2
Pol Tesalonaika be huluamó fo yó maté kwȩale fo
Norape-ó, take da̧ dia̧tamo sawa ha̧leke sukamó bitu, eraai wale ala ha̧sókó feni, mo eraletei diaao̧ ai kisipare ape. Take diaao̧ bepaae waai, Filipai be huluamó betepa erale sekȩi alaró, halerale alatamo dia̧né kisiparapó. Tépatei, da̧né Aya Kótóné da̧ tao su betepa, halaainé dia̧paae ama fo wisi yó mótu betalepó. Ai ala du beteremó, mepaae whi̧rapené da̧ daai ketekȩ butepatei, wiyóló taaréni, ha̧le yó matere ala beta̧ du betalepó. Ti noatepae, da̧né dia̧paae du betere bete mole fota, ho̧ko ala tua̧mó kaayóló ini, mopóló diaao̧ sya faasepóló dapó. I foné dia̧ dilikó̧ló me o̧la saai ó dia̧ doraaire kisipa muluraalu dumi, motóró i dere ape. Téni, Kótóné ama fo wisi yó meló̧póló, da̧ ama fopeyóló sóró beteró betepa, ama fo wisi da̧né dia̧paae i yó mótu betere ape. Da̧né i du betere ala, mo whi̧rapené kilitu, wisi ala dapóló da̧ dukiró̧póló dumitei, da̧né hosaa tua̧mó mole ala ka̧ae keletere Kótóné kolóló, wisirapó yó̧póló du beterapó. Da̧né dia̧paae Kótóné fo yó móturaalu, dia̧né me o̧la o̧la saai dapóló fonétei dia̧ ha̧le mulóló, dilikiniyale ala diaao̧kélé kisipa yóo, Kótónékélé kisipa yóo erapó. Ti noatepae, da̧né du betere ala feata, Kótóné ama kele tómótóró du beterapó. Ti da̧né i du betere alata, diaao̧ ó mepaae whi̧rapenékélé wosóló da̧ dukiró̧póló dumipó. Ti da̧ta, Kerisoné ama sóró beteró betere yó matere whi̧rape bituraalu, da̧ fiyaaire be ó naaitere o̧la dia̧paae tao sae yaalopóló yaletei, dia̧ sekȩ yao̧sóró kisipa mutu taaralepó.
Téturaalu, beta̧ soné ama naale senaale awa̧ nó̧póló dua bitu dere kaae, da̧ dia̧tamo naameiné dua beterepó. Da̧né dia̧ yaala sókó fole ala mo turó mulu, Kótóné kisi fo wisi yó matere ala maaté ini, dia̧ tao saai wisi kisipatamo da̧né betere betekélé malepó. Ti noatepae, dia̧ da̧né hosaa mo turó mole ne no alée feleteinépó. Norape-ó, da̧ dia̧tamo bituraalu yale alarape fea kisipa muae. Kótóné fo wisi yó mótu bitu, mepaae da̧né naaire o̧la ó be dia̧paae maaté sekȩ eraalomeipóló kisipa mutu, dȩtamokélé, dikitamokélé, da̧nétei doasi depe tukó wei ala du betaletei diaao̧ ai kisipare ape.
10 Tétu, dia̧ kisipa tiki tiró betere so whi̧ tua̧mó da̧ betale ala dia̧nékélé Kótónékélé, kolóló ai kisipare ape. Kótóné ama sóró kae beteró betere whi̧rapené dere ala yóo, mo donoi ala maaté dere whi̧rape betóo, me dowi alakélé munire whi̧ betóo, erepó. 11 Ti noatepae, whi̧ beta̧né ama naale senaale kaae tatu dere kaae, da̧né dia̧ doko̧ fea atéró kaae taté fu betalepó. 12 Até yaletei dia̧ Kótóné ama tȩteróló kaae tare alaró ama kae ere ala wisitamo tua̧mó betaai ape yalepó. Atéru, ai sekȩ́né mo ama so whi̧ su̧ beteró̧póló kisipa mutu, da̧né dia̧ fotoko̧róló ketekȩ bulatere fo yóo, sekȩi alané só derao̧sóró hai̧ratere fo yóo, duraalu, sȩtere ala du betalepó.
13 Téturaalu, miókélé Kótópaae mo kée yó tare alata, noa betené meipó. Da̧né dia̧paae yó matepa, wosetu betale fota, mo whi̧né fo yó matapóló kisipa muni, Kótóné ama fotóró yó matapóló hosaamó salepó. Ai fota, dia̧ tuȩ́ tiki tiró betere so whi̧ tua̧mó muluraalu, ai fonétei Kótóné ama kisipa mole erótu beterapó. 14 Norape-ó, Judia haemó Yesu Keriso tua̧mó betere Kótóné fake so whi̧paae erale sekȩi alamó kisipa muae. Ti atimapaae ai erale susupui alata, atima Juda fakenétei eralepó. Atétu yale kaae, diaao̧ be whi̧nétei, dia̧paaekélé ai alatóró eralepó. 15 Ti ai Juda whi̧rapenéta, Tale Yesu Keriso dóo, Kótóné ama ko̧ló whi̧rapekélé dóló kemeróo, da̧kélé i fo wisi atimapaae yó melao̧sóró ho̧kó falóo yalepó. Juda fake mei, kae fake so whi̧ mo ti aluyao̧sóró Kótóné tao só̧póló da̧né atimapaae kale fo wisi yó mótu betepatei, atimané sesétu betalepó. Atétere alané so whi̧ featamo bóe dóo, Kótókélé fopaae bulóo, yalepó. 16 Atéturaalu, atimané ai du betere dowi ala mo ti muté hutu betepa, Kótóné fopaae buóló kwia melaai doasi ketekȩ butu betale ala kemera̧le wouraalu mo ai melale ape.
Pol a̧ Tesalonaika so whi̧ kȩle fenée du betaletei
17 Térapa norape-ó, da̧ta dia̧tamo beta̧mó betaai yalemó, bóe dóló foya yaleteiné da̧ kae betóo, dia̧ kae betóo, ai ere ape. Téretei, da̧né dia̧ kisipa keteró bitini, ha̧le kisipa yó tarapó. Téruraalu, da̧né dia̧ kelenée yóló kisipa mutu, dia̧ beterepaae waaire tu̧ kikitu betale su̧pó. 18 Ti noatepae, da̧ dia̧ beterepaae waai dapóló ȩ Pol-né tu̧ dekéró kikitu betaletei, Satan-né da̧ waaire tu̧ seséyalepó. 19-20 Ti noatepae, take waaire alimó wisi ala kelaai dapóló hai̧né sukutere beteta, me o̧la kae mei, dia̧tórótipó. Tale Yesu a̧ waaire sukamó da̧ fea a̧tamo beta̧mó betó muluraalu, noa ala epa kilitu da̧ hai̧né sukó̧ló bopé fake yaaloé? Ti atéró hai̧né sukó̧ló bopé fake yaaitere alata, dia̧tóró kilitu, doasi doi sóró hai̧né suka̧alopó. Atéró, mepaae o̧la wisi saairaalu whi̧ fea sururu yóló foletei, beta̧ folosóró sókó fole whi̧né topo tao sóró hȩkesené sinitu bopé faketu dere kaae, da̧nékélé dia̧ kilitu atei kaae ala yóló, mo kée yaalo ai ape.