Es 7. Gabiddel.
Da Gideon Yawkt Di Midaniddah
No is da Jerubbaal (sell is, da Gideon) un awl di leit bei eem free uf kshtanna, un henn sich ufkokt an di shpring funn Harod. Di Midianiddah henn sich ufkokt in di valley nadda funn eena am hivvel es Moreh hayst.
Da Hah hott no ksawt zumm Gideon, “Du hosht zu feel leit fa mich lossa di Midianiddah in eiyah hend gevva. Ich vill nett havva es Israel braekka kann es iahra aykni graft si frei gmacht hott.
Nau sawk zu di leit, ‘Veah-evvah is sich feicht un ziddaht, kann zrikk drayya un da berg funn Gilead falossa.’ ” So henn zvay un zvansich dausend mennah falossa, un's sinn zeyya dausend geblivva.
No hott da Hah ksawt zumm Gideon, “'S sinn alsnoch zu feel mennah. Nemm si nunnah an's vassah un ich lays si raus fa dich datt. Vann ich sawk, ‘Deah soll mitt diah gay,’ no soll eah gay. Avvah vann ich sawk, ‘Deah soll nett mitt diah gay,’ no soll eah nett gay.”
Da Gideon hott si no nunnah an's vassah gebrocht. Da Hah hott ksawt zumm Gideon, “Fadayl selli vo vassah lekka mitt di zung vi en hund funn selli es sich anna gneeya fa drinka.”
Drei hunnaht mennah henn's vassah glekt bei iahra hend ruff an's maul bringa, avvah awl di anra henn sich anna gegneet fa vassah drinka.
Da Hah hott ksawt zumm Gideon, “Ich zayl eich frei macha mitt di drei hunnaht mennah es es vassah glekt henn, un ich gebb di Midianiddah in eiyah hend. Loss awl di anra mennah gay, si kenna haym gay.”
No hott da Gideon awl di ivvahricha mennah funn Israel zrikk zu iahra tents kshikt. Avvah eah hott di drei hunnaht mennah bei sich kalda. Si henn's ess-sach un di blohs-hanna funn di anra kalda. Di Midianiddah henn sich ufkokt katt im deich unnich eena.
Selli nacht hott da Hah zumm Gideon ksawt, “Shtay uf, gay nunnah an iahra tents, ich habb si in dei hend gevva.
10 Avvah vann du dich feichsht, nemm dei gnecht da Pura mitt diah un gay nunnah an iahra tents.
11 No zaylsht du heahra vass si am sawwa sinn. Noch sellem zaylsht du gedrohsht sei fa geyyich si gay.” So is eah un sei gnecht da Pura nunnah ganga nayksht vo di greeks-gnechta am iahra camp vatsha voahra.
12 Di Midianiddah, di Amalekiddah un di anri leit funn di east henn sich ufkokt katt im deich, un si voahra so dikk es locusts. Iahra kamayla voahra so feel es si nett gezayld sei henn kenna, vi da sand am say nohch.
13 Da Gideon is nunnah kumma yusht vi en mann am sei drohm fazayla voah. Eah hott ksawt, “Ich habb en drohm katt; en layb geahsht-broht is kumma zu rolla runnah in di Midianiddah iahra camp. Da layb hott en tent so hatt gedroffa es da tent ivvah-gedrayt is un hott ausnannah uf em bodda gleyya.”
14 Sei freind hott no ksawt, “Dess kann nix annahshtahs sei es es shvatt fumm Gideon, em Joas sei boo, da Israeliddah. Gott hott di Midianiddah un di gans camp ivvah-gevva in sei hend.”
15 Vo da Gideon deah drohm keaht hott un vi ah ausglaykt voah, hott eah sich nunnah gebikt un hott Gott ohgebayda. Eah is zrikk an di Israeliddah camp ganga un hott naus groofa, “Shtaynd uf! Da Hah hott di Midianiddah camp in eiyah hend gevva.”
16 Da Gideon hott no di drei hunnaht mennah in drei drubba gedu. Eah hott yaydah mann en blohs-hann un en leahrah tsheah gevva. In di tsheahs voahra feiyah-shtekka am brenna.
17 Eah hott ksawt zu di mennah, “Vatshet mich, un doond vi ich du. Vann miah moll nunnah an di camp kumma, doond grawt vi ich du.
18 Vann ich, un awl selli es bei miah sinn, unsah blohs-hanna blohsa, no blohset diah eiyahri aw gans um di camp rumm un greishet, ‘Fa da Hah un fa da Gideon.’ ”
19 Da Gideon un di hunnaht mennah es bei eem voahra sinn nunnah an di camp kumma yusht eb mitt-nacht, an di zeit es di neiya vatshah iahra bletz gnumma henn. No hott da Gideon un sei mennah iahra blohs-hanna geblohsa, un henn di tsheahs fabrocha in iahra hend.
20 Di drei drubba fumm Gideon sei mennah henn iahra blohs-hanna geblohsa un henn iahra tsheahs fabrocha. Si henn di feiyah-shtekka in iahra lingsi hend kohva un di blohs-hanna in di rechtsi hend. No henn si naus gegrisha, “En shvatt fa da Hah un fa da Gideon!”
21 Yaydah fumm Gideon sei mann sinn shtay geblivva um di camp rumm, un awl di Midianiddah greeks-gnechta henn ohkfanga greisha un fatt shpringa.
22 Vo em Gideon sei drei hunnaht mennah iahra blohs-hanna geblohsa henn, hott da Hah di gans drubb Midianiddah gmacht uf nannah lohs gay mitt iahra shvadda. Di gans drubb hott sich no fabutzt zu di shtatt Beth-Sitta geyyich Zereda, so veit es zu di lein funn Abel-Mehola nayksht an Tabbath.
23 Di mennah funn Israel voahra no bei groofa funn Naphthali, Asser un gans Manasse un si sinn di Midianiddah nohch ganga.
24 Da Gideon hott no leit naus kshikt fa deich di hivvel-lendah funn Ephraim gay un sawwa, “Kummet runnah geyyich di Midianiddah un nemmet di vassahra ivvah am Jordan biss an Beth-Bara eb di Midianiddah drivvah nivvah gay kenna.” So voahra awl di mennah funn Ephraim bei groofa un si henn di vassahra fumm Jordan ivvah-gnumma so veit es Beth-Bara.
25 Si henn zvay funn di Midianiddah iahra foah-gengah kfanga es Oreb un Seeb kaysa henn. Si henn da Oreb doht gmacht am shtay funn Oreb un da Seeb an di vei-press funn Seeb. Si henn ohkalda di Midianiddah nohch gay, un si henn di kebb fumm Oreb un em Seeb zumm Gideon gebrocht es nau uf di east seit fumm Jordan Revvah voah.