Es 15. Gabiddel.
Di Council In Jerusalem
Es sinn edlichi mennah funn Judayya runnah an Antioch kumma un henn di breedah gland un henn ksawt, “Vann diah nett beshnidda sind vi da Mosi uns gland hott, dann kennet diah nett saylich vadda.”
Da Paulus un da Barnabas henn no geiyaht mitt eena, un si sinn hinnich nannah kumma. No henn si ausgmacht es da Paulus un da Barnabas, mitt edlichi funn eena, sella nuff an Jerusalem gay zu di aposhtla un eldishti funn di gmay veyyich dee sach.
Di gmay hott si uf iahra vayk kolfa un si sinn deich Phoenicia un Samaria ganga. Si henn datt fazayld vi samm funn di Heida sich bekeaht henn, un di breedah voahra oahrich froh fa dess heahra.
Vo si an Jerusalem kumma sinn hott di gmay si eignumma, un so henn aw di aposhtla un di eldishti. Datt henn si alles fazayld es Gott gedu hott mitt eena.
Edlichi funn di sect funn di Pharisayah es glawvich voahra, sinn ufkshtanna un henn ksawt, “Di Heida es glawvich vadda sinn missa sich beshneida lossa, un si missa's Ksetz Mosi halda.”
Un di aposhtla un eldishti sinn zammah kumma fa dee sach fahandla.
Vo si en langi zeit dess fashvetzt katt henn is da Petrus ufkshtanna un hott ksawt zu eena, “Mennah un breedah, diah visset vi samm zeit zrikk Gott ausgmacht hott es di Heida sella deich mich dess Vatt fumm Effangaylium heahra, un glawva,
un Gott, deah es vayst vass in di mensha iahra hatza is, hott eena zeiknis gevva, un hott eena da Heilich Geisht gevva grawt vi eah uns aw hott.
Eah hott kenn unnahshitt gmacht zvishich uns un eena, un hott iahra hatz sauvah gmacht deich da glawva.
10 Nau favass vellet diah Gott fasucha, un en yoch uf di yingah iahra hels du? Dess yoch henn di foah-eldra nett drawwa kenna, un miah henn aw nett kenna.
11 Avvah miah glawva es miah saylich vadda deich di gnawt fumm Hah Jesus Christus, grawt vi si.”
12 No voah di gans drubb leit shtill un henn abkeicht zumm Barnabas un Paulus vo si fazayld henn vass fa zaycha un vundahra es Gott gedu hott unnich di Heida deich si.
13 Vo si moll shtill voahra hott da Jakobus ksawt vi eah maynd. Eah hott ksawt, “Mennah un breedah, heichet vass ich sawk.
14 Da Simon hott fazayld vi Gott's eahsht mohl zu di Heida ganga is, fa leit aus eena nemma zu sich selvaht.
15 Un dess dutt eishtimma mitt di vadda funn di brofayda es kshrivva sinn,
16 ‘Noch demm zayl ich zrikk kumma
un em Dawfit sei haus viddah bauwa es nunnah kfalla is.
Ich zayl's viddah bauwa
un's uf shtella.
17 So es di mensha vo ivvahrich sinn da Hah sucha kenna,
un aw awl di Heida vo mei sinn,
sawkt da Hah, deah vo awl dee sacha dutt.’
18 Gott vayst awl sei eahvet fumm ohfang funn di veld.
19 Fasell feel ich miah sedda di Heida kenn druvvel macha vo am sich bekeahra sinn zu Gott.
20 Avvah miah sedda eena shreiva es si sella sich vekk halda funn di sacha es gopfaht voahra zu abgettah, un aw funn huahrahrei, funn diahra es fashtikt sinn, un funn bloot.
21 Shund fa en langi zeit is es Ksetz Mosi gebreddicht vadda. Un's vatt glaysa in di Yudda gmay-heisah alli Sabbat-Dawk.”
Da Breef Zu The Glawvicha Heida
22 No henn di aposhtla un di eldishti, un aw di gans gmay, gmaynd es veah goot vann si mennah raus laysa dayda fa mitt em Paulus un Barnabas noch Antioch gay. Si henn da Judas, sei anrah nohma voah Barsabas, un da Silas raus glaysa. Si voahra funn di foah-gengah unnich di breedah.
23 Un si henn en breef kshrivva fa mitt eena shikka vi dess: “Di aposhtla, un eldishti, un breedah shikka en groos zu di glawvichi Heida funn Antioch, un Syria, un Cilicia.
24 Diveil miah keaht henn es samm funn uns zu eich kumma sinn un henn eich ufgmixt mitt iahra vadda, un eiyah geishtlich layva fahinnaht, un henn ksawt diah misset eich beshneida lossa un's Ksetz halda, un miah henn eena kenn so en gebott gevva,
25 hott's uns nau goot gedinkt, un miah voahra aynich fa dess du, fa mennah raus laysa un zu eich shikka mitt unsah leebshti freind, da Barnabas un da Paulus.
26 Dee mennah henn iahra gans layva ivvah-gevva fa da nohma funn unsahm Hah, Jesus Christus.
27 So henn miah da Judas un da Silas kshikt. Si kenna eich di sayma sacha sawwa.
28 Es hott goot kseemd zumm Heilicha Geisht, un zu uns, fa kenn shveahri sacha uf eich du es yusht vi dee do nohtvendicha sacha:
29 Diah sellet nett flaysh essa es gopfaht voah zu abgettah, un aw nett bloot essa. Diah sellet nix essa es fashtikt is. Un haldet eich funn huahrahrei. Vann diah eich haldet funn dee sacha doond diah goot. Machet's goot!”
30 Vo dess faddich voah sinn si an Antioch ganga. Si henn di leit zammah grikt un henn eena da breef gevva.
31 Vo si dess glaysa henn voahra si froh fa da drohsht es datt drinn voah.
32 Da Judas un da Silas voahra aw brofayda. Si henn di breedah zu kshprocha un si famohnd mitt feel vadda.
33 Un vo si en veil datt voahra, henn di breedah si in fridda zrikk gay glost zu dee vo si kshikt katt henn.
34 Avvah da Silas hott ausgmacht fa datt bleiva.
35 Da Paulus un da Barnabas sinn an Antioch geblivva un henn gebreddicht un henn di leit's Vatt fumm Hah gland, un feel anri henn aw so gedu.
Da Paulus Un Da Barnabas Gayn Funn-Nannah
36 Samm zeit shpaydah hott da Paulus ksawt zu em Barnabas, “Vella zrikk gay un unsah breedah psucha in awl di shtett es miah's Vatt fumm Hah gebreddicht henn, fa sayna vi's shtayt mitt eena.”
37 Da Barnabas hott sei meind uf gmacht katt fa da Johannes (sei anrah nohma voah Markus) mitt nemma.
38 Avvah da Paulus hott gmaynd es veah nett goot fa so aynah mitt nemma es vekk ganga is funn eena an Pamphylia un is nett mitt eena geblivva an di eahvet.
39 Si sinn so hatt hinnich nannah kumma es da Paulus un da Barnabas nimmi mitt-nannah ganga sinn. Da Barnabas hott no da Markus mitt sich gnumma, un si sinn uf en shiff un sinn an Cyprus ganga.
40 Da Paulus hott da Silas kfrohkt fa mitt eem gay, un si sinn aw ganga. Di breedah henn eena di gnawdi Gottes gvinsht.
41 Un eah is deich Syria un Cilicia ganga un hott di gmayna kshteikt.