6
ARI, da me kitail en inda? Kitail en dadaurata dip, pwe mak en lalaudala? O jo! Pala kitail pan dadaurata dip, me kitail mela janer? De komail jota aja, me karoj, me paptaije on Krijtuj lejuj, paptaije on a matala? Kitail ari ian i jaredier ni paptaij on mela, pwe duen Krijtuj kaiaja kidar linan en Jam jan ren me melar akan, iduen kitail en pil weweideki ni maur kap. Pwe ma kitail kaparoki on i ni a matala, nan kitail pil pan paroki on i ni a iajadar. Pwe kitail ajaer, me atail aramaj marin ian kalopuelar, pwe war en dip en mokonaidier, pwe kitail jolar papa dip. Pwe me melar, maiodar jan dip. A ma kitail ian Krijtuj matalar, nan kitail kamelele, me kitail pil pan ian i ieiajata. Kitail aja, me Krijtuj kotin iajadar jan ren me melar akan, ap jolar pan pur on matala; mela jolar pan poedi i. 10 Pwe ni a kotin matalar, a kotin matalar pan metapak pweki dip, a ni a kotin ieiajata, a kotin ieiajadan Kot. 11 Iduen komail, komail en wia kin komail me melar jan dip, ap memaur on Kot ren Krijtuj Iejuj. 12 Ari, komail ender mueid on dip, en kaunda war omail luet; pwen papa a inon jued akan. 13 Komail pil der mueid on dip o kokon omail akan, pwen men wia japun a komail mueid on Kot pein komail, duen me kamauradar jan ren me melar akan, o kokon omail akan en papa me pun on Kot. 14 Pwe dip jota pan kak poe komail edi, pwe komail jolar mi pan kapun, pwe pan mak. 15 Ari da, kitail en wia dip, pwe kitail jolar mi pan kapun, a pan mak? O jo! 16 Komail jota aja, ma komail pan wiala pein komail ladu en peik, ari komail pan ladu en me komail kin pepeiki on? Ma dip komail pan mekila, a ma peik, komail pan pun kida. 17 A danke on Kot pwe komail jolar ladu en dip; pwe met komail kin peiki on tiak en padak me komail ianer jan monion omail. 18 Komail ari maioda jan dip, komail id wiala ladun pun. 19 Nai me inda met nin tiak en aramaj, pweki luet en uduk omail. Pwe duen omail panalan kokon omail akan, en ladun jamin o japun kan, pwen palian kapun, iduen komail en pan on kokon omail, en lidui me pun, pwen jarauila. 20 Pwe ni anjau me komail ladun dip, komail maio jan me pun. 21 A iaduen wan mepukat ni anjau o, me komail kin namenokki anjau wet? Pwe imwi pan mepukat mela. 22 A met komail maiodar jan ni dip, ap id wialar ladun Kot, o omail wan jaraui mia o imwi pan maur joutuk. 23 Pwe pwain en dip mela, a pai en mak en Kot maur joutuk ren Krijtuj Iejuj atail Kaun.