Es 4. Gabiddel.
Da Petrus Un Da Johannes Fannich Di Council
Un vo si am shvetza voahra zu di leit, sinn di preeshtah, un da hauptmann fumm tempel, un di Sadduzayah aw ditzu kumma.
Dee henn dess shlecht geglicha es si di leit gland henn, un es si gebreddicht henn veyya uf shtay funn di dohda deich Jesus.
Un si henn da Petrus un da Johannes fesht gnumma un henn si eikshtekt biss da neksht meiya, veil's nau ohvets voah.
Avvah feel funn eena es dess vatt keaht henn, henn geglawbt. Un dee vo geglawbt henn voahra baut fimf dausend mennah.
Da neksht meiya henn di foah-gengah, un eldishti, un shrift-geleahrah sich fasammeld in Jerusalem.
Da Hannas da hohchen-preeshtah, un da Kaiphas, un da Johannes, un da Alexander, un awl funn iahra freindshaft voahra datt.
Si henn da Petrus un da Johannes in di mitt kshteld, un henn si kfrohkt, “Aus vass fa graft adda in vass fa nohma hend diah dess gedu?”
Da Petrus voah kfild mitt em Heilicha Geisht, un eah hott ksawt zu eena, “Diah foah-gengah funn di leit, un eldishti in Israel!
Vann miah heit ausbroviaht vadda veyyich di goot sach es gedu is vadda zu demm granka mann, sell is, vi eah kayld is vadda,
10 dann sellet diah un awl di leit funn Israel vissa es deich da nohma funn Jesus Christus funn Nazareth, deah vo diah gegreitzicht hend, un vo uf gvekt voah funn di dohda bei Gott—deich deah Jesus dutt deah mann do fannich eich shtay un is kayld.
11 ‘Dess is da shtay vo diah shaff-leit zrikk kshmissa hend,
un deah is nau da ekk-shtay vadda.’
12 Es is kenn saylichkeit in ennich ebbahm shunsht, veil kenn anrah nohma unnich em Himmel zu di mensha gevva is es miah saylich vadda kenna dideich.”
13 Vo di hohchen-preeshtah ksenna henn es da Petrus un da Johannes kshvetzt henn unni furcht dann voahra si fashtaund. Si henn gvist es si nett gland voahra im Ksetz un es si yusht kammeni leit voahra. Deich sell henn si fanumma es si bei Jesus gvest voahra.
14 Di preeshtah henn da mann ksenna dibei shtay vo kayld voah. Un si henn yusht nix sawwa kenna digeyya.
15 Si henn no da Petrus un da Johannes gmacht aus di Council-shtubb gay, un henn dee sach fashvetzt unnich nannah. Si henn ksawt,
16 “Vass vella miah du zu dee mennah? Dess is voahlich en vundahboahrah zaycha es gedu voah deich si, un alli-ebbah es an Jerusalem voond vayst difunn. Dess kenna miah nett falaykla.
17 Avvah so es dess kshvetz nett veidah gayt unnich di leit, vella miah si hatt vanna es si nimmi zu ennich ebbahm shvetza veyyich demm nohma.”
18 No henn si da Petrus, un da Johannes, rei kohld un henn si fabodda es si nett in ennichah vayk shvetza zu leit im nohma funn Jesus.
19 Avvah da Petrus un da Johannes henn andvat gevva, un henn ksawt, “Diah kennet dess selvaht richta, eb's recht is fannich Gott fa eich heicha leevah es Gott.
20 Miah kenna yusht nett shtill sei, un nett shvetza veyyich di sacha es miah ksenna un keaht henn.”
21 Di preeshtah henn si noch may favand un henn si no gay glost. Si henn nix kfunna es si si shtrohfa kenda difoah veil awl di leit Gott glohbt henn veyyich di sach es gedu voah.
22 Deah mann voah ivvah fatzich yoah ald vo deah zaycha gedu voah ditzu es eah kayld voah.
Di Glawvicha Iahra Gebayt
23 Un vo si da Petrus un da Johannes gay glost henn sinn si zu iahra aykni leit kumma un henn eena alles fazayld vass di hohchen-preeshtah un di eldishti eena ksawt henn.
24 Vo iahra leit dess keaht henn, henn si awl mitt-nannah laut gebayda zu Gott un henn ksawt, “Hah, du bisht da Gott vo alles gmacht hott; da Himmel un di eaht, da say, un alles vass datt drinn is.
25 Du hosht ksawt deich dei gnecht, da Dawfit,
‘Favass doon di Heida rawsa,
un di leit denka funn sich leahri sacha foah nemma?
26 Di kaynicha funn di eaht sinn ufkshtanna geyyich een,
un di foah-gengah henn sich fasammeld
geyyich da Hah
un geyyich sei Christus.’
27 Voahlich, do in Jerusalem henn si sich fasammeld geyyich dei Heilichah Sohn Jesus, vo du ksalbt hosht. Da Herodes, un da Pontius Pilawtus mitt di Heida, un di leit funn Israel,
28 henn gedu vass dei hand un dei villa difoah ausgmacht katt henn fa du.
29 Un nau, Hah, heich moll vi si droiya doon, un helf dei gnechta es si sich nett feicha fa grawt raus shvetza veyyich dei Vatt.
30 Un shtrekk dei hand raus fa hayla, so es zaycha un vundahra gedu vadda deich da nohma funn deim heilicha Sohn Jesus.”
31 Vo si gebayda katt henn, hott da blatz kshiddeld vo si fasammeld voahra, un si voahra awl kfild mitt em Heilicha Geisht un henn sich nett kfeicht fa's Vatt Gottes fazayla.
Di Glawvicha Fadayla Unnich Nannah Vass Si Aykna
32 Un di grohs drubb es glawvich voah, hott mitt ay hatz, un ay sayl geglawbt. Un nimmand hott ksawt es ennich ebbes es eah katt hott sei ayknes voah, avvah si henn alles mitt-nannah katt.
33 Di aposhtla henn mitt grohsi graft zeiknis gevva es da Hah Jesus uf kshtanna is funn di dohda, un grohsi gnawdi voah bei eena awl.
34 Es voah nimmand unnich eena es noht katt hott, veil awl dee vo land adda heisah katt henn, henn si fakawft un henn's geld gebrocht funn di sacha es so fakawft voahra.
35 Si henn dess geld zu di aposhtla gebrocht, un no is es ausgedayld vadda zu yaydah ebbah so vi si's gebraucht henn.
36 Da Joses es di aposhtla aw Barnabas kaysa henn, (dess maynd aynah vo drohsht gevva dutt) voah en Lefitt fumm land Cyprus.
37 Eah hott samm land katt. Eah hott dess land fakawft un hott's geld gebrocht un hott's an di aposhtla iahra fees glaykt.