Es 22. Gabiddel.
Da Dawfit is vekk kumma funn Gath, un is an's felsa-loch ganga es Adullam kaysa hott. Vo sei breedah un sei daett sei gansi family keaht hott difunn, sinn si nunnah ganga zu eem.
Un alli sadda leit henn sich fasammeld mitt eem—selli in druvvel, selli in di shuld un selli es nett zufridda voahra—un eah is eena foah-ganga. 'S voahra baut fiah hunnaht mennah bei eem.
Da Dawfit is no an Mizpa in Moab ganga. Eah hott ksawt zumm kaynich funn Moab, “Daytsh du mei daett un maemm lossa bei diah bleiva biss ich vays vass da Hah du zayld fa mich?”
So hott eah si beim kaynich funn Moab glost, un si sinn bei eem geblivva so lang es eah im felsa-loch fashtekkeld voah.
Avvah da brofayt Gad hott ksawt zumm Dawfit, “Bleib nett im felsa-loch; faloss do un gay in's land Juda.” So is da Dawfit datt vekk un is in da Bush funn Hereth ganga.
Da Saul Macht Di Preeshtah Funn Nobe Doht
No hott da Saul keaht es da Dawfit, un sei mennah bei eem, kfunna gvest voahra. Da Saul voah in Gibea am unnich en bohm hokka. Eah voah uf en hivvel mitt sei shpiah in di hand, un awl sei gnechta henn um een rumm kshtanna.
No hott da Saul ksawt zu eena, “Heichet moll, diah mennah funn Benjamin! Zayld em Jesse sei boo eich awl feldah un vei-goahra gevva? Zayld eah eich ivvah-saynah macha ivvah dausends un ivvah hunnahts?
Diah sind awl geyyich mich, un nimmand sawkt miah's vann mei boo en bund macht mitt em Jesse sei boo. Nimmand is bekimmaht veyyich miah, adda sawkt miah es mei boo mei gnecht ufkshtatt hott geyyich mich, fa am leiya un am voahra sei fa mich, so vi heit.”
Da Doeg, da Edomiddah, hott datt kshtanna beim Saul sei gnechta, un eah hott no ksawt, “Ich habb da Dawfit ksenna zumm Ahitob sei boo da Ahimelech kumma an Nobe.
10 Eah hott da Hah ohgroofa fa da Dawfit, hott eem ess-sach gevva un hott eem em Goliath da Philishtah sei shvatt gevva.”
11 No hott da kaynich kshikt fa da preeshtah Ahimelech, em Ahitob sei boo un awl sei freindshaft. Si voahra awl preeshtah an Nobe, un si sinn awl zumm kaynich kumma.
12 Da Saul hott no ksawt, “Heich mich oh, boo fumm Ahitob.” Eah hott ksawt, “Do binn ich, mei hah.”
13 No hott da Saul ksawt zu eem, “Favass hosht du un em Jesse sei boo geyyich mich kshaft? Du hosht eem broht un en shvatt gevva, un hosht kfrohkt fumm Hah fa een. So nau is eah geyyich mich un is am leiya un voahra fa mich, so vi heit.”
14 Da Ahimelech hott em kaynich andvat gevva un hott ksawt, “Veah unnich awl dei gnechta is so shtandhaftich es da Dawfit: deah es em kaynich sei dochtah-mann is, is hauptmann funn selli es ivvah dich vatsha un is hohch gacht in dei haus-halding?
15 Voah sellah dawk's eahsht mohl es ich Gott ohgroofa habb fa een? Geviss nett! Loss da kaynich sei gnecht nett pshuldicha un aw nimmand funn sei freindshaft. Dei gnecht vayst nix veyyich demm gans vaysa.”
16 “Du zaylsht geviss doht gmacht sei,” hott da kaynich ksawt, “du un dei daett sei gansi family.”
17 No hott da kaynich ksawt zu selli es am ivvah een vatsha voahra, “Drayyet un machet di preeshtah fumm Hah doht, veil si aw em Dawfit raus kolfa henn. Si henn gvist es eah am vekk kumma voah funn miah, avvah si henn miah's nett ksawt.” Avvah em kaynich sei gnechta henn nett vella iahra hend uf di preeshtah fumm Hah layya.
18 No hott da kaynich ksawt zumm Doeg, “Dray du dich un shlakk di preeshtah nunnah.” So hott da Doeg, da Edomiddah, sich rumm gedrayt un hott si nunnah kshlauwa. Sellah dawk hott eah fimf un achtzich mennah doht gmacht es linnen preeshtah-shatza gvoahra henn.
19 Eah hott aw di preeshtah shtatt, Nobe, kshlauwa mitt em shvatt. Awl iahra mennah, veibsleit, kinnah un boblen, un aw iahra kee, aysla un shohf voahra doht gmacht.
20 Avvah da Abiathar is vekk kumma un is zumm Dawfit ganga. Eah voah em Ahimelech sei boo un da Ahitob voah sei dawdi.
21 Da Abiathar hott em Dawfit ksawt es da Saul em Hah sei preeshtah awl doht gmacht hott.
22 No hott da Dawfit ksawt zumm Abiathar, “Sellah dawk es da Doeg, da Edomiddah, datt voah, habb ich gvist es eah em Saul's an demm sawkt. Ich binn's shuldich fa da doht funn dei daett sei gansi family.
23 Bleib do bei miah; feich dich nett. Da mann es am gukka is fa dich doht macha, is aw am gukka fa mich doht macha. Du zaylsht aus di kfoah sei do bei miah.”