Es 2. Gabiddel.
Da Joshua Shtaubt Un Israel Falost Gott
No is da engel fumm Hah ruff kumma funn Gilgal zu Bochim un hott ksawt, “Ich habb eich ruff aus Egypta gebrocht un habb eich in's land kfiaht es ich kshvoahra habb zu eiyah foah-feddah, un ich habb ksawt, ‘Ich zayl mei bund mitt eich nee nett brecha.
Un diah sellet kenn bund macha mitt di leit funn demm land; diah sellet iahra awldahra nunnah reisa.’ Avvah diah hend miah nett keicht. Favass hend diah dess gedu?
Fasell havvich aw ksawt, ‘Ich zayl si nett ausdreiva fannich eich, avvah si zayla eich in en fall fiahra, un diah zaylet nei falla vann diah iahra gettah deenet.’ ”
Un vo da engel fumm Hah dee sacha ksawt katt hott zu awl di Kinnah-Israel, henn si laut keild mitt iahra shtimma.
Si henn sellah blatz no Bochim kaysa un henn datt gopfaht zumm Hah.
Eb dess, vo da Joshua di leit ksawt katt hott si kenna haym gay, sinn di Kinnah-Israel yaydahs zu iahra eahbshaft ganga fa's land ivvah-nemma.
Un di Kinnah-Israel henn da Hah gedeend deich awl di dawwa fumm Joshua un aw deich awl di dawwa funn di eldishti es lengah glaybt henn es da Joshua, dee vo awl di grohs eahvet fumm Hah ksenna henn es eah gedu katt hott fa Israel.
No an en hunnaht un zeyya yoah ald is da Joshua kshtauva. Eah voah em Nun sei boo un voah em Hah sei gnecht.
Un si henn een fagrawva im land funn sei eahbshaft in Thimnath-Heres in di hivla fumm Ephraim nadda fumm Berg Gaas.
10 Un vo awl di leit funn selli zeit kshtauva voahra un zu iahra foah-feddah gegeddaht gvest voahra, is en annah kshlecht ufgvaxa es da Hah nett gekend hott, un hott aw nett gvist veyyich di eahvet es da Hah gedu katt hott fa Israel.
11 No henn di Kinnah-Israel evil gedu fannich em Hah, un henn ohkfanga di abgettah Baals deena.
12 Si henn da Hah falossa, da Gott funn iahra foah-feddah—deah vo si aus em land Egypta gebrocht katt hott. Si sinn anri gettah nohch ganga es di gettah voahra funn di leit es um si rumm gvoond henn. Si henn sich nunnah gebikt zu dee gettah un henn da Hah in da zann gebrocht.
13 Si henn da Hah falossa un henn da abgott Baal un di abgettah Astharoth gedeend.
14 No hott da zann fumm Hah hays gebrend geyyich Israel, un eah hott si ivvah-gedrayt in di hend funn rawvah es si grawbt henn. Eah hott si fakawft in di hend funn iahra feinda datt um si rumm, un si henn nimmi lengah ufshtay kenna geyyich iahra feinda.
15 Vo-evvah es si hee ganga sinn fa fechta voah di hand fumm Hah geyyich si, un si voahra in en aylend grawt vi da Hah kshvoahra katt hott. Si voahra in en grohsah angsht.
16 No hott da Hah richtah raus kshteld un si henn di leit frei gmacht funn di leit es si grawbt henn.
17 Avvah si henn alsnoch di richtah nett abkeicht un sinn anri gettah nohch glusht, un henn si ohgebayda. Si sinn kshvind vekk gedrayt fumm vayk es iahra foah-feddah gloffa henn vo si di gebodda fumm Hah gedu henn. Si henn nett gedu vi iahra foah-feddah gedu henn.
18 Vo da Hah als richtah raus kshteld hott fa si, voah eah bei em richtah un hott si aus di hend funn iahra feinda gnumma so lang es da richtah glaybt hott. Da Hah hott si gedavvaht vann eah si keaht hott yammahra, veil iahra feinda si so veesht gyoost henn un si nunnah gedredda henn.
19 Avvah vann da richtah moll kshtauva is, sinn di leit viddah zrikk gedrayt un henn sich shlimmah ohkshikt es iahra foah-feddah henn bei anri gettah nohch gay un si ohbayda un si deena. Si henn's nett gedu fa iahra evili un dikk-kebbichi vayya ufgevva.
20 Fasell hott em Hah sei zann hays gebrend geyyich Israel un eah hott ksawt, “Veil dess folk mei bund ivvah-gedredda hott es ich gebodda habb zu iahra foah-feddah, un henn mei shtimm nett abkeicht,
21 dann dreib ich kens fumm folk aus es ivvahrich voah im land vo da Joshua kshtauva is.
22 Ich zayl dess folk yoosa fa Israel ausbroviahra fa sayna eb si da vayk fumm Hah halda zayla un drinn lawfa zayla vi iahra foah-feddah sinn.”
23 Da Hah hott sell folk glost ivvahrich bleiva un hott selli leit nett grawt ausgedrivva; eah hott si aw nett im Joshua sei hand gevva.