Es 8. Gabiddel.
Di Shtatt Ai Fald
Da Hah hott no ksawt zumm Joshua, “Feich dich nett un sei nett engshtlich. Nemm awl dei greeks-leit mitt diah, un gaynd nuff an Ai. Ich habb da kaynich funn Ai, sei leit, di shtatt un sei gans land in dei hand gevvah.
Du solsht du zu Ai un iahra kaynich vi du gedu hosht zu Jericho un iahra kaynich. Avvah dessamohl daufa diah alles halda. Diah daufet's fee un alles halda fa eich selvaht. Fashtekkel dayl funn dei greeks-leit naus hinnich di shtatt so es si unfahoft uf si kumma kenna.”
So hott da Joshua awl sei greeks-leit gnumma un is nuff an Ai ganga. Eah hott dreisich dausend funn sei beshti mennah raus glaysa, un hott si nacht's naus kshikt.
Eah hott eena en gebott gevva un hott ksawt, “Diah sellet nivvah hinnich di shtatt gay un datt voahra. Gaynd nett veit funn di shtatt un seind grisht.
No doon ich un di leit es bei miah sinn fanna nuff an di shtatt gay. Un vann si raus kumma fa uns ohdreffa vi si henn difoah, dann drayya miah rumm un shpringa vekk funn eena.
No kumma si uns nohch biss miah si awl aus di shtatt kfiaht henn. Si zayla sawwa, ‘Si sinn am shpringa funn uns vi si sinn difoah.’ Sellah vayk shpringa miah funn eena vekk.
No sella diah hinna-bei kumma un di shtatt ivvah-nemma, fa da Hah eiyah Gott zayld si in eiyah hend gevva.
Vann diah no moll di shtatt ivvah-gnumma hend, dann sellet diah di shtatt ohshtekka mitt feiyah. Diah sellet dess du grawt vi em Hah sei vatt sawkt. Saynet ditzu; diah hend mei gebott.”
Da Joshua hott si no fatt kshikt, si sinn an da blatz ganga hinnich di shtatt, un henn datt gvoaht zvishich Beth-El un Ai, uf di west seit funn Ai. Avvah da Joshua is bei di leit geblivva selli nacht.
10 Da Joshua is free uf kshtanna, un hott sei mennah zammah grikt. Eah un di eldishti funn Israel sinn fannich di mennah noch Ai gloffa.
11 Awl di greeks-leit es bei eem voahra sinn nuff gloffa an di shtatt un sinn fanna droh kumma. Si henn sich ufketzt uf di natt seit funn Ai, un's voah en deich zvishich eena un di shtatt.
12 Da Joshua hott baut fimf dausend mennah gnumma katt un hott si fashtekkeld zvishich Beth-El un Ai uf di west seit funn di shtatt.
13 Si henn di greeks-leit awl an iahra blatz katt. Di grohs fasamling voah uf di natt seit, un selli es sich fashtekkeld katt henn voahra uf di west seit funn di shtatt. Selli nacht voah da Joshua drunna im deich.
14 Un's is zu kumma vo da kaynich funn Ai dess ksenna hott, dann hott eah un awl di mann funn di shtatt sich gedummeld un sinn free meiyets aus di shtatt kumma. Si sinn raus kumma fa fechta mitt Israel an en blatz datt uf em ayvana, avvah da kaynich hott nett gvist es greeks-gnechta am voahra sinn hinnich di shtatt.
15 Da Joshua un awl di mennah funn Israel henn ohglost es vann si zrikk gedrivva veahra, un sinn naus geyyich di vildahnis kshprunga.
16 Awl di mennah in di shtatt funn Ai voahra raus groofa fa em Joshua nohch gay. Sellah vayk voahra si aus di shtatt gezowwa.
17 So voah nett en mann ivvahrich in Ai un Beth-El es nett Israel nohch ganga is. Si henn di shtatt uf glost un sinn Israel nohch ganga.
18 No hott da Hah ksawt zumm Joshua, “Shtrekk di shpiah in dei hand naus noch Ai. Ich gebb di shtatt in dei hand.” Da Joshua hott no di shpiah in sei hand naus kshtrekt noch di shtatt.
19 So kshvind es eah dess gedu hott, sinn di leit es sich fashtekkeld katt henn kshvind aus iahra blatz kumma un sinn fassich kshprunga. Si sinn in di shtatt nei, henn si ivvah-gnumma, un henn di shtatt ohkshtekt mitt feiyah.
20 Vo di mennah funn Ai zrikk gegukt henn, henn si da shmohk funn di shtatt ksenna nuff noch em himmel gay. Avvah si henn kenn blatz katt fa hee gay, veil di mennah funn Israel es am funn eena vekk shpringa voahra sich nau rumm gedrayt henn un sinn uf si lohs ganga.
21 Da Joshua un gans Israel henn ksenna es di shtatt ivvah-gnumma voah bei di mennah es sich fashtekkeld katt henn, un si henn da shmohk funn di shtatt ksenna nuff gay. No henn si sich rumm gedrayt un henn di mennah funn Ai doht gmacht.
22 Di mennah es sich fashtekkeld katt henn sinn aw aus di shtatt kumma geyyich si, un di mennah funn Ai voahra kfanga in di mitt. Di mennah funn Israel voahra uf di zvay seida funn eena. Si henn si nunnah kakt un's is nimmand vekk kumma.
23 Avvah si henn da kaynich funn Ai levendich gnumma un henn een zumm Joshua gebrocht.
24 Vo di mennah funn Israel faddich voahra di mennah funn Ai doht macha in di feldah un in di vildahnis vo si si hee gyawkt henn—vo moll alli-ebbah doht gmacht voah mitt em shvatt—no sinn awl di mennah funn Israel zrikk in Ai un henn selli datt drinn aw doht gmacht mitt em shvatt.
25 Sellah dawk sinn zvelf dausend mansleit un veibsleit kfalla—alli-ebbah in Ai.
26 Da Joshua hott sei hand mitt di shpiah drinn nett zrikk gezowwa biss eah alli-ebbah doht gmacht katt hott in Ai.
27 Israel hott yusht's fee un's sach funn di shtatt gnumma fa sich selvaht so vi da Hah gebodda katt hott zumm Joshua.
28 So hott da Joshua di shtatt funn Ai nunnah gebrend uf en haufa, so vi's is noch heit.
29 Eah hott da kaynich funn Ai kanka an en bohm biss ohvets. An sunn-unnah hott da Joshua en gebott gevva, un si henn's leib runnah gnumma un's an's eigang funn di shtatt kshmissa. Datt henn si en grohsah haufa shtay ivvah's leib gedu, un ah is heit noch datt.
30 No hott da Joshua en awldah zumm Hah, da Gott funn Israel, gebaut uf em Berg Ebal.
31 Eah hott dess gedu grawt vi da Mosi, em Hah sei gnecht, di Kinnah-Israel gebodda katt hott. Eah hott da awldah gebaut vi's kshrivva is im Buch fumm Ksetz funn Mosi—en awldah funn unkakti shtay, un es kenn eisa gyoost voah druff. Si henn brand-opfahra un dank-opfahra zumm Hah gopfaht uf em awldah.
32 Datt hott da Joshua en gleichnis uf di shtay kshrivva fumm Ksetz Mosi es da Mosi kshrivva katt hott fannich di Kinnah-Israel.
33 Gans Israel, di ivvah-saynah, di richtah un iahra eldishti voahra am uf di zvay seida funn di Bundes-Lawt shtay fannich di preeshtah aus di shtamm fumm Levi, dee es di Bundes-Lawt fumm Hah gedrawwa henn. Alli-ebbah voah datt, funn di ausahra, zu selli es unnich eena geboahra voah. Dihelft henn fannich em Berg Garizim kshtanna un di annah helft henn fannich em Berg Ebal kshtanna. Dess voah grawt vi em Hah sei gnecht, da Mosi, gebodda gevva katt hott es di leit funn Israel ksaykend sei sella.
34 Noch sellem hott da Joshua awl di vadda fumm ksetz glaysa, di sayya un di fluch, grawt vi's kshrivva shtayt im buch fumm ksetz.
35 Es voah nett en vatt funn alles es da Mosi gebodda katt hott, es da Joshua nett glaysa hott zu di gans fasamling funn Israel. Di veibsleit, di kinnah un di ausahra unnich eena voahra awl datt.