Es 5. Gabiddel.
Da Ananias Un Di Saphira
Es voah en mann es Ananias kaysa hott. Sei fraw iahra nohma voah Saphira. Eah hott sei land fakawft,
un hott ausgmacht fa samm fumm geld halda un ohlossa eah veah am's awl gevva. Sei fraw hott dess aw gvist. No hott eah samm fumm geld gebrocht un hott's an di aposhtla iahra fees glaykt.
Da Petrus hott ksawt, “Ananias, favass hott da Satan dei hatz kfild, es du di unvoahret ksawt hosht zumm Heilicha Geisht, un hosht samm fumm geld kalda es du grikt hosht fa dei land?
Vo du dess land noch katt hosht, voah's nett dei? Un vo du's fakawft hosht, hosht du nett's recht katt zumm geld? Favass hosht du so gedanka in dei hatz grikt? Du hosht nett di unvoahret ksawt zu mensha, avvah zu Gott.”
Vo da Ananias dee vadda keaht hott is eah annah kfalla un is kshtauva. Un awl di leit vo dess auskfunna henn, henn sich oahrich kfeicht.
Di yunga mennah sinn ufkshtanna un henn een zu gedekt. No henn si een naus gedrawwa un fagrawva.
Un baut drei shtund shpaydah is sei fraw, di Saphira, rei kumma. See hott nett gvist vass blatz gnumma katt hott.
Da Petrus hott ksawt zu iahra, “Sawk miah, hend diah sell land fakawft fa so feel?” See hott ksawt, “Yau, fa so feel.”
Da Petrus hott no viddah ksawt zu iahra, “Favass hend diah mitt-nannah ausgmacht fa da Geisht fumm Hah fasucha? Gukk moll, di mennah vo dei mann fagrawva henn sinn an di deah. Si zayla dich naus drawwa.”
10 Un grawt is see anna kfalla an sei fees un is kshtauva. Di yunga mennah sinn rei kumma un henn ksenna es see kshtauva voah. No henn si see naus gedrawwa un henn see fagrawva nayvich iahra mann.
11 Un di gans gmay un alli-ebbah es dess keaht hott, henn sich oahrich kfeicht.
Di Aposhtla Hayla Feel Leit
12 Deich di aposhtla iahra hend sinn feel zaycha un vundahra gedu vadda unnich di leit. Un di glawvicha voahra awl aynich un sinn zammah kumma uf di tempel-poahtsh vo Solomon kaysa hott.
13 Di anra leit henn nett gedraut zu eena gay, avvah di leit henn di yingah hohch ohksenna.
14 Es sinn avvah di gans zeit noch may zu eena ganga, feel mansleit un veibsleit, dee vo an da Hah geglawbt henn.
15 Si henn di granka naus in di shtrohsa gedrawwa, un henn si datt uf beddah un bodda-neshtah glaykt. Dess voah so es vann da Petrus datt deich lawft es yusht sei shadda ivvah di granka gay dayt.
16 Es sinn aw feel leit funn di shtett kumma es ausa an Jerusalem rumm voahra. Si henn di granka gebrocht, un dee vo unsauvahri geishtah in sich katt henn, un si voahra awl kayld.
Di Aposhtla Vadda Fafolkt
17 Da hohchen-preeshtah, un awl dee vo bei eem voahra, voahra jealous un uf kshtatt. Si voahra fumm glawva funn di Sadduzayah.
18 Si henn di aposhtla fesht gnumma un henn si eikshtekt grawt zu di anra in di jail.
19 Avvah en engel fumm Hah hott in di nacht di deah funn di jail uf gmacht. Eah hott di aposhtla raus kfiaht un hott ksawt,
20 “Gaynd un shtaynd in da tempel un sawwet di leit awl di vadda veyyich demm layva.”
21 Vo si dess keaht henn, sinn si free meiyets in da tempel ganga un henn di leit gland. Avvah da hohchen-preeshtah is kumma un dee vo bei eem voahra, un si henn di gans Council un di eldishti funn di kinnah funn Israel zammah groofa. No henn si vatt zu di jail kshikt fa di aposhtla hohla.
22 Di gnechta sinn kumma un henn ksenna es si nimmi in di jail voahra. No sinn si zrikk kumma un henn dess fazayld,
23 un henn ksawt, “Vo miah an di jail kumma sinn, voah see zu un alles fashlossa, un di heedah voahra am autseit shtay fannich di deah. Avvah vo miah uf gmacht henn, voahra dee mennah nett drinn.”
24 Vo da hohchen-preeshtah, un da hauptmann fumm tempel un di anra preeshtah dess keaht henn voahra si bekimmaht un henn gvunnaht vass do raus gevva zayld.
25 No is aynah kumma un hott ksawt, “Gukket moll, di mennah es diah eikshtekt katt hend, shtayn im tempel, un sinn am di leit lanna.”
26 Da hauptmann is no ganga mitt sei gnechta un hott di aposhtla kohld unni foahs yoosa, veil si kfeicht henn di leit mechta si shtaynicha.
27 Vo si si gebrocht katt henn, henn si si fannich di Council kshteld, un da hohchen-preeshtah hott si kfrohkt,
28 un hott ksawt, “Henn miah eich nett eahnshtlich fabodda es diah nett leit lanna sellet in demm nohma? Un gukket moll, diah hend gans Jerusalem kfild mitt eiyah lanning un vellet noch di shuld uf uns du fa demm mann sei bloot.”
29 Da Petrus un di anra aposhtla henn andvat gevva un henn ksawt, “Miah missa Gott may heicha es vi mensha.
30 Gott unsah Faddah hott Jesus uf gvekt, deah vo diah doht gmacht hend bei een uf en greitz henka.
31 Mitt sei rechtsi hand hott Gott een uf kohva fa en Kaynichs-Sohn un Heiland sei, so es deich een, di leit funn Israel boos du kenna un iahra sinda fagevva greeya.
32 Miah sinn sei zeiya zu dee do sacha, un so is da Heilich Geisht vo Gott gevva hott zu denna vo eem heicha doon.”
33 Vo di preeshtah dess keaht henn, sinn si so bays vadda es si gans nayvich sich selvaht voahra, un henn gegukt fa en vayk fa si doht macha.
34 No is en Pharisayah funn di Council ufkshtanna es Gamaliel kaysa hott. Eah voah goot gland im Ksetz un voah hohch kalda bei awl di leit. Eah hott ksawt, “Doond di aposhtla moll en vennich naus.”
35 Da Gamaliel hott no ksawt zu di Council, “Mennah funn Israel, diah sellet acht gevva vass diah doond zu dee mennah.
36 Poah yoah zrikk hott da Theudas sich ufkshteld es vann eah en grohsah mann veah. En drubb mennah, baut fiah hunnaht, henn eem nohch gmacht. Avvah eah is doht gmacht vadda un dee vo eem nohch gmacht henn, sinn fashtroit vadda, un's hott nix raus gevva.
37 Noch sellem is da Judas funn Galilaya uf kumma an di zeit vo di leit gezayld vadda sinn, un feel leit sinn abkfalla un sinn eem nohch ganga. Deah is aw doht gmacht vadda, un awl vo eem nohch ganga sinn, sinn fashtroit vadda.
38 Nau sawwich zu eich, losset dee mennah gay un doond si nett fahinnahra. Vann dee sach adda eahvet funn mensha is, dann zayld's zu nix gay.
39 Avvah vann's funn Gott is, kennet diah's nett shtobba. Diah vellet nett kfunna sei am shaffa geyyich Gott.”
40 Di Council hott eiksenna mitt em Gamaliel un henn di aposhtla viddah rei kohld. Di gnechta henn di aposhtla gegaysheld. No henn di preeshtah eena ksawt si sella nix may sawwa im nohma Jesus, un henn si gay glost.
41 Di aposhtla sinn naus ganga, vekk funn di Council, un voahra froh es si goot genunk gezayld voahra fa fafolkt vadda fa Jesus sei nohma.
42 Un alli dawk im tempel un in heisah, henn si nett ufkeaht leit lanna un breddicha veyyich Jesus Christus.