1 Tesalonaika
1
I dere asȩta, ȩ Pol-né dapó. Sailas-ró, Timotitamokélé da̧ fea beta̧mó bituraalu, dia̧ Tesalonaika be huluamó betó mole Keriso so whi̧paae i dapa wosae. Dia̧ Keriso fake Aya Kótóró Tale Yesu Kerisotamoné ala tua̧mó betepa, Kótóné ama hamokoróló tao sere ala wisinaaleró hosaa muni deyóló mo dua betere alatamo dia̧ tua̧mó muló̧póló yae.
Tesalonaika so whi̧ Talepaae tuȩ́ tiki tiró betepa, Pol-né mo kée yale fo
Dia̧ fea da̧né kutiri tua̧mó muó taru, mo kée yóló Talepaae moma dere ala ha̧le yó tarapó. Atéró, Aya Kótóné keletómó moma yó tare alata, diaao̧ kisipa tiki tiró betere alané kaarale kutórapekélé, ko̧lené sukó̧ló yaala sókó fole alané kaarale depe tukó wei alakélé, take nalo waaire sukamó, Tale Yesu Keriso tua̧mó wisi ala mupa kelaalopóló kisipa mutu, hó̧kélé ini, ha̧le eró tare alamókélé, mo kée yóló Talepaae moma du beterapó.
4-5 Kótóné yaala sókó fu betere norape-ó, Talené dia̧ fopeyóló sókó suyóló beteró beteretei, da̧né tuȩ́rapó. Ti noatepae, mió wosetere kisi fo wisi da̧né dia̧paae Kótóné fotoko̧tamo yó matepa dia̧né woseturaalu, ha̧le tó tikiné maaté wosetere ala inipó. Mo bete mole fopóló Dȩi Kepe Wisi dia̧ tua̧mó fa̧ayóló su̧reteiné diaao̧ hosaa betemó salepó. Dia̧ wisiyóló beteró̧póló kisipa mutu, da̧ dia̧tamo betaletei dia̧né ai kisipare ape. Atéturaalu, da̧paaekélé, Talepaaekélé, dua yale dowi sekȩi ala kaae, dia̧paaekélé erótua yalepó. Atétepatei, me o̧la meipóló hepée taae faróló, Dȩi Kepe Wisiné matere hai̧tere ala mulu, kale fo wisi mo wisiyóló wosetu betalepó. Atére ala Masedonia hae kwiaró Akaia hae kwiatamomó Yesupaae kisipa tiróló beterapó dere fo wosetu, atimakélé, atéró betaai dapóló kisipa mualepó. Talené ama fo wisi, dia̧ betere tikimó kaayóló, Masedonia hae kwiaró Akaia hae kwiatamopaaekélé yó melaté fóló fakeralepó. Atéturaalu, dia̧ Tale Kótópaae kisipa tiki tiró beterapó dere fo hae kwia feamó betó mole so whi̧né wosalepó. Atéyaleteiné da̧né me kae enénipó. Ti noatepae, ai be huluamó betó mole so whi̧ diaao̧ da̧ wisiyóló dape sale ala atimanétei mepaae so whi̧paae yalepó. Dia̧ kapala kótóné ala erótu betaletei taaróló, ti betere Kótóné ala eraai walepó. 10 Atéru, ama kepaaróló hepen-mó beteró betere Naale wó̧póló kaae tawóló beterapó dere fokélé so whi̧ feané wosalepó. Ti ai sekȩ́ A̧ta, Kótóné fopaae buturaalu kwia melaaire ala da̧paae erao̧sóró, tao su betere whi̧ Yesupó.