, dess auskfunna henn, henn si iahra glaydah farissa, un sinn unnich di leit rumm kshprunga, henn gegrisha
15 un henn ksawt, “Mennah, favass doond diah dess? Miah sinn aw yusht mensha es naduaht sinn vi diah. Miah breddicha's Effangaylium so es diah vekk drayya sellet funn dee falshi sacha zumm levendicha Gott. Deah hott da Himmel, di eaht, un da say gmacht, un awl di sacha es datt drinn sinn.
16 Eah hott in di fagangana zeida di Heida glost iahra ayknah vayk gay.
17 Doch hott eah en zeiknis glost funn sich selvaht. Eah hott goodi sacha gedu un hott uns reyya gevva fumm Himmel un frucht in iahra zeit. Eah hott uns feel ess-sach gevva un unsah hatza fraylich gmacht.”
18 Un even bei dess sawwa henn si yusht shiah di leit nett kalda funn en opfah du zu eena.
19 No sinn samm Yudda funn Antioch un Iconium datt anna kumma. Si henn di leit fashvetzt es si da Paulus kshtaynicht henn. No henn si een aus di shtatt raus kshlayft un henn gmaynd eah veah doht.
20 Avvah vo di yingah ausa rumm kshtanna henn is da Paulus ufkshtanna un is nei in di shtatt ganga. Da neksht dawk is eah un da Barnabas funn datt noch Derbe ganga.
Zrikk Zu Antioch In Syria
21 Si henn's Effangaylium gebreddicht in selli shtatt un feel leit sinn glawvich vadda. No sinn si viddah zrikk an Lystra, Iconium, un Antioch funn Pisidia ganga.
22 Si henn di yingah fagrefticht in iahra sayla un henn si famohnd fa ohhalda im glawva. Si henn eena ksawt, deich feel dreebsawl missa miah in's Reich-Gottes kumma.
23 Si henn eldishti gmacht in awl di gmayna, un henn kfasht un gebayda. No henn si di gmay ivvah-gevva zumm Hah, deah vo si droh geglawbt henn.
24 Vo si deich's land funn Pisidia kumma sinn, sinn si an's land funn Pamphylia kumma.
25 Vo si's Vatt gebreddicht katt henn in di shtatt funn Perga sinn si nunnah ganga an di shtatt funn Attalia.
26 Datt sinn si in en shiff ganga un sinn zu Antioch ganga. Dess is vo si ivvah-gevva gvest voahra zu di gnawdi Gottes fa di eahvet es si nau gedu katt henn.
27 Un vo si kumma voahra, henn si di gmay fasammeld un henn alles fazayld es Gott gedu hott mitt eena, un es eah di deah zumm glawva uf gmacht hott zu di Heida.
28 Un si sinn en langi zeit datt bei di yingah geblivva.