Di Glawk-Leedah Fumm Jeremia
Es 1. Gabiddel.
Di Shtatt Jerusalem Iahra Druvvel
Vi hokt di shtatt so falossa,
es moll so foll leit voah!
See is vi en vitt-fraw,
es moll grohs voah unnich di heida!
See voah vi en kaynich-fraw unnich di lendah,
avvah nau is see en deensht-mawt.
See heild biddahlich in di nacht,
's awwa-vassah lawft ivvah iahra bakka nunnah.
See hott nimmand fa sich drayshta,
unnich awl selli es see als gleebt henn.
Awl iahra freind sinn vekk gedrayt funn iahra,
un sinn iahra feind vadda.
Juda is kfanga un in deefi dreebsawl,
see muss di ausahra shveah deena.
See voond unnich di heida,
un find kenn roo.
Iahra fafolyah henn see kfanga,
es is kenn vayk fa vekk.
Di vayya zu Zion sinn am heila,
veil nimmand bei kumd an di fesht-dawwa.
Awl iahra doahra sinn leah;
iahra preeshtah sinn am yammahra.
Iahra yungi mayt sinn bedreebt;
Zion selvaht veind biddahlich.
Selli geyyich see sinn nau ivvah see,
's gayt goot mitt iahra feinda.
Da Hah hott dreebsawl uf see gebrocht,
deich iahra feel sinda.
Iahra kinnah sinn kfanga un vekk gnumma,
kohva bei iahra feinda.
Di hallichkeit hott falossa,
funn di dochtah funn Zion.
Iahra feddahshti sinn vi vildi hash,
es kenn vayt finna kenna.
Si sinn shvach un henn sich fabutzt,
fannich selli es eena nohch sinn.
In iahra dawwa funn dreebsawl un aylend,
denkt Jerusalem an awl iahra keshtlich sach,
es see katt hott in di alda dawwa.
Vo iahra leit in di feinda-hend kfalla sinn,
voah's nimmand fa iahra helfa.
Iahra feinda henn an see gegukt,
un henn see fashpott veil see nunnah gebrocht is vadda.
Jerusalem hott veesht ksindicht,
un so is unrein vadda.
Selli es see eahshtah geaht henn, doon see nau nix zayla,
veil si see nakkich ksenna henn.
See selvaht yammaht,
un drayt sich vekk.
Iahra unreinichkeit hott an da sohm funn iahra rokk kanka,
avvah see hott sich nix bekimmaht veyyich vo dess anna fiaht.
Iahra fall voah shreklich,
un's voah nimmand fa see drayshta.
“Oh Hah, gukk an mei aylend,
da feind hott ivvah-gnumma.”
10 Da feind hott sei hand naus kshtrekt,
ivvah awl iahra keshtlich sach.
See muss zu gukka,
diveil di heida in da heilich tempel gayn,
selli es du fabodda hosht
fa in dei fasamling kumma.
11 Awl iahra leit yammahra,
diveil es si sucha fa broht.
Si fahandla iahra keshtlich sach fa ess-sach,
so es si levendich bleiva kenna.
“Gukk moll, oh Hah, un denk drivvah,
vi oahrich es ich fa'acht binn.
12 Is es nix zu eich, awl diah es fabei gaynd?
Gukket rumm un saynet.
Hott ennich ebbah shund shmatza katt vi ich,
dess es uf mich gebrocht voah,
dess es da Hah uf mich gedu hott,
im dawk funn seim haysah zann?
13 Funn hohch drovva hott eah feiyah kshikt,
eah hott's runnah in mei gnocha kshikt.
Eah hott en net ausnannah gedu fa mei fees,
un hott mich zrikk gedrayt.
Eah hott mich falossa,
un ich binn di gans zeit in shmatza.
14 Mei sinda sinn zammah gebunna in en yoch,
mitt sei hend voahra si zammah kflochta.
Si sinn uf mei hals kumma,
un da Hah hott mei grefta vekk gnumma.
Eah hott mich ivvah-gevva in di hend funn mei feinda,
un ich kann nett geyyich si shtay.
15 Da Hah hott awl mei shteikshti greeks-gnechta
nunnah gedredda es ich katt habb.
Eah hott greeks-leit bei groofa geyyich mich,
fa mei yungi mennah nunnah shlauwa.
Vi imma vei-press hott da Hah em land Juda sei leddich maydel
nunnah gedredda.
16 Dess is favass es ich heila du,
un's awwa-vassah aus mei awwa kumd.
'Sis nimmand nayksht fa mich drayshta,
nimmand fa mei sayl fagrefticha.
Mei kinnah sinn unni hofning,
veil da feind ivvah-hand gnumma hott.”
17 Zion shtrekt iahra hend naus,
nimmand is datt fa see drayshta.
Da Hah hott en gebott gevva veyyich em Jakob,
es sei nochbahra sei feinda vadda sella;
unnich eena is Jerusalem vadda
vi en unsauvah ding.
18 “Da Hah is gerecht,
doch habb ich mich geyyich sei gebott kshteld.
Heichet nau, awl diah leit,
un saynet awl mei shmatza.
Mei yungi mennah un mayt
sinn kfanga vadda un vekk gnumma.
19 Ich habb mei freind ohgroofa,
avvah si henn mich ohkfiaht.
Mei preeshtah un eldishti
sinn umkumma in di shtatt,
diveil es si ksucht henn fa ess-sach,
so es si levendich bleiva kenna.
20 Gukk moll, oh Hah, vi bang es es miah is!
Ich binn innahlich engshtlich,
un mei hatz drayt sich ivvah in miah,
veil ich mich veesht kshteibaht habb.
In di shtrohs macht's shvatt em bedreebt,
un im haus is yusht da doht.
21 Leit heahra mei geyammah,
avvah's is nimmand fa mich drayshta.
Awl mei feinda henn keaht funn mei aylend
si froiya sich ivvah vass du gedu hosht.
So loss doch da dawk kumma es du fashprocha hosht,
so es es gayt mitt eena vi mitt miah.
22 Loss iahra ungerechtichkeit fannich dich kumma,
un du si richta,
so vi du mich gricht hosht
fa awl mei sinda.
Ich du feel yammahra,
un mei hatz is bedreebt.”