Es 2. Gabiddel.
Da Hah Shtrohft Jerusalem
Vi oahrich hott da Hah di Dochtah Zion
zu gedekt mitt di volk funn sei zann!
Eah hott di hallichkeit funn Israel
runnah kshmissa fumm himmel uf di eaht.
Eah hott nett an sei foos-shtool gedenkt
im dawk funn seim zann.
Da Hah hott awl di haymeda fumm Jakob
zammah grissa unni bamhatzichkeit.
In sei zann hott eah di feshta bletz
funn di Dochtah Juda nunnah gebrocha.
Eah hott iahra kaynich-reich un feddahshti
runnah uf da bodda gebrocht in shohm.
In sei haysah zann hott eah alli macht
funn Israel abkshnidda.
Eah hott sei rechtsi hand zrikk gezowwa
vo da feind kumma is.
Eah hott gebrend geyyich da Jakob vi en feiyah
es alles fazeaht hott datt rumm.
Vi en feind hott eah sei bow kshpand,
un hott sei rechtsi hand grisht.
Eah hott alles doht gmacht,
alles es leeblich voah zumm awk.
Eah hott sei zann ausgleaht vi feiyah,
uf da tent funn di Dochtah Zion.
Da Hah is vadda vi en feind,
un hott Israel nunnah gebrocha.
Eah hott awl iahra kaynich-heisah zammah grissa
un iahra feshti bletz fadauva.
Eah hott feel yammahres un leides gebrocht
zu di Dochtah Juda.
Eah hott sei tempel nunnah gebrocha vi en goahra heisli,
un hott da blatz fa fasamla fadauva.
Da Hah hott gmacht es di feiyah-dawwa
un Sabbat-Dawwa in Zion fagessa vadda.
In sei haysah zann hott eah da kaynich
un da preeshtah nunnah gedrayt.
Da Hah hott sei awldah nunnah gedrayt,
un sei heilichah tempel falossa.
Eah hott di vanda funn di kaynich-heisah
ivvah-gevva zu di feinda.
Si henn gegrisha im Hah sei haus,
vi als in en feiyah-dawk.
Da Hah hott ausgmacht fa di vand
funn di Dochtah Zion nunnah reisa.
Eah hott en mess-shnuah an di vand nohch kshtrekt,
un hott sei hand nett zrikk kohva,
biss eah di ausah un innahlich vand nunnah grissa katt hott;
si henn alles zammah uf em bodda gleyya.
Iahra doahra sinn deef in di eaht ksunka,
iahra rikkel voahra fabrocha un zu nix gmacht.
Iahra kaynich un di feddahshti sinn nau unnich di heida;
es ksetz is nimmi may,
un di brofayda kenna nimmi lengah
visions greeya fumm Hah.
10 Di eldishti funn di Dochtah Zion,
hokka shtill uf em bodda.
Si shmeisa shtawb uf iahra kebb
un doon sekk-glaydah oh.
Di yunga mayt funn Jerusalem
henka iahra kebb nunnah geyyich da grund.
11 Mei awwa sinn zu kshvulla funn heila,
mei sayl is oahrich gedruvveld.
Mei hatz is ausgleaht in dreebsawl,
ivvah's fadeahvung funn mei leit,
un veil di kinnah un boblen shvach un hungahrich sinn
in di shtrohsa funn di shtatt.
12 Si sawwa zu iahra muddahra,
“Vo is broht un vei?”
Si falla nunnah vi ohkshossani mennah,
in di shtrohsa funn di shtatt,
vi iahra layva aus eena gayt,
in di eahm funn iahra muddahra.
13 Oh Jerusalem, vass kann ich sawwa fa dich,
mitt vass soll ich dich fagleicha,
oh Dochtah Jerusalem?
Zu vass soll ich dich fagleicha,
so es ich dich drayshta kann
oh du Yung Maydel, Jerusalem?
Dei shawda is so grohs es da say,
veah kann dich hayla?
14 Vass dei brofayda diah ksawt henn
voahra falshi un dummi leeya;
si henn dei sind nett abgedekt,
fa dich halda funn kfanga vadda.
Di broffetzeiya es si diah gevva henn,
voahra falsh un henn dich fafiaht.
15 Awl selli es an diah fabei gayn
shlauwa iahra hend zammah ivvah dich,
si shpodda un shidla iahra kebb
an di Dochtah Jerusalem.
Si sawwa. “Is dess di shtatt es es hayst,
see is es alli-shensht,
un di frayt funn di gans eaht?”
16 Awl dei feinda macha iahra meilah uf,
grohs uf geyyich dich;
si shpodda un beisa iahra zay zammah;
si sawwa, “Miah henn see zammah grissa,
dess is da dawk es miah gvoaht henn difoah.
Nau henn miah glaybt fa's sayna.”
17 Da Hah hott gedu vass eah im sinn katt hott;
eah hott sei vatt ausgedrawwa
es eah lang zrikk gebodda katt hott.
Eah hott dich nunnah kshmissa unni bamhatzichkeit;
eah hott dei feinda glost sich froiya ivvah dich,
un hott iahra macht noch shteikah gmacht.
18 Di hatza funn di leit
roofa naus zumm Hah,
“Oh mavvah funn di Dochtah Jerusalem,
loss dei awwa-vassah lawfa vi en revvah
dawk un nacht;
gebb diah selvaht kenn roo
un loss dei awwa nett ufheahra heila.”
19 Shtay uf un roof naus in di nacht,
am ohfang funn di nacht-vatsha.
Leah dei hatz aus vi vassah,
fannich em Hah.
Hayb dei hend nuff zu eem,
fa's layva funn dei kinnah
es am shtauva sinn funn hungah
am ekk funn alli shtrohs.
20 Gukk moll, oh Hah, un denk drivvah,
veah hosht du selayva kshtrohft vi dess?
Sedda di veibsleit iahra kinnah essa,
di kinnah es si acht gevva henn druff?
Sett da preeshtah un da brofayt doht gmacht sei
im tempel fumm Hah?
21 Uf em grund in di shtrohsa,
leiya yungi un aldi.
Mei leddichi mayt un yungi mennah
sinn nunnah kfalla deich's shvatt.
Du hosht si doht gmacht im dawk funn deim zann;
du hosht si kshlachta unni bamhatzichkeit.
22 Du hosht mei feinda bei groofa es vi uf en fesht-dawk;
si sinn geyyich mich kumma funn alli seit.
Im dawk fumm Hah sei zann
is nimmand vekk kumma adda ivvahrich geblivva.
Selli es ich gedrawwa un ufgezowwa habb,
henn mei feinda gans ausgrivva.