Es 30. Gabiddel.
Di Vadda Fumm Agur
Dess sinn di vadda fumm Agur, em Jakeh sei boo funn Massa.
 
Dess sawkt deah mann: “Ich binn meet, oh Gott;
ich binn meet, vi kann ich ohhalda?
Ich binn geviss dummah es ennichah mensh,
ich habb di eisicht nett funn en mann.
Ich habb veisheit nett gland,
un ich vays nix veyyich em Heilicha.
Veah is nuff in da himmel ganga un viddah runnah kumma?
Veah hott da vind zammah gegeddaht in sei hend?
Veah hott di vassahra in en glayt gvikkeld?
Veah hott ausgmacht vo di endah funn di eaht sei sella?
Vass is sei nohma, un vass is seim Sohn sei nohma?
Vaysht du dess?
 
Alli vatt funn Gott is voah;
eah is en shield zu selli es eem drauwa.
Du nix veidahs zu sei vadda,
adda eah shtrohft dich, un du vatsht auskfunna fa en leeyah sei.
 
Zvay sacha frohk ich funn diah,
dray si nett nunnah zu miah eb ich shtaub.
Hald mich funn falshheit un leeya,
mach mich nett oahm adda reich,
avvah gebb miah yusht's broht es ich brauch.
Vann ich may habb, mecht ich dich falaykla un sawwa,
‘Veah is da Hah?’
Adda vann ich oahm binn, mecht ich shtayla,
un da nohma funn mei Gott fashohma.
 
10 Sawk nett di unvoahret veyyich en gnecht zu sei meishtah,
adda eah faflucht dich un du kumsht in druvvel.
 
11 Es sinn selli es iahra faddah faflucha,
un doon iahra muddah nett saykna;
12 selli es sich rein dinka in iahra aykni awwa,
avvah si sinn nett sauvah funn iahrem drekk;
13 selli es iahra awwa hohch uf hayva,
un gukka so grohs-feelich rumm;
14 selli es zay henn vi shvadda,
un iahra zay sinn ksetzt vi messahra,
fa di oahma vekk butza funn di eaht,
un selli es in noht sinn unnich di leit.
 
15 Da bloot-suklah hott zvay mayt,
un si greisha, ‘Gebb miah, gebb miah!’
 
Es sinn drei sacha es nee nett satt vadda,
fiah es nee nett sawwa,
‘Sell is genunk!’:
16 es grawb, un's muddahs-leib es kenn kinnah havva kann,
es land es immah vassah vill,
un's feiyah es nee nett sawkt,
‘Sell is genunk!’
 
17 Es awk es en faddah fashpott,
un nunnah gukt uf en muddah,
zayld raus gepikt sei bei di grabba fumm deich,
un kfressa sei bei di awdlah.
 
18 Drei sacha sinn zu vundahboah fa mich,
fiahda doon ich nett fashtay:
19 da vayk funn en awdlah drovva in di hay,
da vayk funn en shlang uf en shtay,
da vayk funn en shiff uf em say,
un da vayk funn en mann mitt en maydel.
 
20 Dess is da vayk mitt en aybrechichi fraw,
see est, butzt iahra maul ab,
un sawkt, ‘Ich habb nix letzes gedu’.
 
21 Di eaht shiddeld unnich drei sacha,
un unnich fiahda kann see's nett shtenda:
22 en gnecht vann eah kaynich vatt,
en unksheidah mann es foll ess-sach is,
23 en maydel es nimmand leebt es keiyaht vatt,
un en mawt es di fraw iahra blatz nemd es si kshaft hott difoah.
 
24 Fiah dingah uf di eaht sinn glay,
avvah si henn grohsi veisheit:
25 Umensa sinn en shvach ungetziffah,
avvah si shtoahra iahra ess-sach uf im summah;
26 felsa-hawsa sinn diahra mitt vennich graft,
doch macha si iahra haymeda um di shtay rumm;
27 hoi-shrekka henn kenn kaynich,
avvah si gayn awl mitt-nannah vi greeks-gnechta;
28 en lizzaht kann kfanga sei mitt di hand,
doch is eah kfunna in kaynich-heisah.
 
29 Es sinn drei dingah es shtols lawfa,
fiahra es lawfa mitt iahra kebb in di hay:
30 en layb, en mechtich diah,
en diah es nett vekk shpringd funn ennich ebbes;
31 en shtolsah hohna, en gays-bokk,
un en kaynich mitt sei greeks-leit um sich rumm.
 
32 Vann du dich dumm ohkshikt hosht, un dich uf gebraekt hosht,
adda evil im sinn katt hosht,
dann du dei hand ivvah dei maul hayva.
33 Millich buddahra macht buddah,
di naws petza macht's bloot kumma,
un da zann ufshtadda bringd shtreit.”