Es 7. Gabiddel.
Em Achan Sei Sind
Avvah di Kinnah-Israel voahra nett eahlich mitt em sach es fabodda voah. Da Achan, da sohn fumm Charmis, da sohn fumm Sabdis, da sohn fumm Serah, funn di shtamm funn Juda hott sacha gnumma es fabodda voahra. Fasell hott em Hah sei zann gebrend geyyich di Kinnah-Israel.
Da Joshua hott no samm mennah funn Jericho zu Ai kshikt. Ai is nayksht an Beth-Aven, east funn Beth-El. Eah hott ksawt zu di mennah, “Gaynd nuff un suchet's land aus.” So sinn di mennah nuff an di shtatt funn Ai ganga fa di shtatt unnah-sucha.
Vo si zrikk zumm Joshua kumma sinn, henn si ksawt, “Nett awl di leit braucha nuff gay geyyich Ai. Shikk yusht zvay adda drei dausend mennah fa's ivvah-nemma. Du brauchsht nett awl unsah leit baddahra, veil yusht vennich mennah datt sinn.”
So sinn baut drei dausend mennah funn di leit nuff ganga, avvah si voahra gyawkt bei di mennah funn Ai.
Di mennah funn Ai henn baut sex un dreisich funn di Israeliddah mennah doht gmacht vi si si ivvah da hivvel nunnah gyawkt henn fumm shtatt-doah zu di shtay quarry. So henn di leit gans moot faloahra, un iahra hatza sinn kshmolsa un vadda vi vassah.
Da Joshua hott sei glaydah farissa un is mitt sei ksicht uf di eaht kfalla fannich di Bundes-Lawt fumm Hah biss ohvets. Eah un di eldishti funn Israel henn dess gedu, un si henn shtawb uf iahra kebb gedu.
Da Joshua hott ksawt, “Oh Hah unsah Gott! Favass hosht du selayva dee leit ivvah da Jordan gebrocht, yusht fa uns in di hend funn di Amoriddah du fa uns doht macha? Vann miah yusht villing gvest veahra fa uf di annah seit fumm Jordan bleiva!
Oh Hah, vass kann ich sawwa, siddah es di leit funn Israel iahra bikkel gedrayt henn zu iahra feinda?
Di Kanaaniddah un awl di leit im land zayla heahra funn demm, un si zayla um uns rumm kumma un unsah nohma ausreiva funn di eaht. Vass zaylsht du no du fa dei grohsah nohma?”
10 Avvah da Hah hott ksawt zumm Joshua, “Shtay uf! Favass bisht du uf dei ksicht kfalla?
11 Israel hott ksindicht. Si henn mei bund ivvah-gedredda es ich si gebodda habb. Si henn samm funn di sacha gnumma es fabodda voahra. Si henn kshtohla un's falaykeld. Un si henn selli sacha zu iahra aykni sacha gedu.
12 Fasell kenna di Kinnah-Israel nett ufshtay geyyich iahra feinda. Si drayya iahra bikkel geyyich iahra feinda un shpringa veil si fadamnis uf sich gebrocht henn. Ich zayl nimmi bei eich sei vann diah nett selli sacha vekk butzet funn eich es fabodda sinn.
13 Shtay uf! Heilich di leit un sawk eena, ‘Heilichet eich un rishtet eich fa meiya. Da Hah, da Gott funn Israel sawkt's is shtoft unnich eich es fabodda is, oh Israel. Diah kennet nett uf shtay geyyich eiyah feinda biss diah sell shtoft unnich eich vekk doond.
14 Meiya free sellet diah eich awl fannich da Hah fasamla, shtamm bei shtamm. Di shtamm es da Hah raus layst, soll sich no fasamla fannich eem, kshlecht bei kshlecht. Di kshlecht es da Hah raus layst soll sich no fasamla fannich eem, family bei family. Di family es da Hah raus layst soll sich no fasamla fannich em Hah, mann bei mann.
15 Da mann es no raus glaysa vatt mitt em fabodda shtoft soll fabrend sei mitt feiyah, eah un aw awl sell shtoft es sei is. Eah hott da bund funn Gott ivvah-gedredda un hott en shreklichah shohm uf Israel gebrocht.’ ”
16 Da Joshua is free uf kshtanna da neksht meiya un hott gans Israel fannich da Hah gebrocht, shtamm bei shtamm. Un di shtamm fumm Juda voah raus glaysa.
17 Di leit in di shtamm fumm Juda voahra no fannich da Hah gebrocht. Un di kshlecht fumm Serah voah raus glaysa. Di leit in di khlecht fumm Serah voahra no fannich da Hah gebrocht un em Sabdi sei family voah raus glaysa.
18 Di leit in di family fumm Sabdi voahra no fannich da Hah gebrocht un da Achan voah raus glaysa. Da Achan voah em Charmi sei boo, da Charmi voah em Sabdi sei boo, da Sabdi voah em Serah sei boo un da Serah voah funn di shtamm funn Juda.
19 Da Joshua hott no ksawt zumm Achan, “Mei sohn, ich bitt dich gebb em Hah, da Gott funn Israel, di eah, ayken uf zu eem un sawk miah vass du gedu hosht. Fashtekkel's nett funn miah.”
20 Da Achan hott ksawt zumm Joshua, “Voahlich, ich habb ksindicht geyyich da Hah da Gott funn Israel, un dess is vass ich gedu habb:
21 Unnich em shtoft in di shtatt habb ich en shaynah Babylonishah ivvah-rokk ksenna, zvay hunnaht shtikkah silvah un en shtikk gold es ivvah en pund gvohwa hott. Ich habb glusht noch demm shtoft un habb's gnumma. Ich habb's fashtekkeld unnich em grund in meim tent un's silvah is es unnahsht.”
22 Da Joshua hott no samm mennah kshikt gukka. Si sinn nivvah an da tent kshprunga, un's shtoft voah fashtekkeld im tent, mitt em silvah unnah drunnah.
23 Si henn's no aus em tent gnumma un henn's zumm Joshua un di Kinnah-Israel gebrocht. Si henn's alles ausglaykt fannich em Hah.
24 No hott da Joshua un gans Israel mitt eem, em Serah sei boo da Achan, naus an's deich funn Achor gebrocht. Si henn aw's silvah, da ivvah-rokk, 's gold, sei boova un mayt, sei oxa, aysla, shohf, tent un alles es zu eem keaht hott raus mitt eem gebrocht.
25 No hott da Joshua ksawt, “Favass hosht du uns gedruvveld? Da Hah gebt diah druvvel heit.” Un gans Israel hott een kshtaynicht mitt shtay. Noch demm es si si kshtaynicht katt henn mitt shtay, henn si si fabrend mitt feiyah.
26 Si henn no en grohsah haufa shtay ivvah da Achan gepeild un sellah haufa is noch datt heit. Fasell is da nohma funn sellem blatz es Deich funn Achor kaysa biss deah dawk. No voah em Hah sei heslichah zann ivvah.