4
KOMPOK kan, komail der pojon nen karoj, a kajaui jon en nen akan, ma re tapida jan ren Kot. Pwe jaukop likam me toto kaparapar jili jappa. Iet me komail ajaki Nen en Kot: Nen karoj, me kadede, me Iejuj Krijtuj koti don uduk, nan i me tapida jan ren Kot. O nen karoj, me jo kadede, Iejuj a jota tapida jan ren Kot, Nan i krijtuj likam, duen me komail roner, me a pan pwarado, nan a mier jappa metet. Jama ko, komail tapi jan ren Kot o kaloe irail edi, pwe i, me kotikot re omail, me lapa jan i, me mi ni jappa. Irail me udan jappa, iei me irail lokaiaki jappa, o jappa kin ron irail. Kitail tapi janer ren Kot, me aja Kot, kin ron kitail. A me jo jan ren Kot, jota kin ron kitail. Iei me kitail ajaki Nen en melel, o me udan likam. Kompok kan, kitail kin poke pena, pwe limpok tapi jan ren Kot, A amen amen, me kin limpok, ipwi jan ren Kot, o a aja Kot. Me jo kin limpok, jaja Kot, pwe Kot udan limpok. Ni met limpok en Kot janjal don kitail: Kot kotin porone don jappa japwilim a Ieroj eu, pwe kitail en maur ki i. 10 Ietet pajon en limpok, kaidin kitail me tapin limpok on Kot, pwe a tapin pok on kitail, o poronedo japwilim a Ol, wiala jauntom pan dip atail. 11 Kompok kan, ma Kot kin limpoki on kitail due met, kitail en pil limpok pena. 12 Jota me kilaner Kot ni anjau eu. Ma kitail limpok pena, nan Kot pan kotikot re atail, o a limpok me unjokelar re atail. 13 I me kitail ajaki, me kitail mimieta re a, o a kotikot re atail, pwe a kotin kupurai don kitail er Nen i. 14 O je kilaner o kadededa, me Jam poronedo japwilim a Ol, en wiala Jaunkamaur pan jappa. 15 Meamen me ponaja Iejuj, me Japwilim en Kot, nan Kot me kotikot re a, o i ren Kot. 16 O kitail dedekier o kamelele limpok, me Kot kotin wiai on kitail. Kot me limpok, o me kin potopot ni limpok, kin potopot ren Kot, o Kot kotikot re a. 17 Iet unjok en atail limpok: Kitail pan aima ni ran en kadeik, pwe duen i, iduen kitail nin jappa et. 18 Jota majak ni limpok, pwe limpok melel kin kauja jan majak, pwe majak kin kareda kamekam. Ari, me kin majak, nan a limpok jaikenta unjokala. 19 Kitail kin limpok, pwe i me kotin tapiadar pok on kitail. 20 Ma amen kin inda: I kin pok on Kot, ap kin jempok on ri a, nan i me likam amen, pwe me kin jempok on ri a, me a kilaner, da a pan kak pok on Kot, me a jota kilaner? 21 A kujoned pot et kitail aleer jan re a, me i, me pok on Kot, en pil pok on ri a.