Es 4. Gabiddel.
Da Yung Mann
Du bisht so shay, mei beleebdi,
so vundahboah shay!
Dei awwa sinn vi dauva awwa zvishich dei hoah-zebba.
Dei hoah sinn vi en drubb gays
am nunnah gay fumm Berg Gilead.
Dei zay sinn veis vi en drubb kshoahrani shohf
es yusht gvesha voahra.
Si henn awl zvilling lemmah,
kens funna is laynich.
Dei leftz sinn vi en roht hoah-band;
dei maul is shay un leeblich.
Dei bakka zvishich dei hoah-zebba
sinn vi halvi grannat-ebbel.
Dei hals is vi da tavvah fumm Dawfit
es ufglaykt is mitt shtay.
En dausend shields henka druff,
shields funn shteiki greeks-gnechta.
Dei zvay brisht sinn vi zvay hashlen;
vi zvilling hashlen
es am feedra sinn uf di lilya-blumma.
Biss es dawk vatt
un di shadda fagayn,
dann gayn ich an da myrrhe berg,
un an da hivvel mitt insens.
Du bisht vundahboah shay, mei beleebdi,
un hosht kenn faylah in diah.
Kumm mitt miah funn Lebanon, mei hochtzich-maydel,
kumm funn Lebanon mitt miah.
Kumm runnah funn drovva uf em Berg Amana,
funn drovva uf di Berga Senir un Hermon,
runnah funn di layb iahra haymeda
un funn di hivla vo di leopards bleiva.
Du hosht mei hatz kshtohla, mei shveshtah, mei hochtzich-maydel;
du hosht mei hatz kshtohla
mitt ay blikk funn deim awk,
mitt ay keshtlichah shtay in dei hals-kett.
10 Dei leevi is so blesiahlich, mei shveshtah, mei hochtzich-maydel!
Dei leevi is bessah es vei,
un da goot kshmakk funn dei salb-ayl is bessah es seesi shpeis.
11 Dei leftz sinn sees vi hunnich, mei hochtzich-maydel,
millich un hunnich sinn unnich dei zung.
Da goot kshmakk funn dei glaydah is vi da kshmakk funn Lebanon.
12 Mei shveshtah, mei hochtzich-maydel, du bisht en zu kshlossanah goahra,
en kshlossanah goahra, en zu gedekti shpring.
13 Dei blansa sinn vi en grannat-abbel bamgoahra,
mitt shayni frucht,
mitt blumma un goot-shmakkichi greidah-ayl
14 mitt greidah-ayl un saffron shpeis,
kalamus un cinnamon,
un mitt alli sadda insens baym,
myrrhe un aloes,
un awl di beshta shpeis.
15 Du bisht en goahra shpring,
en brunna mitt frish vassah
am runnah lawfa funn Lebanon.
Es Yung Maydel
16 Vekk uf, vind funn di natt,
un kumm, vind funn di saut!
Blohset uf mei goahra,
so es da kshmakk funn di shpeis rumm blohst.
Loss mei beleebdah in sei goahra kumma,
un's besht frucht essa.