Es 23. Gabiddel.
Da Dawfit In Di Vildahnis
No henn si ksawt zumm Dawfit, “Heich moll, di Philishtah sinn am fechtah geyyich Kegila, un sinn am di dresha-floahra rawva.”
Da Dawfit hott no da Hah kfrohkt, “Soll ich gay un di Philishtah fechta?” Un da Hah hott ksawt, “Gay un fecht di Philishtah un mach Kegila frei.”
Avvah em Dawfit sei mennah henn ksawt zu eem, “Gukk moll, miah feicha uns do in Juda. Vee feel may, dann, vann miah nunnah an Kegila gayn geyyich di Philishtah?”
No hott da Dawfit da Hah viddah kfrohkt. Un da Hah hott ksawt zu eem, “Gay nunnah an Kegila, fa ich gebb di Philishtah in dei hand.”
So is da Dawfit un sei mennah nunnah an Kegila ganga un henn di Philishtah kfochta, un henn iahra fee vekk kfiaht. Si henn feel Philishtah nunnah kshlauwa un henn di leit funn Kegila frei ksetzt.
Nau em Ahimelech sei boo da Abiathar hott da preeshtah-shatz mitt sich runnah gebrocht vo eah vekk kshprunga is zumm Dawfit an Kegila.
Vo's em Saul ksawt gvest voah es da Dawfit an Kegila kumma is, hott eah ksawt, “Gott hott een ivvah-gedrayt in mei hand, fa eah hott sich eikshlossa bei in di shtatt nei gay mitt doahra un rikkel.”
So hott da Saul awl sei mennah zammah groofa fa greek macha, un nunnah gay an Kegila fa da Dawfit un sei mennah eishpadda.
Da Dawfit hott gvist es da Saul am sich rishta is fa eem shawda du, so hott eah zumm preeshtah Abiathar ksawt, “Bring da preeshtah-shatz do heah.”
10 Da Dawfit hott ksawt, “Oh Hah, Gott funn Israel, dei gnecht hott auskfunna es da Saul am sich rishta is fa noch Kegila kumma un di shtatt zammah reisa veil ich do binn.
11 Zayla di leit funn Kegila mich ivvah-drayya zu eem? Zayld da Saul runnah kumma so vi dei gnecht keaht hott? Oh Hah, Gott funn Israel, ich bayt, sawk deim gnecht dess.” Un da Hah hott ksawt, “Eah zayld runnah kumma.”
12 No hott da Dawfit kfrohkt, “Zayla di leit funn Kegila mich un mei mennah ivvah-drayya im Saul sei hend?” Un da Hah hott ksawt, “Si zayla dich ivvah-drayya.”
13 Da Dawfit un sei mennah sinn no aus Kegila ganga. 'S voahra baut sex hunnaht gvest, un si henn ohkalda funn ay blatz an da annah gay. Vo da Saul auskfunna hott es da Dawfit eem vekk kumma is aus Kegila, is eah no nett datt anna ganga.
14 Da Dawfit hott sich fashtekkeld kalda draus in di vildahnis, un is in di hivla geblivva in di vildahnis funn Siph. Da Saul hott gegukt fa da Dawfit alli dawk, avvah Gott hott een nett im Saul sei hend gevva.
15 Diveil es da Dawfit an Horesh in di vildahnis funn Siph voah, hott eah auskfunna es da Saul raus kumma is fa sei layva nemma.
16 Un da Jonathan, em Saul sei boo, is no zumm Dawfit ganga an Horesh un hott sei hand fashteikt in Gott.
17 Eah hott ksawt zu eem, “Feich dich nett; mei daett da Saul zayld sei hand nett uf dich layya. Du zaylsht kaynich ivvah Israel sei un ich zayl's zvett sei mitt diah. Even mei daett da Saul vayst dess.”
18 Di zvay funn eena henn no en bund gmacht mitt-nannah fannich em Hah. No is da Jonathan haym ganga, avvah da Dawfit is an Horesh geblivva.
19 Di Siphiddah sinn ruff kumma zumm Saul an Gibea un henn ksawt, “Is da Dawfit nett am sich fashtekla mitt uns in di hivla an Horesh, drovva uf em hivvel es Hachila hayst, sauda funn Jeshimon?
20 Nau, oh kaynich, kumm runnah ennichi zeit es du vitt, un unsah dayl zayld sei fa een ivvah-drayya im kaynich sei hand.”
21 Da Saul hott ksawt, “Em Hah sei sayya sei uf eich, fa diah voahret bamhatzich zu miah.
22 Gaynd un rishtet veidah. Finnet aus vo eah gvaynlich is un veah een ksenna hott datt. Ich habb keaht es eah oahrich shlitzoahrich is.
23 Finnet alles aus veyyich di bletz es eah sich fashtekkeld hald, un kummet zrikk zu miah vann diah moll shuah sind. No gayn ich mitt eich, un vann eah im land is, dann such ich een raus unnich awl di dausends fumm land Juda.”
24 So sinn si zrikk an Siph ganga eb da Saul ganga is. Nau da Dawfit un sei mennah voahra in di Vildahnis funn Maon, draus uf en ayva land sauda funn Jeshimon.
25 Da Saul un sei mennah henn no ohkfanga sucha. Vo's em Dawfit ksawt voah diveyya, is eah nunnah an da felsa ganga un is in di Vildahnis funn Maon geblivva. Vo da Saul dess keaht hott, is eah em Dawfit nohch ganga in di Vildahnis funn Maon.
26 Da Saul voah am gay uf ay seit fumm berg, un da Dawfit un sei mennah voahra uf di annah seit am sich dumla fa vekk fumm Saul. Da Saul un sei mennah voahra am da Dawfit un sei mennah umringa fa si fesht nemma.
27 Avvah yusht no is en gebodda-drawwah zumm Saul kumma un hott ksawt, “Dummel dich un kumm; di Philishtah sinn am in's land kumma un am's rawva.”
28 So hott da Saul ufkeaht em Dawfit nohch gay un is ganga fechta mitt di Philishtah. Fasell hayst sellah blatz Sela-Mahlekoth.
29 No is da Dawfit funn datt nuff ganga un hott sich fashtekkeld in di hivla funn Engedi.